Edukacija – biznis koji raste / Roditelji pažljivo biraju kurseve i školice koje će njihova deca pohađati van redovne škole. Spremni su i da plate više, ali samo za kvalitetne aktivnosti.
Sreda
25.12.2019.
„Praksa nam pokazuje da što se više primaoci franšize oslanjaju na naše iskustvo i preporuke, to su im i rezultati poslovanja bolji“, kaže Ana Jurak, menadžerka odeljenja za poslovne korisnike edukativnog koncepta Edukido
 

Kreativne radionice u kojima se koriste posebni setovi LEGO kockica kako bi deca došla do najrazličitijih saznanja iz sveta prirode, tehnike i nauke, predstavljaju osnovu edukativnog koncepta Edukido. Na domaćem tržištu u Poljskoj, Edukido već ima više od 60 edukativnih centara – najveći broj među njima su poslovnice koji rade pod franšizom. Od ove godine, razvoj se usmerava i na inostrana tržišta te primaoce franšize traže i među preduzetnim ljudima iz ovog regiona. Kakvi su izgledi za razvoj, ko je idealan kandidat za ovu franšizu i na kakvu podršku mogu računati budući primaoci franšize, otkriva nam Ana Jurak, menadžerka odeljenja za poslovne korisnike edukativnog koncepta Edukido.

Da li je ovo dobar trenutak za biznise iz oblasti edukacije?

Tržište edukacije već nekoliko godina doživljava rast. Sve više je edukativnih kompanija i koncepata koji nude širok spektar usluga. Mislim i na male lokalne i na velike međunarodne brendove. Uporedo, raste i konkurencija u pojedinačnim oblastima obrazovanja. Zahvaljujući kumulativnom efektu kampanja svih ovih sistema – i svest kod roditelja raste, tako da su izgledi za razvoj vrlo povoljni. Treba napomenuti da porast broja tržišnih igrača vodi i jednoj vrsti profesionalizacije – kvalitet postaje presudan. Roditelji su spremni da plate više, ali samo za kvalitetne aktivnosti.

S druge strane, primećuje se premor i zasićenje kod dece koja imaju previše vannastavnih aktivnosti. Nedelja ima samo sedam dana i ne može biti duža. Zbog toga roditelji moraju pažljivo da biraju kurseve i školice koje će njihova deca pohađati van redovne škole. Mi u Edukidu garantujemo kvalitetnu nastavu, vrlo zanimljive i kreativne programe, zbog čega smo i uspeli da privučemo veliki broj polaznika.

Ko može postati primalac Edukido franšize?

Idealan kandidat za Edukido franšizu je osoba s menadžerskim veštinama i iskustvom. Međutim, ne tražimo osobu kojoj će jedino biti važno da zaradi novac, već posvećenika koji će želeti da ostvari i viši cilj. Bilo bi dobro da ima iskustva u radu s decom, iako to nije neophodan uslov. Može to biti preduzetnik, nastavnik, ljudi koji su radili u korporacijama. I što je vrlo važno, za ovu vrstu koncepta ne treba imati poseban poslovni prostor. Primalac franšize može, recimo, da radionice organizuje u okviru vrtića i škola, drugih obrazovnih ili komplementarnih ustanova.

Da bi posao bio isplativ, koliko treba da bude velika teritorija koju pokriva franšiza?

Primalac franšize može da posluje u gradovima s najmanje 10.000 stanovnika ili opštinama s najmanje 20.000 stanovnika. Međutim, praksa pokazuje da posao dobro funkcioniše i u ruralnim oblastima. Smatramo da najveća teritorija na kojoj primalac franšize može da deluje treba da ima do 140.000 stanovnika.

Već imate razgranatu mrežu na domaćem tržištu u Poljskoj i planirate da tako bude i u drugim zemljama. Kako nadgledate rad primaoca franšize: koliko poštuje pravila, drži li se zacrtanih standarda kvaliteta…?

Ne trudimo se toliko da kontrolišemo rad koliko da mu pomognemo da uspešno vodi posao i upravlja centrom. Uslovi i standardi našeg franšiznog sistema su precizno definisani, ali uspeh poslovanja ipak najviše zavisi od primaoca franšize. Mi obezbeđujemo skup alata i podršku kroz stalna unapređenja i razvoj ponude i edukativnih programa. Međutim, primalac franšize treba da pokaže volju i želju. Dešava se da jedan partner bude 100% predan i uspunjava sve zahteve sistema, dok drugi to radi u manjoj meri. I pored toga, vrlo retko se pozivamo na strikno poštovanje odredbi ugovora. Jednom godišnje posetimo svaki od centara i razgovaramo o svim pitanjima poslovanja, s tim što se rad centra prethodno analizira uz pomoć jedne interne ankete. Primalac, naime, odgovora na 100 pitanja u vezi sa standardima mreže, a za krajnu procenu se uzimaju i analize e-alata i drugih pokazatelja – CRM sistema poslovnice, obima i kvaliteta promocije, održavanja kvaliteta usluge, količine poručenih materijala i proizvoda za nastavu.

Ovakva analiza aktivnosti primaoca, u kombinaciji s podacima koje dobijemo kroz razgovor na licu mesta, daju potpunu sliku poslovanja i pomažu nam da dođemo do konkretnih preporuka i rešenja za datu poslovnicu koja će se primenjivati sledećih šest ili dvanaest meseci.

Naravno, primaoci franšize i svakodnevno mogu da računaju na podršku našeg odeljenja za rad s poslovnim korisnicima. Najzad, broj klijenata pokazuje da li se primalac drži naših standarda. Praksa pokazuje da što se više primaoci franšize oslanjaju na naše iskustvo i preporuke, to su im i rezultati poslovanja bolji.


Ana Jurak, Edukido / Idealan kandidat za Edukido franšizu je osoba s menadžerskim veštinama i iskustvom. Bilo bi dobro da ima iskustva u radu s decom, iako to nije neophodan uslov.