Kada su 2005. započeli širenje maloprodaje kroz franšize, DIS je imao 40 primalaca franšize, a danas mreža obuhvata 428 primalaca koji poseduju 650 maloprodajnih franšiznih objekata.
Ponedeljak
24.12.2012.
Kompanija DIS očekuje da se broj primalaca njihove franšize i franšiznih radnji u narednoj godini poveća za 10 odsto.
 

Ivan Suleić, portparol kompanije, kaže da u poslednjih osam godina beleže konstantan rast franšizne mreže, i očekuju da se pozitivan trend nastavi i u narednoj godini.

Na ovakav način širenja mreže su se odlučili jer je veliki broj malih trgovaca, koji su sarađivali sa kompanijom DIS kroz veleprodaju, tražilo neki vid podrške. – Konkurencija je iz godine u godinu postajala sve jača. Na ovaj način smo „zaštitili” i pomogli malim trgovcima koji uredno posluju, a ujedno i proširili svoj maloprodajni lanac – objašnjava Suleić.

Da bi neko postao primalac franšize, kako kaže Suleić, potrebno je da sarađuje sa DIS veleprodajom najmanje 90 dana i da poslovanje bude uredno. - Da bi neko ušao u našu franšizu i postao DIS partner, prvo treba da bude kupac u DIS veleprodaji. Nije moguće otvoriti radnju i istog dana postati DIS partner. Upravo u tome leži tajna uspeha našeg franšiznog lanca. DIS partneri su jaki, stabilni mali trgovci koji, u većini, porodično vode svoje maloprodajne objekte – naglašava Suleić.

DIS partneri nemaju nikakve finansijske obaveze prema davaocu franšize. S druge strane, imaju obavezu da celokupan asortiman, sem cigareta i svežeg hleba, nabavljaju u DIS veleprodaji. - DIS partner, uz to, mora da primeni sve standarde koje smo propisali i da poštuje akcijske cene svih artikala – kaže Suleić.

Iako su na domaćem terenu već postigli i dokazali uspeh, kompanija DIS još uvek ne razmišlja o širenju franšizne mreže u inostranstvu.

Kada su 2005. započeli širenje maloprodaje kroz franšize, DIS je u prvoj godini imao 40 primalaca franšiza, a danas mreža obuhvata 428 primalaca koji poseduju 650 maloprodajnih franšiznih objekata.


Vesna Lapčić
saradnik
/1/
POGLEDAJTE VIŠE

NAJČITANIJE

Definicija franšizinga /12.10.2012.

Franšiza je oblik saradnje između nezavisnih preduzetnika. Davalac franšize nudi svoj "know-how" i brend, a zauzvrat naplaćuje naknadu od primalaca franšize, koji tom naknadom stiču pravo i mogućnost da koriste dokazanu poslovnu ideju.

„Mala kuća“ putujuća /05.04.2022.

Poljska kompanija Sweet Gallery je do sada isključivo razvijala biznise u oblasti gastronomije. Sada ulazi u turistički sektor. Šta je „Mala kuća“ (Tiny House) i kako se na ovom formatu može zaraditi?

Domaći brend, uspešna franšiza /25.09.2023.

Franšiza je reč koja je postala uobičajena u našem poslovnom okruženju. Iako će većina poslovnih ljudi bez problema navesti bar tri svetska franšizna lanca, na pitanje koje su domaće franšize, često izostaje odgovor.

Prilika za biznis s malom investicijom /26.12.2023.

Mobile Outfitters, američka franšiza specijalizovana za usluge zaštite i stilizovanja mobilnih telefona kvalitetnim folijama, nastavlja širenje svoje mreže i nudi mogućnost pokretanja biznisa za svega pet hiljada evra.

Franšizne asocijacije /26.11.2014.

Cilj franšiznih asocijacija jeste popularizacija i promocija franšizinga, rad na uspostavljanju transparentnosti, regulaciji i implementaciji opšte prihvaćenih etičkih standarda franšizinga. U većini zemlja sa razvijenim franšizinim tržištem, najveći broj kompanija davalaca franšiza učlanjeno je u nacionalne franšizne asocijacije.