Škola brzog čitanja i mudrog učenja / Idealni primaoci ove franšize su ljudi koji su već radili sa decom, a poželjno je da su imali i preduzetničkog iskustva.
Sreda
04.07.2018
„Škola brzog čitanja i mudrog učenja“ je za kratko vreme otvorila tri svoje poslovnice, a sada je koncept na raspolaganju i drugim zainteresovanim preduzetnicima – kroz franšizni model saradnje.
 

Miroslav Samardžić, idejni tvorac „Škole brzog čitanja i mudrog učenja“, radeći sa decom u jednom drugom edukativnom franšiznom sistemu, uvideo je da postoji potreba za dodatnim programima. Roditelji su ga, kako kaže, često pitali da li u ponudi imaju neki program za čitanje i delotvorno učenje. To ga je motivisalo da razmišlja šta bi još u okviru postojećih kapaciteta mogao da ponudi. Došao je na ideju da osmisli školu za brzo čitanje i tehnike učenja i pamćenja.

Ipak, želeo je da čitav koncept podigne na viši nivo te je započeo saradnju sa Časlavom Mančićem, nosiocem međunarodne franšize iz te oblasti koju razvija globalna kompanija DOOR Training & Consulting. Naime, Časlav Mančić je od 2006. primalac franšize kompanije DOOR Training & Consulting za Srbiju, a dugo je i njihov koordinator za ostale zemlje bivše Jugoslavije, Albaniju i Bugarsku. DOOR Training & Consulting se dominantno bavi razvojem ljudskih resursa, pa tako i brzim čitanjem i tehnikama učenja, i na svetskom tržištu nudi više od 50 različitih programa. Osim što je nosilac franšize, Časlav je i jedan od malobrojnih master trenera kompanije DOOR Training & Consulting  u Evropi.

Spletom srećnih okolnosti, Miroslav i Časlav su se „povezali“ preko – preporuke. – Moja sestra je bila na njegovom treningu i sugerisala mi je da bismo mogli zajedno sa Časlavom da napravimo dobar koncept koji će se po onome što pruža razlikovati od konkurencije – priča Miroslav Samardžić.

Mape uma

Časlav Mančić je prvi u Srbiju „doneo“ mape uma, oduševljen istoimenom knjigom Tonija Buzana koju je kasnije izdavačka kuća za koju je radio kao urednik prevela i priredila za srpsko tržište. – Kada sam pročitao knjigu, pomislio sam da bi, ako je deset odsto toga što se u njoj navodi tačno, bila grehota da se to ne upotrebi u nekim studijama. Uz pomoć tih mapa završio sam fakultet sa lakoćom. Praktično sam metod testirao na sebi i pokazao se uspešnim – objašnjava Mančić.

 

Razvijanje koncepta

Na samoj ideji i razvijanju koncepta su počeli da rade kao partneri krajem 2016. godine. Nisu želeli da brzaju jer se ipak radi o programu namenjenom deci. – Priprema je trajala dugo jer smo morali da sertifikujemo predavače. Smatrao sam da predavači treba da budu defektolozi, učitelji i oni koji inače rade sa decom ili su se za to obrazovali. Predavači, koji rade u našim školama, prošli su kroz temeljnu obuku – kaže Mančić.

Prve grupe polaznika su bile testne grupe. Časlav je insistirao na tome jer je želeo da proveri ceo sistem budući da su programi kompanije DOOR Training & Consulting uglavnom namenjeni odraslima. – Deca su bolja od odraslih, brže razumeju i odmah postižu bolje rezultate. Problem kod dece je što svoju veštinu često ne znaju da primene, iako je poseduju. Smatrao sam da treba dosta raditi sa nastavnicima kako bi bili sposobni da primene metode, a da deca kasnije stečeno znanje u našoj školi mogu da koriste u redovnom obrazovanju – objašnjava Časlav Mančić.

Materijali „Škole brzog čitanja i mudrog učenja“ su tematski prilagođeni deci. – Kada je reč o tehnikama učenja, deca donose i svoje lekcije. Cilj je da ih naučimo kako da sa što manje napora postignu što bolje rezultate. Kada je reč o brzom čitanju, tokom celog trajanja programa, trudimo se da svi tekstovi koji se čitaju budu relativno iste težine da bi se pratio napredak. Svake dve nedelje merimo napredak brzog čitanja i nivo razumevanja – kaže Mančić.

U ovoj oblasti, Miroslav smatra da nemaju konkurenciju jer niko ne nudi višemesečne radionice. – Naš program je jedini koji traje od četiri do šest meseci, dok konkurencija uglavnom održava vikend obuke za starije. Metod je namenjen  deci od devet godina, može i godinu mlađe, ukoliko je malo naprednije u odnosu na svoju generaciju, dok gornja granica nije određena. Važno je razumeti da mi decu ne učimo da čitaju već da poboljšavaju svoje stečene veštine. Dakle, postoje dva programa – prvi je namenjen deci od trećeg do sedmog razreda, a drugi deci starijoj od sedmog razreda i odraslima. Grupe obično čine od 12 do 15 polaznika, a časovi se održavaju jednom nedeljno po dva sata i 25 minuta – objašnjava Miroslav.

„Škola brzog čitanja i mudrog učenja“, zasnovana na međunarodnoj DOOR  metodologiji, za sada postoji u Šapcu, Obrenovcu, Beogradu i Aranđelovcu.

Franšiza za preduzetne

Kada su videli da sistem dobro funkcioniše i da daje rezultate, kao i da postoji interesovanje dece, odnosno, njihovih roditelja, odlučili su da čitav koncept ponude kroz franšizu. – Ceo sistem dokazano radi i deca postižu fantastične rezultate. Školarci u nižim razredima nauče da čitaju više od 100 stranica za jedan sat. Osim toga, postoji veliko interesovanje za pohađanje Škole. Zbog svega toga smo smatrali da je dobro da Školu ponudimo kroz franšizu – kaže Miroslav Samardžić.

Neophodni infrastrukturni uslovi su učionice opremljene stolovima i stolicama, kompjuterom, štampačem, televizorom ili projektorom. U manjim gradovima je dovoljna jedna učionica, a u većim gradovima dve. Dobro je ukoliko se one nalaze u krugu gde deca već dolaze i gde postoje slične aktivnosti. – Ne mora da bude pravilo, ali na primer, u Obrenovcu imamo učionice u Domu kuluture, gde su i bioskop i bazen, i deca dolaze i na druge aktivnosti. U tom smislu, za ovaj koncept nije presudno da ste na nekoj pešačkoj lokaciji, ali je važno da je bezbedno za decu – kaže Samardžić.

Kada je reč o opremanju učionica, svoje primaoce ne žele da na početku poslovanja opterete prevelikim zahtevima. Mogu da im pomognu da što povoljnije opreme svoje učionice tako što bi ih spojili direktno sa proizvođačima nameštaja.

Smatramo da je daleko važnije da se Škola na adekvatan način promoviše i da se, umesto na skup nameštaj, sredstva usmere upravo na to da što više ljudi na teritoriji gde radi školica saznaju za nju, da znaju čime se bavi i da se privuče što više polaznika. Neophodno je uraditi i terensku kampanju, kao i promociju uz pomoć društvenih mreža. Kada poslovanje zaživi, onda se može posvetiti i detaljnom uređenju prostora. Skupo uređena učionica bez dece nema svrhu, ali je svakako važno da to bude prostor u kojem će deci biti prijatan boravak. Ovo govorim iz iskustva jer sam primalac franšize koja se takođe odražava u učonicama. Uvideo sam da ljudi upravo u tom delu čine greške – objašnjava Miroslav Samardžić.

Od potpisivanja franšiznog ugovora do otvaranja Škole neophodno je, kako kaže, nešto malo više od mesec dana. Koliko će pripreme potrajati zavisi i od toga da li je primalac franšize ujedno i predavač. U tom slučaju, morao bi da bude sertifikovan i da prođe obuku, ali i da paralelno radi na promociji škole pre otvaranja.

Idealni primaoci franšize su, prema rečima naših sagovornika, ljudi koji su već radili sa decom, a poželjno je da su imali i preduzetničkog iskustva. – Najidealnija kombinacija je da, na primer, jedan partner bude predavač, a da drugi ima preduzetnički nerv. Svakako da nećemo isključivati i one koji ne ispunjavaju te uslove, jer i čovek koji se nije bavio obrazovanjem može da sertifikuje edukativne profesionalce, a da se sam bavi upravljanjem Školom. Dobro su došli i svi koji se bave bilo kojom vrstom edukacije i koji bi želeli da prošire svoje programe – kaže Samardžić.

Osim materijala, obuke i sertifikovanja predačava, kao i pomoći oko vođenja posla, davaoci franšize će voditi i globalni marketing, dok će svaki od primaoca biti zadužen za marketing na lokalu i vođenje Facebook stranice. – Održavaćemo i seminare o marketingu na društvenim mrežama jer to jeste ozbiljan i važan posao, budući da se na taj način može doći do velikog broja ljudi. Često se pogrešno misli da to može da radi „neki klinac iz komšiluka“, a reč je o veoma moćnom alatu – naglašava Miroslav.

Inicijalna franšizna naknada je od 3.500 do 5.500 evra i zavisi od broja stanovnika mesta u kojem Škola radi. U mestima do 50.000 stanovnika naknada je najniža i iznosi 3.500 evra, u mestima sa 100.000 do 120.000 stanovnika 4.500 evra, a za veće gradove ili opštine sa više od 200.000 stanovnika iznosi 5.500. Franšizni ugovor se potpisuje na pet godina uz mogućnost produženja saradnje. Mesečna franšizna naknada iznosi deset odsto prometa.


Helen Doron franšízant
Vesna Lapčić
Novinar