Husse

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

Husse je švedski proizvođač i distributer kvalitetne hrane za ljubimce – pse, mačke i konje, ali i dodatne palete proizvoda poput kozmetike i ostalih preparata za tretiranje ljubimaca.

Husse je specifičan po svom poslovnom konceptu koji se bazira isključivo na besplatnoj dostavi proizvoda direktno na vrata kupaca.

Husse je osnovan u Stokholmu 1987. godine. Tokom 1993. je započet razvoj franšiznog sistema – prvo u Skandinaviji, da bi, tri godine kasnije, sistem proširen i na druge evropske zemlje. Trenutno u sistemu posluje više od 600 franšiznih jedinica, koje opslužuju više od 250.000 kupaca (Slovačka, Poljska, Nemačka, Danska, Austrija, itd.)

Osnovna karakteristika sistema Husse je da proizvodi nisu dostupni u tradicionalnoj maloprodajnoj mreži (pet šopovi, veterinarske apoteke...). Kupac ih naručuje telefonom ili preko sajta, a dobija (i kupuje) direktno od lokalnih distributera – primalaca franšize – koji imaju ekskluzivno pravo prodaje proizvoda na određenoj teritoriji, te su na toj teritoriji i odgovorni za organizovanje distribucije.

Uz takvu organizaciju distribucije – direktno iz švedskih fabrika preko primalaca franšize do kupca –zaobilazeći veletrgovinu i trgovačke marže, Husse može da uspostavi dobitnu kombinaciju: kvalitet, konkurentne cene proizvoda i vrlo atraktivne marže za primaoce franšize.

Tražimo primaoce franšize u Srbiji i Crnoj Gori, a posebno pozivamo kandidate zainteresovane za Niš!

Sopstvene poslovnice

1

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

Srbija: 8 (5 Beograd, Bogatić, Zemun i Surčin, Novi Sad), Crna Gora: 1
Hrvatska, Mađarska, Češka Republika (14), Poljska (44)...
Ukupno: više od 700

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

 • Pravo na korišćenje brenda i zaštitnog znaka Husse;
 • Ekskluzivnost u prodaji proizvoda i usluga pod markom Husse na definisanom području;
 • Pravo na proizvode napravljene isključivo za Husse franšiznu mrežu;
 • Starter Kit koji uključuje sve marketinške materijale potrebne za pokretanje poslovanja (manji šator, štand, majicu, kačket, flajere, kataloge i uzorke hrane nekih proizvoda);
 • Obuka i potom i konstantno usavršavanje u poznavanju proizvoda iz Husse portfelja, načelima rada sistema, prodajnim tehnikama i operativnim sistemom (softver) za podršku prodaji, ali i za uopštenu pravilnu ishranu i negu ljubimaca;
 • Pravo na korišćenje Husse Operativnog priručnika - detaljni standardi sistema i informacije potrebne za samostalno poslovanje;
 • Pristup centralnom informacionom IT sistemu Husse; podrška upravljanju odnosima sa kupcima;
 • Pravo na stalnu podršku od strane davaoca franšize
 • Marketinška i promotivna podrška

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

 • Ulazna naknada: 2700 EUR (plus PDV, u dinarskoj protivvrednosti)
  U ovaj iznos su uključeni Starter paket (početna količina hrane u vrednosti od 2.000 EUR - s time da se cena robe računa "sa nultom maržom"), Starter kit vrednosti 700 EUR (početni marketing set) - obuka, pristup aplikacijama, itd.
 • Ukupna investicija: od 3.000-7.000 EUR
  Ukupna investicija zavisi od više parametara - magacina (posed ili zakup), posedovanja dostavnog vozila ili obaveza kupovine istog, itd.
 • Redovna naknada: 100 EUR mesečno
  Redovna naknada se može refundirati ukoliko se koristi za marketinške aktivnosti odobrene od davaoca.Primer: ako primalac uloži 300 EUR u marketing u toku meseca, davalac franšize priznaje 1/3 tog iznosa odnosno 100 EUR, čime se automatski umanjuje (refundira) - a u konkretnom primeru i anulira redovna mesečna naknada od 100 EUR.

Ugovor se sklapa na 5 godina.


OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

Primalac je u obavezi da obezbedi:

 • adekvatan magacinski prostor od min 15m2 (npr. garaža)
 • automobili (poželjno crvene ili bele boje)
 • računar sa pristupom Internetu, i
 • telefon/fax namenjen poslovanju.

Zahtevi za kandidate:

 • Jaka motivacija za pokretanje sopstvenog posla
 • Ljubav prema kućnim ljubimcima
 • Spremnost za predan rad
 • Dobri odnosi sa klijentima
 • Potreban inicijalni kapital
 • vozačka dozvola min B kategorije.

INFORMACIJE O DAVAOCU

Milexim pet food d.o.o.

Patrijarha Joanikija br. 15
Beograd

+381 60 0 341 506
+381 11 238 26 26

sasa.milutinovic@husse.com

husse.rs

Kontakt osoba za kandidate

Saša Milutinović

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno Husse. Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Telefon *
E-mail *

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

PROFIT franchise services, deo grupacije PROFIT system (PROFIT sp. z.o.o.) kao izdavač Franchising.rs vas obaveštava da ne prikuplja ili obrađuje podatke koji se šalju putem obrasca za kontakt (kontakt forme). Sve informacije unešene u kontakt formu šalju se e-mailo-om organizatoru franšiznog (partnerskog) sistema, kako je naveden u Katalogu. Sistem koji prima poslate podatke će ih koristiti za pružanje više informacija o sopstvenom poslovanju. Slanje bilo kojih ličnih podataka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke iz kontakt forme je subjekt koji je odgovoran za prikupljanje i obradu bilo kakvih ličnih podataka.