Dosadašnje iskustvo pokazuje da faktoring agencije i druge ne-bankarske institucije ne mare previše za mala preduzeća. Ovakvim pristupom, velikom broju potencijalnih klijenata je nepravedno uskraćena vrlo važna usluga. U tom segmentu, Interface Financial Group vidi svoju najveću priliku.
Dejvid Banfild, predsednik kompanije Interface Financial Group
Petak
07.03.2014.
Po čemu se razlikuju od faktoring kuća, šta očekuju od primalaca franšize i u kom segmentu vide najveću priliku za razvoj koncepta, reći će nam Dejvid Banfild iz Interface Financial Group
 

Kao jedan od najčešćih razloga za propast malih i srednjeg preduzeća navodi se nepostojanje ili nemogućnost uspostave stabilnog protoka novca. Kompanija koja nema konstantan priliv novca, ili koja ne može lako da naplati svoja potraživanja – ne može ni da radi, a svakako ne može da razmišlja o rastu ili razvoju posla. Faktoring je jedno od rešenja. Na tom polju, američka kompanija Interface Financial Group jedan je od vodećih finansijskih sistema koji, pre svega, pomaže malim preduzećima da dođu do operativnog kapitala. Kompanija je osnovana pre 40 godina, a specijalizovala se za jednu posebnu vrstu faktoringa - invoice discounting - koji bi, u nedostatku srećnijeg prevoda, mogao slikovito da se objasni kao “popust na fakturu”.

Da se radi o kompaniji koja je uspela da razvije delotvornu i sofisticiranu finansijsku uslugu, potvrđuje i činjenica da se Interface Financial Group već godinama nalazi na listi najuspešnijih franšiznih sistema koju objavljuje ugledni američki magazin Entrepreneur. Pored toga, rangirana je i na listi najboljih biznisa koji se mogu voditi iz kuće, kao i na listi najboljih američkih franšiza koje se šire van matičnog tržišta. Američki Institut za proučavanje franšizinga (Franchise Research Institute) dodelilo je kompaniji obeležje World Class Franchise (Franšiza svetske klase), a prema portalu Small Business Trends, ove godine istaknuta je i kao jedna od najinteresantnijih uskospecijalizovanih franšiza koje treba pratiti sa posebnom pažnjom.

Interface Financial Group, inače, ima poslovnice na četiri kontinenta (Amerika, Austarlija, Azija i Evropa), a “recept” za širenje posla pronašli su u franšizingu. Jedan od povoda za razgovor sa Dejvidom Banfildom, predsednikom kompanije, bilo je zapravo i saznanje da razmišljaju o ulasku na tržišta ovog regiona. Ovom prilkom, g. Banfild nam je objasnio i po čemu se IFG razlikuje od klasičnih faktoring agencija, šta očekuju od potencijalnih primalaca franšize, ali i gde vide najviše potencijala za širenje i rast svog koncepta.

Možete li da nam ukratko objasnite šta je “popust na fakturu” (Invoice Discounting), odnosno, postoji li razlika između dobro poznatog faktoringa i ove usluge?

Usluga popusta na fakturu, koju pruža kompanija Interface Financial Group, osmišljena je da ubrza protok novca i pomaže, pre svega, preduzetnicima iz malog biznisa. Najčešće se radi o sledećem: naši klijenti su proizveli i isporučili određen proizvod ili uslugu, a zatim poslali fakturu sa rokom plaćanja od 30 dana – realno, oni očekuju da će im faktura biti plaćena tek za 40-60 dana od dana isporuke. Međutim, preduzetnici imaju mogućnost da budu isplaćeni “odmah” – tako što će fakturu prodati nama.

Treba naglasiti da se transakcija uvek odnosi samo na određene fakture, i da se uvek radi o kupoprodajnoj transakciji. Klijent može da izabere koju će fakturu da proda i kada. Uz to, nema nikakvu obavezu vezanu za veličinu iznosa ili količinu faktura.

Kad govorimo o razlici u odnosu na faktoring – generalno, u faktoringu, faktoring agencija preuzima ukupno dugovanje od klijenta i koristi ga kao kolateral za pozajmicu koju zatim daje klijentu – u ovom slučaju se ne radi o kupoprodajnoj transakciji, već o revolving zajmu koji traje dok su obe strane saglasne – obično nekoliko godina. Faktoring agencija takođe obavlja sve administrativne poslove vezane za ovu uslugu. Ugovor koji sadrži fiksne uslove zaključuje se između faktoring agencije i klijenta i primenjuje se na svaku fakturu koju isporuči klijent u toku trajanja ugovora.

Kada je kompanija Interface Financial Group odlučila da uđe u franšizing?

Franšizni model poslovanja smo prvo počeli da razvijamo u Kanadi, još pre 20 godina. U to vreme, kompanija je iza sebe imala 20 uspešnih godina, tako da smo počeli da razmišljamo o načinu na koji ćemo moći da povećamo obim poslovanja, ali bez drastičnog uvećanja same kompanije ili organizacije posla. Ispostavilo se da je franšizing bio odgovor na naše zahteve. Ubrzo smo sastavili operativni priručnik i otvorili prvu poslovnicu, što je poslužilo kao polazište za dalju izgradnju franšizne mreže.

Šta su osnovne prednosti vašeg koncepta, i šta bi to posebno moglo da privuče potencijalne primaoce franšize?

Prvo, mi svojim klijentima nudimo najveću moguću fleksibilnost – u smislu da uslugu mogu da koriste kada im je potrebna. Pošto nema fiksnih ugovornih obaveza, klijent može da dođe i ode kad poželi – što je prednost koja će najviše koristi doneti malim biznisima koji se tek razvijaju. A drugo, činjenica da smo uslugu ponudili i kroz franšizu znači da naši primaoci franšize rade sa lokalnim klijentima koje dobro poznaju, čime ostvaruju vrlo brz obrt novca – da ne pominjem koliko obema stranama znači to što mogu da uspostave neposredan, ličan kontakt.

Koliko franšiza imate do sad i u kojim sve državama?

Trenutno imamo više od 150 poslovnica, i to u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, Singapuru, Australiji, Novom Zelandu, Irskoj i Velikoj Britaniji. Planiramo da se širimo i dalje, naravno, kako se i kad se budu ukazale prilike.

Šta se očekujete od primaoca franšize, odnosno, postoji li tipičan “profil” preduzetnika koji je idealan za primaoca vaše franšize?

Tražimo ljude koji su izrazito komunikativni, ljude koji znaju da brzo donose odluke i rešavaju probleme. Takođe, to bi trebalo da bude i osoba koja zna da napravi i održi kontakt sa klijentima, individualac sa visokim stepenom samodiscipline. Sve ovo, naravno, u kombinaciji sa određenim poslovnim iskustvom.

Kakvu vrstu podrške primalac franšize može da očekuje iz sedišta kompanije?

Vrlo smo ponosni na to što smo uvek tu za sve naše primaoce, naročito kad zajedno treba da proverimo transakciju pre nego što primalac odluči da je finansira. I nije važno da li podrška dolazi iz međunarodnog sedišta, regionalne kancelarije ili sa strane primaoca master franšize – za nas je jedino važno da postoji stabilan kanal podrške.

Gde vidite najveći potencijal za budući rast? U kojim državama, regijama, ali takođe, i u kom poslovnom segmentu?

Dok gradimo svoju međunarodnu mrežu, trudimo se da pronađemo zemlje u kojima već postoje dve stvari. Prvo, da je koncept poslovanja kroz franšizu ili licencu poznat na tom tržištu, i drugo, da postoji izgrađeno tržište za faktoring ili uslugu popusta na fakturu. Ako postoje ovi elementi, onda to daje i dobru osnovu za implementaciju našeg koncepta.

Dosadašnje iskustvo pokazuje da faktoring agencije i druge ne-bankarske institucije ne mare previše za mala preduzeća. Ovakvim pristupom, velikom broju potencijalnih klijenata je nepravedno uskraćena vrlo važna usluga. U tom segmentu, Interface Financial Group vidi svoju najveću priliku.


POPULARNO NA FORUMU

Peta Uniqa franšiza

Sve čestitke Sonji i Bobanu koji su se pridružili porodici Uniqinih exluzivnih zastupnika.Svi smo u istom Uniqinom timu i trudićemo se da uvek budemo najbolji.Jasmina...

1 komentara
poslednji 26.02.2014.
Preduzetnica s podrškom

Želela bih još jednom da se zahvalim Mihajlovićima koji su nam i kako kolege i kao porodica, u poslu i privatno uvek bili uzor kako treba raditi i organizovati porodicu i...

2 komentara
poslednji 26.02.2014.
Preduzetnica s podrškom

Iako smo supruga i ja bili pokretači i vlasnici prve UNIQA franšize, veliko nam je zadovoljstvo što nas vredne kolege prate i svojim rezultatima ponekad prevazilaze. Sve...

2 komentara
poslednji 26.02.2014.
Predanošću do franšize

Pre svega želimo dobrodošlicu agenciji BURIČIĆ TEAM u UNIQA osiguranje. Iskreno se nadam da ćemo zajedno ispuniti očekivanja davaoca franšize i uticati na povećanje...

1 komentara
poslednji 15.07.2013.
Osigurani porodični biznis

Hvala Mihajlovićima na podršci da zaživi još jedna eksluzivna agencija,ovog puta prva u Beogradu -Putnik tim!!! Da nije bilo putovanja u Nicu i lepog druženja ko zna da li...

3 komentara
poslednji 25.04.2013.
Rad, rad, ali i ljubav

obzirom da se radi o pravom timu, samo je pitanje za koliko će biti premašena očekivanja, a to nam svima puno znači.

3 komentara
poslednji 30.03.2013.
Rad, rad, ali i ljubav

Znači ipak se može. Posao, uspeh a nadasve ljubav i porodica. Možda nam je ovo najava dolazećih svetlijih dana budućnosti. Lep primer mlađoj generaciji da uzme stvar u...

3 komentara
poslednji 29.03.2013.
Rad, rad, ali i ljubav

Pravo je zadovoljstvo biti podrška 23 godine u poslu i 27 godine u privatnom životu Savi. Sigurna sam da postoje ljudi koji su vredni, pozitivni i vlasnici licence NBS za...

3 komentara
poslednji 29.03.2013.