Mesto gde se sreću nauka i zabava

Naučna kuhinjica / Nauka ne mora da bude bauk, a znanje se stiče na zabavan i kreativan način
Petak
01.03.2024.
„Naučna kuhinjica“ je jedinstven koncept edukativnih radionica koje pružaju deci priliku da istražuju, eksperimentišu i stiču znanja iz sveta prirodnih nauka na zabavan i kreativan način. Šta je potrebno za pokretanje franšize?
 

Kako su pokrenuli ovaj projekat i šta nude kroz franšizu otkriva autor ovog programa Dr Sanja Šešlija Savić.

Objasnite nam kako ste došli na ideju o „Naučnoj kuhinjici“? Kakve novine donosi ovaj koncept?

Ideja o „Naučnoj kuhinjici“ je rođena kao kritički odgovor na poteškoće sa kojima se deca susreću kroz formalno obrazovanje, posebno u oblasti prirodnih nauka sa kojima se upoznaju tek u višim razredima osnovne škole. Nažalost, u nedostatku adekvatnih laboratorija, opreme i vremena, nastava se skoro isključivo realizuje kroz repetitivno učenje pojmova, definicija i formula, stvarajući pri tom negativnu sliku o nečemu što ostaje nejasno i apstraktno.

Važno je napomenuti da je program „Naučna kuhinjica“ razvijen od strane nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, koji se svakodnevno susreću sa posledicama ovakvog pristupa. Zato i smatramo da je neohodno stvoriti afirmativno okruženje u kojem će najmlađi imati priliku da svoju prirodnu radoznalost usmere ka sticanju novih znanja, upoznaju svet oko sebe i istovremeno razviju svest o sveprisutnosti, primenljivosti i značaju nauke.

Shvatamo važnost i neophodnost učenja koje se gradi polazeći od jednostavnijih ka složenijim pojmovima, ali takođe uzimamo u obzir njihovu individualnost i potrebu da put saznanja bude vođen u okvirima njihovih afiniteta. Stoga je program osmišljen tako da na atraktivan način prezentuje naučne sadržaje, kroz koje deca razvijaju kognitivne i motoričke veštine, istovremeno spoznajući da je učenje zabavno, a znanje korisno. 

Kada je i gde otvorena prva „Naučna kuhinjica“?

Prepoznajući važnost ovakvog koncepta, ideja o „Naučnoj kuhinjici“ podržana je od strane Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije kroz program Ranog razvoja (Mini Grants 2021-2022). U sklopu realizacije projekta razvijen je edukativni program, a prva poslovna jedinica „Naučna kuhinjica“ počela je sa radom u martu 2022. na opštini Palilula u Beogradu, u Ulici Ilije Grašanina br. 7.

U kom trenutku ste počeli da razmišljate o razvijanju franšize?

Gotovo istovremeno sa nastajanjem ideje o razvoju i plasmanu „Naučne kuhinjice“, javilo se i razmišljanje o tome kako omasoviti osmišljeni koncept i učiniti ga dostupnim što većem broju dece u zemlji i inostranstvu. Smatramo da je veoma važno da program, kao i prvobitno primenjen poslovni model, bude isporučen u obliku u kojem je nastao, tj. preslikan, pa se razvoj franšize nametao sam po sebi.

Pored franšiznog modela, razmišljali smo i o partnerstvima sa školama i sličnim obrazovnim ustanovama, ali smo ubzo sagledali ozbiljna ograničenja po pitanju infrastrukture, uslova rada kao i same kontrole sprovođenja programa i praćenja rezultata koje deca postižu.

Kakav je bio odziv potencijalnih primalaca franšize kada ste počeli s oglašavanjem?

Veoma smo zadovoljni odzivom i uspostavljenim saradnjama. Interesantno je da su nam prvi pozivi potencijalnih korsnika franšize bili upućeni i pre zvaničnog oglašavanja poslovne ponude, što nam je bio jasan pokazatelj prepoznatljivosti našeg brenda na tržištu franšiza, kao i jedinstvena potvrda kvaliteta našeg rada.

Kada je potpisan prvi franšizni ugovor? Koliko je ugovora potpisano do sad?

Već nakon prvog poziva na saradnju potpisan je i prvi franšizni ugovor u martu 2023. godine. Prva franšizna poslovna jedinica „Naučne kuhinjice“ otvorena je u Kragujevcu. Do sada smo potpisali četiri franšizna ugovora, a u toku su pregovori za još par opština i gradova.

Šta vi, kao davalac franšize, nudite svojim partnerima? Na koju vrstu podrške oni mogu da računaju?

Kao davaoci franšize svojim primaocima nudimo punu podršku za pokretanje, opremanje i vođenje „Naučne kuhinjice“. Franšizeri mogu da računaju na pomoć pri odabiru prostora koji će omogućiti realizaciju svih programskih aktivnosti koje se nalaze u portfoliju „Naučne kuhinjice“. Takođe, podrška se odnosi i na opremanje prostora (franšizne jedinice) i podrazumeva jasne smernice i projekte koji se u tu svrhu  dostavljaju franšizerima.

Smernicama su obuhvaćeni svi segmenti, uključujući nameštaj – tehnički projekti za pult i modularne stolove – nabavku sirovina i laboratorijskog posuđa, brendiranje i estetsko uređenje samog prostora, kao i kompletnu marketinšku podršku za promociju „Naučne kuhinjice“ na teritoriji koja je predmet franšiznog ugovora. Najvažniji vid podrške ogleda se u sprovođenju obuke za edukatore i isporučivanju svih materijala potrebnih za realizaciju programskih aktivnosti (edukativnih i zabavnih).

Ko je, da tako kažemo, „idealan“ primalac franšize „Naučna kuhinjica“? Koje uslove oni treba da ispune?

Idealan primalac ili primaoci (pošto imamo i partnere) franšize su osobe koje imaju iskustvo u radu sa decom, poseduju fundamentalna znanja iz oblasti prirodnih nauka, kao i izražen preduzetnički duh. Svesni smo da je jako izazovno zadovoljiti gore pomenute kriterijume, pa nam je pri odabiru budućih saradnika veoma važno da, uz kontinurianu podršku našeg stručnog  tima,  budu motivisani za unapređenje postojećih i sticanje novih znanja i veština.

Kakvi su planovi razvoja u sledećem periodu? Gde se još može očekivati pokretanje „Naučnih kuhinjica“?

Do kraja godine „Naučna kuhinjica“ planira da nastavi širenje mreže po gradovima i opštinama u Srbiji, a u 2024. godini planiramo da izađemo na regionalno tržište. S tim u vezi, u narednom periodu biće dostupne master franšize za Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu.

„Naučna kuhinjica“ u Kragujevcu

Prvi primalac ove jedinstvene edukativne franšize postala je Aleksandra Krunić iz Kragujevca, master-učitelj po obrazovanju, koja iza sebe već ima 14 godina iskustva u nastavi. Bogato pedagoško iskustvo pomoglo joj je da prepozna benefite programa, kao i da donese odluku o pokretanju „Naučne kuhinjice" u Kragujevcu.

Za koncept je, kako kaže, saznala preko društvenih mreža, i pre nego što se pojavio u zvaničnom katalogu dostupnih franšiza. – Pre izvesnog vremena počela sam da razmišljam o pokretanju sopstvenog edukativnog centra u Kragujevcu, tako da sam tragala za originalnim i drugačijim programom, koji bi se razlikovao od svega što je bilo u ponudi za decu u mom gradu – kaže Aleksandra Krunić.

Ono što joj se posebno dopalo i što ju je privuklo bilo je obilje praktičnih vežbi koje deca mogu da izvode samostalno ili uz podršku edukatora. – Mislim da ovaj koncept deci pruža nadgradnju znanja stečenih u formalnom obrazovanju, i na jedan nenametljiv način im postavlja osnove za prirodne nauke – za ceo život. U jako ranom uzrastu se upoznaju sa mnoštvom naučnih pojmova, ali i uče da barataju laboratorijskim posuđem, što im jača samopouzdanje, pažnju, preciznost i koncentraciju – objašnjava Krunić.

Vrata svoje „Kuhinjice“ otvorila je sredinom avgusta 2023, samo šest meseci nakon što se odlučila za ovu franšizu i pokretanje posla. – Bilo je potrebno pronaći adekvatan prostor, prilagoditi ga našim potrebama i postavljenim standardima, odabrati kvalitetne saradnike, proći obuku, sprovesti kvalitetnu marketing kampanju, opremiti centar nameštajem i laboratorijskim instrumentima i posuđem, i svim ostalim nastavnim sredstvima i učilima – predočava Aleksandra šta je sve uradila pre nego što je „Naučna kuhinjica“ u Kragujevcu primila prve polaznike.

Kada se sad osvrne na ove prve korake, Aleksandra ne krije zadovoljstvo. – Za sada su utisci zaista najpozitivniji. Iako je vrlo malo vremena prošlo, naši polaznici su već zavoleli 'Kuhinjicu' i jedva čekaju da dođu na radionicu, što mi daje vetar u leđa i znak da nisam pogrešila u proceni – kaže Krunić.

Očekivanja za budućnost su takođe visoka. – Očekujem da i roditelji u što većem broju prepoznaju ogroman značaj ovog koncepta i svojoj deci priušte nezaboravno iskustvo. Verujem da će mi se zahvaljivati kroz par godina, kada deca budu postizala izuzetne rezultate iz predmeta kojih se svi boje – kaže Krunić.


Širenje i kroz franšizu / Prva franšizna „Naučna kuhinjica“ otvorena je u Kragujevcu, a planovi razvoja, pored gradova u Srbiji, podrazumevaju i širenje u regionu.