Stigla vam je pošta

Da bi poslovali profitabilno, primaocima franšize poštanski posao bi trebalo da bude samo dodatna delatnost u okviru već postojećeg posla, čime bi obogatili svoju ponudu i povećali frekvenciju ljudi.
Petak
15.02.2013.
Sve veći broj pošta u svetu svoju mrežu širi i franšizno, naročito u manjim mestima u kojima je kroz direktno prisustvo teško poslovati profitabilno.
 

Skoro svaka varoš u zemljama regiona, pa čak i mesta sa tridesetak kuća, imaju svoju poštu. Međutim, takva situacija nije održiva na duži rok, pošto veliki broj filijala ne posluje profitabilno, generiše velike gubitke i često nije u stanju ni da podmiri troškove za zaposlene. To znači da ostatak preduzeća nosi veliko breme na leđima – da zaradi za sebe i druge. Prirodno, postavlja se pitanje kako udovoljiti potrebi ljudi da u blizini imaju poštu, koja je tu skoro čitav njihov život, a da gubitke ne snosi celo preduzeće?! Jedno od dokazano dobrih rešenja je franšiza, odnosno, model ugovorne pošte. Takav koncept se već odavno primenjuje u mnogim evropskim zemljama, ali i preko „bare“.

Još 2004. godine, tadašnje Javno preduzeće PTT izradilo je projekat franšizinga u saradnji sa kanadskom poštom Canadian Post Corporation, koja je imala dugogodišnje iskustvo u tom poslu. Projekat je predviđao otvaranje franšiznih poštanskih poslovnica u tržnim centrima i prodavnicama. Pored plana da se neprofitabilne pošte pretvore u franšize, cilj projekta je bio i da se pokrene samozapošljavanje radnika tog javnog preduzeća.

Međutim, jedno od suštinskih pitanja je bilo i kako će primaocu franšize poštanski posao biti isplativ, kad već to nije bio matičnoj kompaniji, posebno kad govorimo o manjim mestima. Naime, ideja je bila da primaocima franšize poštanski posao bude samo dodatna delatnost u okviru već postojećeg posla, čime bi obogatili svoju ponudu i povećali frekvenciju ljudi. U Nemačkoj i Austriji brojne franšizne pošte se nalaze na benzinskim pumpama i tržnim centrima, dok su ih Šveđani, na primer, smestili i u kioske i kladionice.

Nebojša Bojović i Nikola Trubint, profesori Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, u svom radu „Model reinžinjeringa urbanih maloprodajnih mreža“, koji se upravo bavi reorganizacijom pošte, kažu da se otvaranjem franšiza povećava i kvalitet pružanja usluga, u smislu teritorijalne i vremenske dostupnosti. Zbog toga je, kako navode u radu, realno očekivati i povećan obim poštanskih usluga.

U Hrvatskoj je projekat franšiznih pošta pokrenut početkom prošle godine, kada je na konkursu ponuđeno 28 postojećih filijala, uglavnom u jako malim mestima. Osnovni razlog su bili veliki gubici koje su te pošte generisale. Na tom konkursu, koji je raspisan u martu 2012. godine, prednost su takođe imali radnici Hrvatske pošte.

Pošta Crne Gore takođe mrežu širi kroz franšizu. Ta kompanija nudi tri oblika franšize: integraciju nove poštanske poslovnice u postojeće maloprodajno mesto, preuzimanje postojeće poštanske poslovnice i otvaranje potpuno nove filijale.


Vesna Lapčić
saradnik