Iskustvo pokazuje da 90% kompanija može da smanji operativne troškove poslovanja za 15-20%. Partneri i stručnjaci kompanije Expense Reduction Analysts pomažu u tom procesu.
Ponedeljak
21.08.2017
Najveća svetska kompanija za upravljanje troškovima, britanski Expense Reduction Analysts nudi franšizu i u ovom regionu.
 

Franšizni sistem Expense Reduction Analysts (ERA) već 25 godina pomaže kompanijama da povećaju profit tako što ih savetuje kako da optimizuju troškove poslovanja. Pomogli su hiljadama kompanija, svih veličina i iz svih branši. Danas su najveći sistem na svetu u ovoj oblasti, sa poslovnicama u 25 zemalja, u kojima radi više od 700 franšiza. Od zemalja ovog dela Evrope, prisutni su u Hrvatskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Ukrajini, a nove primaoce franšize, koji bi razvijali posao na lokalnom tržištu, traže i u zemljama ovog regiona.

U čemu je tajna?

Da biste povećali profit kompanije, postoje dva puta: možete ili više prodavati ili više štedeti – kaže Fred Marflit, osnivač i direktor kompanije ERA. – Naše iskustvo pokazuje da 90% kompanija može da smanji operativne troškove poslovanja za 15-20% – kaže Marflit i dodaje da su partneri kompanije ERA za ovih 25 godina poslovanja radili na više od 18.000 projekata optimizacije, a smanjenje troškova je u proseku iznosilo 20%.

„Tajna“ je delimično u tome što ekspertiza ERA konsultanata pokriva oko 40 različitih troškovnih kategorija. To su, pre svega, troškovi vezani za komunalne usluge, energiju, logistiku, marketing, kancelarijsku opremu i materijal, bankarske i druge finansijske troškove, telekomunikaciju... Pored toga, ERA partneri često formiraju internacionalne timove koji potom zajedno rade na projektima za određene klijente – na taj način, svaki od partnera se fokusira na kategorije troškova za koje poseduje najveću ekspertizu. – Klijenti, dakle, uvek dobijaju najbolje po pitanju optimizacije troškova – naglašava Marflit.

Klijenti, inače, ne preuzimaju nikakav rizik niti imaju dodatne troškove – ERA zarađuje tek ako klijent ostvari uštedu. Zarada je, zapravo, procenat od iznosa ušteda koje klijenti ostvare nakon rada sa ERA konsultantom.

Prilika za preduzetne

Oni koji sebe vide u ovom poslu, a razmišljaju o uzimanju franšize, treba da znaju da ERA traži preduzetne, motivisane osobe, sa izraženim menadžerskim sposobnostima. Branša u ovom slučaju nije presudna. Kandidat bi, takođe, trebalo da ima dovoljno kapitala – samo za licencu se izdvaja 34.900 evra. Partner, međutim, ne mora da iznajmljuje ili otvara zasebnu poslovnicu, jer većinu posla može da radi od kuće. S druge strane, znanje engleskog jezika je neophodno, budući da na početnu obuku partneri odlaze u Veliku Britaniju. Obuka traje deset dana, a partner može da računa na podršku (koučing) iskusnog ERA partnera i tokom prvih šest meseci poslovanja. U franšizni paket ulazi i sav marketinški materijal, kao i pristup metodologijama rada i bazi podataka sa 18 hiljada kompletiranih projekata.


podnikatel roku Murad Al-Katib
N.Bogojević