telefoni, kompjuteri, tehnika

telefoni, kompjuteri, tehnika | 10.08.2018.

Stabilni temelji za dobar rezultat

Šta su preduslovi za dobro poslovanje, koliko je važna priprema pre ulaska u franšizing i zašto je Mobile Outfitters dobra poslovna prilika, govori Bogi Cvetković, primalac master franšize za teritoriju Srbije

Šta su preduslovi za dobro poslovanje, koliko je važna priprema pre ulaska u franšizing i zašto je Mobile Outfitters dobra poslovna prilika, govori Bogi Cvetković, primalac master franšize za teritoriju Srbije

telefoni, kompjuteri, tehnika | 14.06.2014.

Potencijal za rast

Italijanski franšizni sistem za prodaju kertridža i tonera Prink posluje na tržištu Slovenije već osam godina i do sada je otvoreno pet prodavnica. U planu je širenje mreže.

telefoni, kompjuteri, tehnika | 11.06.2014.

Biznis sa pozitivnim trendom

Smile Ink, kompanija za reciklažu i punjenje kertridža, namerava da razvije i franšizni model poslovanja.

telefoni, kompjuteri, tehnika | 25.12.2012.

Igraj svoju igru

Smatra se da je prodaja video-igara imuna na krizu. Ipak, i u ovoj poslovnoj branši preduzetnici su suočeni s teškom situacijom na tržištu. Jedan od njih misli da još uvek „ima mesta za igru“.

telefoni, kompjuteri, tehnika | 06.12.2012.

Češka: Do kuhinje kroz franšizu

Kompanija Gorenje je u novembru otvorila novi franšizni prodajni salon kuhinja u Karlovim Varima u Češkoj.