Tim kao pokretačka snaga

Dobro se poznajemo
Dobro se poznajemo / Po pravilu, kompanije ne moraju da idu daleko kad traže osobe koje bi bile dobre za rad na razvoju franšiznog sektora – one se najčešće nalaze među postojećim zaposlenima
Ponedeljak
11.01.2021.
Razmišljate o širenju poslovanja davanjem franšize? Pitate se šta je potrebno za izgradnju stabilnog franšiznog sistema? Za početak – tim koji će se baviti ovim zadatkom.
 

Jedno je izvesno – kad uđete u franšizing, nešto će morati da se menja. A promene neće biti beznačajne. Do sada ste sve svoje snage ulagali u razvoj koncepta – prodavali ste određene proizvode, pružali određene usluge. Onog trenutka kad odlučite da dajete franšizu, prvo što treba da shvatite je da sada prodajete biznis. Ne samo ime ili brend, već čitav sistem po kojem posao funkcioniše.

Drugo, ljudi kojima ćete se obratiti, čine drukčiju ciljnu grupu. To više nisu dosadašnji krajnji kupci i korisnici, široka grupa ljudi različitih potreba, navika i mentaliteta, koja svakoga dana pravi stotine izbora kada su u pitanju proizvodi i usluge. To su sada preduzetnici, investitori, ljudi koji su spremni da pokrenu i ulažu u privatni posao. Takvih poslova, naravno, nema na stotine i zato, svaki izbor koji naprave, biće daleko promišljeniji, a selekcija rigoroznija. Kupovina posla, jednostavno, nije jednostavan ni lak proces. Prodaja franšize, samim tim, podrazumeva i drukčije marketinške alate i svakako drukčije kanale oglašavanja.

Izgraditi poseban tim

Raspored snaga unutar firme će se neminovno promeniti – pored svog uobičajenog posla, davalac franšize će sada imati više obaveza i angažovanja oko razvoja franšiznog paketa i pronalaženja pogodnih franšiznih partnera, a potom, obuke i podrške koju će partnerima pružati tokom saradnje. Ulazak u franšizing je, možemo reći, paralelna, punopravna i zahtevna dodatna delatnost, kojoj ne smete pristupati ni olako ni na brzinu.

Međutim, pre nego što uradite bilo šta, trebalo bi da odgovorite na jednostavno pitanje – šta je to što vaš sistem poslovanja čini posebnim? Zašto bi neko drugi hteo da uloži svoj novac i vreme u vaš brend i način na koji ste postavili biznis? Ovaj korak će vam, između ostalog, pomoći da definišete šta sve čini know-how koji ćete preneti svojim budućim partnerima, pomoći će vam da osmislite šta ulazi u operativni priručnik, sa svim protokolima i procedurama poslovanja, kao i da odredite obim i karakter podrške koju ćete pružati svojim primaocima franšize. Za sve to, naravno, biće vam potrebni dobri i pouzdani ljudi, tim koji će biti zadužen za franšizno poslovanje. Kako pronaći ili „stvoriti“ takve saradnike? Postoji nekoliko načina...

Odabir iz neposrednog okruženja

U velikom broju slučajeva, pa čak i po pravilu, među postojećim zaposlenima postoje osobe koje bi bile dobre i za rad na razvoju franšiznog sektora. Ključne radnike, koje ne biste mogli da zaobiđete, već sami znate da imenujete. Međutim, kad uvedete funkciju franšiznog menadžera ili koordinatora za franšizu, pazite da određene radnike ne postavite na nove pozicije samo zato što zaslužuju unapređenje ili podsticaj zbog prethodnog zalaganja i rada. To, pre svega, treba da budu zaposleni koji dobro poznaju i mogu da sveobuhvatno sagledaju sistem vašeg poslovanja ili pokazuju neku vrstu „talenta“ za to. Najčešće su to ljudi koji su bili zaduženi samo za određeni segment poslovanja, ali koji bez većih problema koordiniraju i „rešavaju probleme“ iz drugih sektora. Imajte u vidu da će njihov dosadašnji angažman početi da „trpi“ i da će se, u tom slučaju, od vas očekivati i da drukčije rasporedite dužnosti među postojećim radnicima.

Kreiranjem novih pozicija, ne znači da će struktura cele firme da se promeni. Da, usloviće određene kadrovske promene, ali bi zato trebalo da za nove pozicije napravite kratak opis radnog mesta, tako da svako od zaposlenih zna svoja prava i obaveze pre nego što prihvati nove dužnosti, a kompanija uđe u franšizing. Takođe bi trebalo da sa svakim od njih posebno porazgovarate, „u četiri oka“. Najbitnije je, naravno, da ljudi koje ste izabrali za nove funkcije, budu i dorasli tom poslu, da imaju znanja i entuzijazma, da su lojalni i spremni da se bave franšizingom.

Zaposliti osobe s iskustvom

Druga mogućnost je da zaposlite osobu koja je već radila u drugim franšiznim sistemima, i koja, samim tim, ima određeno znanje i iskustvo. Pri ocenjivanju kandidata, međutim, trebalo bi procenite i da li će moći da se uklopi u novo okruženje, raspitate se ko su mu bili klijenti i kako oni danas posluju, kao i koliko dobro poznaje branšu i koncept za koji treba da razvija franšizu.

Upošljavanje iskusnog radnika jeste dobra ideja, mada ne i najisplativija. Za manje firme ovo, uostalom, i nije imperativ. Postoji veliki broj malih franšiznih sistema u kojima davalac franšize (pogotovo na početku) uspešno vodi sve poslove vezane za franšizing. Ako firma, zapravo, ne ulazi s velikim ambicijama u franšizing, odnosno, ako namerava da franšiznu mrežu širi postepeno i na lokalnom tržištu, preporuka je da za taj posao ipak izabere i obuči nekog od postojećih radnika.

Saradnja sa franšiznim konsultantima

Angažovanje konsultanta za franšizing je svakako dobro rešenje. Iako se radi o spoljnom saradniku, ne treba posebno naglašavati koliko je lakše kada uz sebe imate stručnu i iskusnu osobu koja će vas posavetovati, dati smernice, ali i ukazati na propuste u razvoju. Koliko god, zapravo, bili uspešni u svom svakodnevnom poslovanju, franšizing je drukčija vrsta poslovnog odnosa, koja podrazumeva i drukčiju logiku. Konsultant, pri tom, može da pomogne i pri izradi operativnog priručnika i sprovođenju biznis plana, kao što lako detektuje stvarne potrebe i „kroji“ franšizni paket po meri vašeg sistema.

Međutim, iako je uloga konsultanta vrlo važna kad se odlučite za prelazak na franšizni model poslovanja, svakako je dobro da i u samoj kompaniji imate osobu ili tim koji će biti zadužen za širenje mreže i saradnju s franšiznim partnerima. Stručnost i iskustvo konsultanta najdragoceniji su na samom početku, a za dugoročan uspeh, za jaku i stabilnu franšiznu mrežu – da ponovimo – potrebni su ljudi koji će se ovom segmentu poslovanja u potpunosti posvetiti.