Novo tržište za „Školu brzog čitanja“

Škola brzog čitanja i mudrog učenja / Koncept namenjen školskoj deci, ali i odraslima, koji žele da savladaju napredne tehnike brzog čitanja, učenja i pamćenja
Sreda
24.03.2021.
„Škola brzog čitanja i mudrog učenja“ ulazi na tržište Mađarske – potpisan je ugovor sa primaocem master franšize, a prva škola će početi s radom u septembru.
 

Vreme pandemije je pokazalo da su se deca i roditelji teško snašli u novim okolnostima nastave „na daljinu“. Bila su potrebna nova znanja i veštine kako bi se odgovorilo ovim izazovima. S druge strane, pokazalo se da polaznici naših „Škola brzog čitanja i mudrog učenja“, koji poznaju tehnike brzog čitanja, tehnike učenja i tehnike pamćenja, imaju veći kapacitet za učenje, pa su lakše prevazilazili ove probleme, dok ostalima, nažalost, i nije bilo tako. Ovo je, smatram, i jedan od razloga zašto mreža „Škole brzog čitanja“, uprkos krizi, nastavlja da raste i izlazi na nova tržišta – kaže Miroslav Samardžić, jedan od tvoraca i vlasnika franšiznog koncepta „Škola brzog čitanja i mudrog učenja“.

Početkom marta, naime, potpisan je ugovor o master franšizi za teritoriju Mađarske.

Nosilac master licence, zadužen za razvoj na mađarskom tržištu, postala je Timea Kiš, iskusna preduzetnica, vlasnica edukativnog centra u Budimpešti i primalac franšize još jednog brenda.

Po našem mišljenju, pronašli smo idealnog primaoca franšize! Osobu koja ima iskustva u oblasti edukacije, ali i koja vrlo dobro poznaje načela franšizne saradnje. Sa tako kompetentnim partnerom, i očekivanja su velika – kaže Samadžić. 

Dobar početak uprkos izazovima

S obzirom da su ovu saradnju pokrenuli usred pandemije, bilo je i očekivano da će naići na niz ozbiljnih ograničenja, kaže naš sagovornik. Situacija ih je, s druge strane, primorala da se prilagode i nađu rešenja za nekoliko izazova.

Pošto sastanak sa partnerkom iz Mađarske nije mogao biti organizovan uživo, celokupna komunikacija je bila premeštena „u onlajn prostor“. – Ipak, imamo sreću da je u našem timu i koleginica Mirjana Poljaković koja govori mađarski jezik, tako da je ona, na tehničkom nivou, preuzela komunikaciju, a staraće se da komunikacija i nadalje teče bez ikakvnih problema i nesporazuma. Kakva, uostalom, treba da bude i čitava saradnja između davaoca i primaoca franšize – ističe Samadžić.

Dodaje da su, delom i s predumišljajem, datum za potpisivanje ugovora „tempirali“ za 8. mart. – Tako je Dan žena za nas postao datum nove, nadamo se, uspešne saradnje. Ugovor je potpisao svako u svojoj kancelariji, nakon čega smo ih razmenili poštom – objašnjava Samardžić.

Jedan od sledećih izazova koji ih očekuje, napominje on, biće prevođenje materijala potrebnih za realizaciju kurseva. – Nastavnog materijala ima dosta, a neki od njih su prilično jezički senzitivni. Moraćemo da pronalazimo kreativna rešenja – kaže Samardžić, ali ne bez optimizma.

Za franšizni sistem koji već posluje u šest zemalja, ovo i nije tako nova situacija, dodaje on.
Već smo uspešno prevazilazili izazove sa prevođenjem na slovenački, makedonski i druge jezike ovog regiona. Svakako, u slučaju mađarskog će oni biti izraženiji, s obzirom na veliku različitost između jezika – kaže naš sagovornik.

Prva „Škola brzog čitanja i mudrog učenja“ na teritoriji Mađarske biće otvorena u Budimpešti, a najverovatnije će raditi u sklopu postojećeg edukativnog centra primaoca master franšize. Zvanično, vrata škole će se otvoriti početkom nove školske godine, u septembru. – Do tada, vreme treba iskoristiti za marketinške aktivnosti, obuku i osposobljavanje kadrova – kaže Samardžić.

S obzirom na pomenute jezičke izazove i nemogućnost putovanja, s pravom se postavilo pitanje da li će i kako obuka u Mađarskoj biti organizovana. Davalac je, stoga, još jednom bio primoran da menja ustaljenu praksu. – Jedan deo naše obuke za instruktore mora biti organizovan uživo, zbog specifičnih kompetencija koje je neophodno razviti kod instruktora. Prinuđeni smo da se dovijamo na razne načine. Problemi s putovanjima nas već godinu dana prate i pri obuci instruktora u Hrvatskoj, Crnog Gori, Makedoniji... tako da ćemo primeniti pristup koji smo već bili prinuđeni da razvijemo u tim zemljama – kaže Samardžić.

U Mađarskoj ćemo, međutim, imati dodatan izazov koji je čisto jezičkog karaktera i mislim da ćemo kombinovati dva pristupa. Neke delove obuke ćemo organizovati tako što ćemo konsekutivno prevoditi ono što radi naš master trener Časlav Mančić, a one pretežno tehničke delove obuke, sprovodiće naša već pomenuta koleginica Mirjana Poljaković. Dakle, instruktori će svakako imati mogućnost da svoju obuku prođu na maternjem, mađarskom jeziku – objašnjava Samardžić.

Škola brzog čitanja – nova mogućnost

Iskustvo koje je Timea Kiš u svom dosadašnjem radu sticala u oblasti edukacije, svakako će biti velika prednost kad u septembru otvori „Školu brzog čitanja i mudrog učenja“.
Smatramo da je obrazovanje izuzetno važno za sve – naglašava Kiš. – Zato smo i bili zainteresovani da u svojoj pri­vat­noj školi ponudimo i druge vannastavne obrazov­ne programe – kaže ona.

Upravo iz želje da prošire i dopune postojeću po­nudu novim programima, došli su do „Škole brzog čitanja i mudrog učenja“. Uvideli su vrlo brzo da bi to bila odlična prilika da svojim učenicima i polaznicima kurseva ponude sveobuhvatnije obrazo­va­nje. – Imali smo priliku da pohađamo je­dan drugi kurs brzog čitanja. Ne mi­sli­mo da je bio loš, ali nije imao dovolj­no efek­ta, jer se radilo samo o dvo­dnevnoj va­ri­jan­ti – osvrće se Kiš na jedno ranije iskustvo. – Zato smo se obradovali kada smo pro­­našli jedan sveobuhvatniji i sadržajniji pro­gram brzog čitanja koji može biti primenljiv za sve – bez obzira na godine – ističe šta ih je posebno privuklo konceptu iz Srbije.

Pored toga što će otvoriti prvu „Školu brzog čitanja i mudrog učenja“, Timea Kiš će, kao primalac master franšize, imati pravo da dalje razvija mrežu na teritoriji Mađarske. To znači da može davati pojedinačne franšize drugim zainteresovanim preduzetnicima, kao što može i sama otvarati nove škole. – Nadam se da ćemo sami pokrenuti više obrazovnih centara, kao i da ćemo, uz pri­me­re­nu i delotvornu reklamu, ovom si­ste­mu priključiti i više franšiznih partnera ši­rom Mađarske – potvrđuje ona.

Ne sumnja, s druge strane, da će programi „Škole“ privući veliki broj polaznika te da, shodno tome, može očekivati i dobre rezultate poslovanja. – Današnji obrazovni sistem očekuje od učenika da usvoje velike ko­li­čine gradiva. Deca su pod sve većim pritiskom, imaju sve više časova, ali moraju dosta toga da urade i kod kuće – gde nema ko da im pomogne. Roditelji su sve zauzetiji, a često i sami nisu do­ra­sli tako obimnom i kompleksnom gra­divu – ukazuje Kiš na situaciju u obrazovanju.

Ako bismo vreme posveće­no učenju mogli smanjiti – zahvaljujući teh­­nikama brzog čitanja i mudrog učenja – onda bismo živote mnogih đaka, na­stav­nika i porodica unapredili i učinili lakšim. Zato smo se i mnogo obradovali mogućnosti koju nudi ova fran­šiza. Ako ovu metodologiju deca usvoje, postaviće temelje za svoju budućnost, jer znanje im niko ne može oduzeti – uverena je Timea Kiš.


Timea Kiš, primalac master franšize za teritoriju Mađarske / „Ako bismo vreme posveće­no učenju mogli smanjiti – zahvaljujući teh­­nikama brzog čitanja i mudrog učenja – onda bismo živote mnogih đaka, na­stav­nika i porodica unapredili i učinili lakšim. Zato smo se i mnogo obradovali mogućnosti koju nudi ova fran­šiza.“