Miloš Arambašić
Miloš Arambašić / Broj partnera raste iz meseca u mesec, tako da i rezultati prate taj rast. Evidentno je da najbolje rezultate daju partneri koji rade, kako na prodaji, tako i na montaži usluga, servisu i održavanju mreže.
Sreda
30.05.2018
Koje su novine u partnerskoj mreži Orion Telekoma, zašto su povećali stimulacije za partnere te koji su problemi, a koje prednosti širenja prodaje preko partnerske mreže, govori Miloš Arambašić
 

Broj korisnika fiksnog širokopojasnog pristupa interneta u Srbiji je porastao u prošloj godini sa 1,43 miliona na 1,49 miliona, koliko ih je bilo na kraju četvrtog kvartala 2017, pokazuju podaci Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Najveće učešće u načinu pristupa i dalje imaju xDSL i kablovski prustup, dok je broj onih koji pristupaju internetu uz pomoć bežične tehnologije stabilan. Naime, šest odsto ukupnog broja korisnika koristi bežični pristup internetu. Orion Telekom lider je u razvoju upravo bežične (wireless) tehnologije, kako za internet, tako i za fiksnu tehnologiju, a uz to prodaju razvija i kroz partnersku mrežu. – Postoji još prostora za rast. I dalje solidan procenat ljudi nema pristup internetu, nalaze se uglavnom na rubovima naseljenih mesta, i to u startu predstavlja našu prednost shodno tehnologiji kojom se bavimo (wireless internet). Zato računamo da će učešće ovog pristupa internetu rasti jer je internet odavno postao potreba gotovo svakog čoveka i na svakom mestu – kaže Miloš Arambašić, zadužen za indirektne kanale prodaje u Orion Telekomu.

Osim klasičnim, direktnim kanalima prodaje, Orion Telekom svoje usluge prodaje i indirektnim i alternativnim kanalima. U poslednje vreme, veliki akcenat je stavljen na prodaju kroz partnersku mrežu.

Kakve je rezultate ostvarila partnerska mreže i da li postoji rast prodaje kroz taj kanal?

Broj partnera raste iz meseca u mesec, tako da i rezultati prate taj rast. Evidentno je da najbolje rezultate daju partneri koji rade, kako na prodaji, tako i na montaži usluga. Naime, postoji nekoliko modela saradnje koje razvijamo. Neko može da ima svoj osnovni biznis, obično je reč o bliskim delatnostima – TV serviserima, servisima bele tehnike ili elektroopreme, prodavnicama mobilnih telefona ili računarske opreme  i da uz njega samo prodaje usluge Orion Telekoma. S druge strane, postoje i partneri koji, osim prodaje, rade i montažu, servis i održavanje mreže uz svoj biznis. Pored toga, imamo i partnere kojima je saradnja sa Orion Telekomom, zapravo, osnovni i jedini biznis.

Kakav je odnos snaga trenutno, kada je reč upravo o „pravim“ primaocima franšize – koji prodaju uslugu, pružaju uslugu montaže, servisa i održavanja, i onih koji samo prodaju uslugu?

Ti, kako smo ih ranije nazvali, „pravi“ partneri i  dalje su dominantni i oni daju bolje rezultate od, na primer, partnera koji se bave samo prodajom naših usluga.

Kada smo poslednji put razgovarali, u mreži Orion Telekoma je bilo oko 70 partnera sa 95 prodajnih mesta. Rekli ste da će uslediti revizija partnerske mreže jer ste mnoge partnere nasledili preuzimajući druge kompanije? Šta je učinjeno?

Revizija mreže je urađena, raskinuta je saradnja sa dilerima koji nisu bili aktivni. Što se tiče rasta mreže, više smo bili okrenuti postojećim partnerima, za koje smo procenili da imaju šanse za rast i razvoj, pa smo i našu energiju usmerili najviše u tom pravcu u prethodnom periodu.

Postoje li određene novine u samom partnerskom sistemu i razvoju partnerskog sistema?

U poslednjih šest meseci se desilo mnogo promena, ali najveća je u domenu finansijske stimulacije partnera, gde za prodaju jedne usluge plaćamo po koeficijentu * 1,5. To znači da ukoliko partner proda uslugu u vrednosti od 2.000 dinara, dobija jednokratno 3.000 dinara. Ako ostvare targete, za svaku prodatu uslugu preko targeta plaćamo po koeficijentu *3, što znači da ukoliko mu je cilj za dati mesec bio da proda pet usluga – za šestu će dobiti 6.000 dinara.

Šta uočavate kao najveće probleme u odnosu sa partnerima i takvim načinom širenja prodajne mreže, a šta biste istakli kao prednosti?

Kao najveće probleme vidimo činjenicu da većina ima svoj osnovni biznis, pa fokus često nije samo na uslugama Orion Telekoma. Kao najveću prednost izdvojio bih profesionalni odnos koji razvijamo sa svakim od partnera, a kao posledica toga dolaze dobri rezultati.Orion Telekom jeste veliki, ali fleksibilan sistem koji je uvek na usluzi svojim partnerima. U saradnji smo brzi i efikasni i trudimo se da ne postoje duge i bespotrebne procedure te da im kolege zadužene za brigu o partnerskom sistemu uvek stoje na raspolaganju.

Na koje sve načine pružate podršku svojim partnerima? Da li, na primer, akcije koje organizuje Orion Telekom važe i za partnere?

Podrška se odnosi na brendiranje prodajnog mesta, promovisanje prodajnog mesta na oficijelnoj internet stranici Orion Telekoma. Pre svakog početka saradnje, svako od partnera dobija obuku na kojoj se upoznaje sa ponudom, konkurencijom, tehnikama prodaje, a u svakom trenutku mu je na raspolaganju aktuelan promo materijal. Svako od njih dobija gratis internet kako bi mogao da što kvalitetnije promoviše usluge kompanije.