Preuzeti ugovor, posao i obaveze

Preuzimanje franšize samo uz dogovor / Davalac franšize se mora složiti i odobriti da se krene u proceduru prenosa tj. otkupa franšize, a ključnu odluku ima i po pitanju odabira novog primaoca franšize
Sreda
22.01.2020.
Pod kojim uslovima je moguće franšizni ugovor preneti na drugo lice? Direct Booker, agencija za upravljanje privatnim smeštajem, daje dobar primer.
 

Nije neobična pojava da primalac franšize poželi da izađe iz posla te da mu davalac franšize omogući da proda svoju franšizu uz određene uslove. Takav slučaj se nedavno desio u Direct Booker-u, franšiznom sistemu za izdavanje privatnog smeštaja.

Prenos uz određenu proceduru

Primalac franšize Direct Booker za područje Kvarnera i Opatijske rivijere, krenuo je pre oko godinu dana u novi posao sa mnogo entuzijazma. Želeo je da svoje višegodišnje iskustvo rada u turizmu i ugostiteljstvu iskoristi i za razvoj Direct Booker franšize. Posla u njegovom primarnom poslu je, međutim, bilo previše i nakon godinu dana vođenja franšize Direct Booker-a, shvatio je da bi najbolje bilo da svoju franšiznu jedinicu prepusti svojoj koleginici, koja je, praktično, i vodila celokupan posao u prethodnom periodu.

Danijela Kraljević, franšizni menadžer u kompaniji Direct Booker, objašnjava da su „preuzimanje“ franšizne jedinice predvideli franšiznim ugovorom, ali da postoji procedura koja se mora ispoštovati tom prilikom.

Do sada, međutim, nismo imali ovakovg iskustva, to jest, da primalac franšize izlazi iz posla i predaje ga nekom svom članu tima. I mi sami smo u početku vodili dve firme, ovu koju vodimo sada, koja se bavi upravljanjem privatnim smeštajem, dok je druga bila upravo „full property management“, odnosno, održavanje apartmana. Shvatamo da je vođenje oba posla izuzetno teško, zato smo i izašli iz „full proprety management-a“, a posvetili se Direct Booker-u. No, da se vratimo novonastaloj situaciji sa primaocem franšize. Kada su došli sa svojim predlogom, mi smo našli rešenje i pristali smo na ustupanje franšiznog ugovora – objašnjava Danijela Kraljević.

Bitno je ko preuzima frašizu

Direct Booker se kao davalac franšize nije mešao u preuzimanje obaveza, odnosno, poslovni odnos između postojećeg i budućeg primaoca, ali je njegova odluka oko odabira novog primaoca bila ključna.

Dakle, mi se moramo složiti i odobriti da se krene u proceduru prenosa tj. otkupa franšize. Kada se saglasimo da je novi primalac odgovarajući, oni nam šalju predlog njihovog međusobnog ugovora i stavki oko kojih su se dogovorili te im na temelju toga odobravamo ili ne odobravamo ustupanje. Kod ovakvih slučajeva, važno je da se novi primalac franšize i onaj koji odustaje dogovore oko uslova ugovora i da svako podmiri svoje obaveze. Za nas je bitno da je poslovanje vođeno uredno, da su obaveze prema iznajmljivačima zadovoljene i da iznajmljivači ne osete nikakve promene ili posledice – ističe franšizni menadžer Direct Booker-a.

Šta je u osnovi biznisa?

Direct Booker je nastao u Dubrovniku kao agencija koja povezuje iznajmljivače smeštaja i putnike tako da obe strane ostvare određene benefite. S jedne strane, privatnim iznajmljivačima smeštaja se olakšava poslovanje jer kompletno bukiranje smeštajnih jedinica obavlja Direct Booker i to čini preko svih većih svetskih platformi namenjenih oglašavanju privatnog smeštaja. Na taj način se omogućava veća popunjenost po najboljim cenama, jer Direct Booker ima svakodnevni uvid u prosečnu cenu smeštaja na određenoj lokaciji. Osim toga, ideja Direct Booker-a je i da se sa privatnim iznajmljivačima „uvežu“ i drugi pružaoci usluga – ugostiteljski objekti, prevoz, animacije – te da svi zajedno gostu pruže jedinstveno iskustvo i kompletnu uslugu, uz određene povoljnosti. 

Direct Booker za sada posluje u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji, kada je reč o zemljama regiona, a franšiza je pokrenuta i u Peruu i Albaniji. Svoju mrežu poslovnica uglavnom razvija kroz franšizni model poslovanja.


Prenos bez posledica / U procesu prenosa Direct Booker franšize najbitnije je da su obaveze prema iznajmljivačima zadovoljene i da iznajmljivači ne osete nikakve promene ili posledice
Vesna Lapčić
saradnik