Zdrava ishrana u osnovi franšize

Pored otvaranja vlastitih Naturhouse centara, primalac master franšize bi imao obavezu da pronalazi i nove primaoce pojedinačne franšize. To iziskuje i prenos znanja, organizovanje nabavke, obuke i marketinških aktivnosti za sve primaoce u mreži.
Utorak
13.01.2015.
Španski Naturhouse, najveći i najuspešniji franšizni sistem na polju dijetetike i nutricionizma u Evropi, namerava da razvije franšizu i u Srbiji.
 

Prvi dijetetsko-nutricionistički centar pod brendom Naturhouse otvoren je 1992. godine u Španiji, a nastao je kao nadgradnja osnovnoj delatnosti kompanije Kiluva Group – proizvodnji dijetetskih suplemenata i preparata za regulaciju i održavanje telesne težine.

Ono što ih je načinilo jednim od najuspešnijih poslovnih koncepata u branši jeste „zaokružen sistem“. Zapravo, činjenica da mušterije Naturhousa – najčešće osobe sa problemom prekomerne telesne težine – dobijaju profesionalnu i kompletnu uslugu na jednom mestu. Pored prodaje dijetetskih preparata, Naturhouse centar ima i besplatno savetovalište u kome radi stručno osoblje, dijetetičari-nutricionisti i specijalisti ishrane, koji za svaku mušteriju ponaosob prave individualni plan ishrane. Svi preparati ili dodaci koje mušterija koristi tokom dijete potpuno su prirodni i kupuju se u Naturhouse centru. Klijenti nakon toga, međutim, mogu da računaju na konstantnu podršku – njihovo stanje, promene i progres, prate se iz nedelje u nedelju.

Naša misija je pre svega edukativna. Polazimo od toga da ljude najpre treba naučiti osnovama pravilne ishrane, a zatim im pomoći da te navike usvoje i održe – kažu u kompaniji.

Sa reputacijom „eksperta za zdravu ishranu“ koju su predano gradili na matičnom tržištu, kompanija je krajem devedsetih koncept počela da širi i van granica Španije. Naturhouse danas ima više od 2.000 franšiznih centara u 25 zemalja – od toga, skoro 900 posluje van Španije. Preduzetne ljude koji su spremni da predstave koncept i razviju mrežu centara na lokalnom tržištu, Naturhouse traži i u zemljama ovog regiona.

Kompanija traži primaoca master franšize i, kako navode, to bi trebalo da bude osoba sa menadžerskim iskustvom i dokazanim poslovnim rezultatima. – Pored toga, to je i osoba koja će imati dovoljno finansija za inicijalne investicije, ali i za kasniji razvoj mreže. Neko ko će i sam biti uključen u poslovanje i širenje mreže – jer se u suprotnom teško može postići značajniji uspeh. Iskustvo u franšizingu ili nutricionizmu, dijetetici ili zdravstvenom sektoru svakako je prednost, ali ne i nužan uslov. Primalac franšize će svakako morati da zaposli stručno osoblje – kažu predstavnici kompanije.

Naturhouse nudi priliku biotehnolozima, farmaceutima, specijalistima ishrane, ali i svim preduzetnim ljudima koji su spremni da investiraju na polju dijetetike

Pored otvaranja vlastitih Naturhouse centara, primalac master franšize bi imao obavezu da pronalazi i nove primaoce pojedinačne franšize. To iziskuje i prenos znanja, organizovanje nabavke, obuke i marketinških aktivnosti za sve primaoce u mreži.

Naturhouse će, s druge strane, sve to preneti i obezbediti svom primaocu master franšize – iskustvo, znanje, proizvodi i poslovna logistika, sticani i građeni tokom proteklih 20 godina, biće im potpuno na raspolaganju.

 


POPULARNO NA FORUMU