Dva dobra u jednom programu

Kome je namenjen novi program? / „Uzlet u mudro učenje“ je osmišljen prvenstveno za predškolce i prvake koji su na samom početku školske godine
Petak
17.09.2021.
„Škola brzog čitanja i mudrog učenja“ predstavlja novi edukativni program. Osim polaznika, benefite ove novine treba da osete i primaoci franšize.
 

Franšizni sistemi koji pretenduju na dobru tržišnu poziciju, koji žele da se izdvoje od konkurencije i potvrde meru svog uspeha treba da konstantno rade na razvoju. Razvoj, međutim, ne obuhvata samo teritorijalno širenje i povećanje broja franšiznih jedinica, već i stalan rad na unapređenju i obogaćenju ponude – proizvoda ili usluga koje čine srž biznisa.

„Škola brzog čitanja i mudrog učenja“, s jedne strane, već razvija franšiznu mrežu u sedam zemalja, dok će od ove školske godine ponovo obogatiti i ponudu svojih škola – uvođenjem novog edukativnog programa „Uzlet u mudro učenje“. O prirodi programa, benefitima koje bi trebalo da očekuju primaoci ove franšize, kao i planovima razvoja, govore nam – svako u svom domenu – tri sagovornika: Časlav Mančić, jedan od idejnih tvoraca ovog koncepta, autor programa i master trener za predavače „Škole brzog čitanja“; Hrvoje Tkalčić, primalac master franšize, zadužen za razvoj na tržištu Hrvatske; Miroslav Samardžić, tvorac i direktor ovog franšiznog sistema.

Polazak u školu bez stresa

Objasnite nam o kakvom se programu radi, kome je namenjen te odakle potreba da se i jedan ovakav program uvede u „Škole brzog čitanja“.

Časlav Mančić: Krenuću od kraja... „Uzlet u mudro učenje“ je rezultat sistematskog i dugogodišnjeg razvoja organski povezanog niza programa kojima je cilj da kod dece i odraslih što više razviju takozvani potencijal za funkcionalno učenje. Dakle, cela ideja je izuzetno ambiciozna, ali počiva na ideji da dete dovoljno vlada standardnim, „klasičnim“ čitanjem, pre nego što krene s usvajanjem tehnika brzog čitanja.

Šta smo primetili tokom poslednjih pet godina – otkad intenzivno prilagođavamo ovu metodologiju osnovcima? Čini se da su klinci sve slabiji u čitanju, a taj problem je dobio dodatnu dimenziju otkako se nastava odvija u skladu sa specijalnim – epidemijskim režimima.

Dakle, da bismo podržali ostvarenje osnovnog cilja, pre nekoliko godina smo razvili specijalni program za učenike prva tri razreda osnovne škole. Cilj programa pod imenom „Mudro učenje – od prvog koraka“ je osnaživanje dece u osnovnim školskim veštinama – čitanju, pisanju i računanju. Kada su prvi „diplomci“ ovog kursa namenjenog prvacima, drugacima i trećacima završili taj, u suštini, pripremni kurs, primetili smo da ti klinci mogu odmah da krenu da se ozbiljno razvijaju u učenju i, praktično, bili su spremniji za brzo čitanje nego što je to slučaj s decom koja su dve-tri godine starija od njih, a koja nisu prošla našu obuku. Kada smo se u to uverili, otišli smo još jedan korak dalje i zaokružili ceo spektar naših programa.

Prošle godine je nastao program pod imenom „Uzlet u mudro učenje“ i namenjen je prvenstveno predškolcima i prvacima koji su na samom početku školske godine.

Šta želimo da postignemo tim programom? Program traje samo dva meseca i organizuje se uglavnom u periodu od proleća do jeseni, a cilj mu je da klince tako pripremi za polazak u školu, da oni od samog starta mogu da školske obaveze završavaju lako, brzo i uspešno. Tajna te uspešnosti je u razvoju takozvanih školskih predveština.

Šta su to školske predveštine?

Generalno se tim terminom naziva set sposobnosti deteta da bez teškoća ovlada nekom konkretnom veštinom – poput čitanja, pisanja ili računanja.

Zašto je prvi razred osnovne tako osetljiv?

Ako dete odmah na početku školovanja počne da zaostaje u postignuću za svojim vršnjacima, to može da ima potencijalno dalekosežne posledice; može da utiče na detetovo samopouzdanje i na volju za obrazovanjem uopšte...

S druge strane, ako dete na početku prvog razreda sasvim vlada veštinama koje je predviđeno da uči tokom školske godine, potencijalno se pojavljuje čitav niz potpuno drugačijih izazova – sa takođe mogućim dalekosežnim posledicama. Takvo dete može školu da pogrešno proceni kao prelaku i da od starta zauzme previše ležeran, pa čak i negativan stav prema njoj. Ovo bi za posledicu moglo da ima buntovništvo protiv školskih obaveza, spuštanje sopstvenih kriterijuma šta je dovoljno dobro, a šta nije, i verovatno bi dovelo do toga da dete jednostavno ne razvije dovoljno takozvane radne navike. Bilo šta od ovoga da se desi, vrlo je verovatno da će se to negativno manifestovati kasnije tokom školovanja.

Šta bi onda bilo idealno?

Idealno je da dete ima kapacitet za lako ovladavanje školskim veštinama, ali da ih ipak uči u skladu sa školskim programom i da se od početka prvog razreda navikava na sistematski rad koji dovodi do dobrih rezultata. Na taj način, gradi se pozitivan stav prema obrazovanju, a dete se navikava na neku vrstu discipline i razvija sposobnost realne procene situacije i potrebe da se angažuje.

No, da bi to bilo moguće, dete mora pre polaska u školu vladati pomenutim predveštinama, a to jednostavno nije dovoljno često slučaj. Zapravo, najčešći slučaj je da dete u nekim aspektima školskog postignuća bude dovoljno zrelo za polazak u školu, ali da u drugima blago zaostaje. Program „Uzlet u mudro učenje“ prvenstveno treba da harmonizuje eventualni disbalans u kapacitetima za pohađanje školske nastave, a da dete istovremeno i pripremi za školski režim rada.

Dobrobit za primaoce franšize

Kad god davalac franšize uvede promenu ili novinu u sistem, postavlja se pitanje na koji to način utiče na primaoce franšize. Hoće li, u ovom slučaju, sve škole nuditi novi program, moraju li predavači proći dodatnu obuku te kakvu će, generalno, konkurentsku prednost ovo doneti „Školama brzog čitanja“?

Hrvoje Tkalčić: Instruktori svakako prolaze obuku i to direktno od strane autora programa. U Hrvatskoj su, primjerice, obuku do sada prošli instruktori u gotovo svim školama te se program realizirao tokom cijelog ljeta u većini centara kao pripremni program za svu djecu koja su ove godine krenula u prvi razred.

Odziv je bio ogroman, što nas ne iznenađuje, obzirom da je polazak u školu za dijete i njegove roditelje jedan od važnijih trenutaka u životu, a često sa sobom nosi i određenu dozu stresa.

U školi se dijete po prvi put susreće s nekim drugačijim obavezama nego do tada, s potrebom za većom razinom odgovornosti, ali i s novom organizacijom svakodnevnice. Nove grupe krenule su i sada na jesen, te će se kontinuirano upisivati tokom cijele godine.

Sva djeca koja su završila obrazovni program „Uzlet u mudro učenje“ imaju prilike nastaviti s razvojem školskih vještina u sklopu obrazovnog programa „Mudro učenje – od prvog koraka“, nakon čega je opet prirodni slijed naš jedinstven i višestruko nagrađivan obrazovni program „Brzo čitanje i mudro učenje“, nakon kojeg se puno djece odluči nastaviti s cjeloživotnim učenjem u sklopu „Kluba mudrog učenja“.

Također, imamo posebno osmišljen program za studente u krizi i studente alergične na učenje na pamet, te programe krojene po želji pojedinca i tvrtki.

Vjerujem da se iz svega navedenog lako nameće zaključak kakvu će korist ovo sve doneti – na prvom mjestu, polaznicima „Škola brzog čitanja i mudrog učenja“, a zatim i samim franšizerima, u smislu konkurentske prednosti.

Imati u ponudi ovakve specifične obrazovne programe za predškolski uzrast, preko školskog uzrasta, studentskog, do kasnih penzionerskih dana iznimna je rijetkost i zahtijevala je višegodišnji angažman cijelog tima stručnjaka, što su pozdravili svi franšizeri obzirom da ovakva lepeza obrazovnih programa koje imamo u ponudi znači veći broj polaznika i direktno povećanje profita.

Širenje uprkos pandemiji

Osim tržišta iz ovog regiona na kojima je „Škola“ već prisutna, u martu 2021. potpisali ste i master ugovor za tržište Mađarske. Šta se desilo od tog perioda, je li bilo novih otvaranja i kakvi su planovi po pitanju širenja franšizne mreže?

Miroslav Samardžić: Nakon potpisivanja ugovora u Mađarskoj, uspešno smo prevazišli administrativno-tehničke izazove prevođenja i prilagođavanja nastavnih materijala i obuke nastavnih kadrova, tako da nam je uspešno počeo sa radom prvi centar u Budimpešti.

Pored toga, usmerili smo se i na afirmaciju poslovanja u sredinama s visokim procentom albanskog stanovništva na teritoriji Severne Makedonije. Krećemo sa promotivnim predavanjima namenjenim govornicima albanskog jezika, a većina nastavnih materijala je već prevedena na albanski. Sve u svemu, očekujemo da ćemo uskoro biti potpuno spremni za izlazak na tržište Albanije i potpisivanje ugovora o master franšizi u toj zemlji.

Pored svega navedenog, nastavili smo sa radom na razvoju mreže na postojećim tržištima, tako da i dalje kontinuirano otvoramo nove centre u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji.

Usled otežanih uslova školovanja svima su, možda više nego ikada, potrebna znanja i veštine koja se stiču kroz naše programe – da lakše i delotvornije odgovore na izazove koji su trenutno pred njima. Zbog toga, i pored krize u poslovanju koja se oseća svuda oko nas, „Škola brzog čitanja i mudrog učenja“ nastavlja da radi, raste i izlazi na nova tržišta.


Davaoci i primaoci franšize / Hrvoje Tkalčić, Časlav Mančić, Helena Tkalčić i Miroslav Samardžić