Uspostavljanje dobre prakse

Mreža se širi / U ovom trenutku, franšizna mreža kompanije Flash pokriva četiri zemlje, dok pod ovim brendom radi 13 primalaca franšize i više od 35 njihovih zaposlenih
Četvrtak
30.01.2020.
Flash Europe, evropski lider u pružanju usluga premijum transporta, nastavlja franšizno širenje, a od ove godine uvodi i praksu godišnjih skupova franšizne mreže.
 

Kada su 2018. pokrenuli program franšiznog razvoja, kompanija Flash Europe je postavila cilj da proširi i ojača svoju logističku mrežu širom Evrope, posebno u zemljama u kojima ne posluje direktno. Namera je da se to čini putem franšize – pronalaženjem odgovarajućih partnera na lokalnim tržištima, a to su, prema planu, pouzdane i ambiciozne kompanije koje se već bave transportom i koje bi, sada kao primaoci Flash franšize, ponudile premijum uslugu hitnog transporta na svom tržištu. 

Franšizni razvoj je započet sa Turskom, nastavio se u Rusiji, a odnedavno se, početkom 2020, spisku zemalja u kojima posluju Flash franšize priključuju i Bugarska i Slovenija. 

 U prvih godinu dana smo franšiznu mrežu podigli do devetoro ljudi, u dve zemlje, a do ovog trenutka, naša franšizna mreža pokriva četiri zemlje, dok pod brendom Flash radi 13 primalaca franšize i više od 35 njihovih zaposlenih – ističe Frank van Dorn, franšizni menadžer kompanije Flash Europe.

Prva priznanja za primaoce franšize

Shodno tradiciji koja krasi velike i dobro etablirane franšizne sisteme, i matična kompanija Flash Europe je od samog početka franšiznog poslovanja uvela praksu godišnjeg okupljanja i nagrađivanja svojih partnera.

– Iako smo mi još uvek relativno mlad franšizni sistem koji se i dalje razvija, smatrali smo da je važno, od samog početka, ustanoviti lestvicu kvaliteta, ali i ponuditi različite modele motivacije partnera. Svako zalaganje primalaca franšize će, dakle, biti prepoznato i vrednovano – objašnjava Van Dorn.

Tako je sredinom januara u Istanbulu održan prvi skup franšiznih partnera kompanije Flash, na kojem su dodeljena i prva priznanja za uspeh i dostignuća u dosadašnjem radu. – Spojili smo, zapravo, dva lepa povoda – pokretanje nove franšizne jedinice za teritoriju Istanbula i Burse s dodelom prvih priznanja – precizira Van Dorn.

Hakan Ertemel, primalac master franšize za teritoriju Turske, koji je ujedno i primalac pojedinačne franšize za gradove Istanbul i Bursa, proglešen je za najboljeg primaoca franšize za godinu 2019. – Priznanje se dodeljuje na osnovu nekoliko kriterijuma – kaže Van Dorn. – Među njima su rast broja klijenata na teritoriji delovanja, rast prometa, kvalitet usluge prema krajnjem korisniku, kao i podrška pri regrutovanju novih, pojedinačnih primalaca franšize, što je vrlo važno kada su primaoci master franšize u pitanju – objašnjava van Dorn.  

Uloge po meri najviših standarda usluge

Obaveze mastera i pojedinačnih primalaca franšize se donekle razlikuju, podseća Van Dorn.

Pojedinačni primaoci Flash franšize, kako objašnjava Van Dorn, treba da budu kompanije koje se već bave transportom, koje imaju izgrađenu logistiku i bazu klijenata. Njihov osnovni zadatak će biti da razviju posao na teritoriji koja im je dodeljena – treba da se obrate svojim postojećim, ali i novim klijentima, razmotre ima li potrebe za hitnim transportom i stave klijentima do znanja da sada nude i premijum uslugu hitnog transporta. Drugi, ujedno i ključni zadatak pojedinačnih primalaca Flash franšize, jeste obavljanje transporta – preuzeti na vreme pošiljku iz bilo god dela Evrope, pratiti kretanje pošiljke i obaviti transport do odredišta. 

– Naravno, mi zahtevamo da partner održava najviši nivo usluge kad dođe do preuzimanja i transporta, to je obavezno – kaže Van Dorn.

Primalac master franšize, s druge strane, ne mora da se bavi transportom – preuzimanjem i isporukom pošiljki, niti je zadužen za privlačenje i saradnju s klijentima, budući da je to zadatak primalaca pojedinačne franšize. Njegova uloga je, kako objašnjava Van Dorn, da razvija mrežu pojedinačnih primalaca franšize na teritoriji date države. 

– To znači da je zadužen da pronalazi, integriše i profesionalno usmerava pojedinačne primaoce franšize – kaže on. – Međutim, kako ste već mogli da primetite, mi već imamo slučajeve u kojima je primalac master franšize ujedno i primalac pojedinačne franšize. Tako je u Turskoj i Bugarskoj. Koji će model biti primenjen, zavisi i od tržišta i od partnera, ali je Flash, generalno, otvoren za sve vrste saradnje – dok god je partner u stanju da postigne i isporuči najviše standarde kvaliteta – kaže Van Dorn.


Priznanja za najbolje / Dobitnik priznanja "Najbolji primalac franšize za 2019" je Hakan Ertemel, primalac master franšize za teritoriju Turske