Kanadsko obrazovanje i na Balkanu

Jedna od najvećih svetskih franšiza u oblasti obrazovanja / Maple Bear u ovom trenutku posluje u 24 zemlje sveta i ima 530 obrazovnih ustanova
Ponedeljak
26.04.2021.
„Podrška koju dobijamo, i na koju ćemo uvek moći da računamo, ključna je u franšiznoj saradnji i objašnjava svetski uspeh Maple Bear-a“, navodi Ljiljana Nikolova zašto se odlučila za franšizu ovog obrazovnog sistema
 

Kanadski obrazovni sistem Maple Bear, koji donosi najbolje prakse i metodiku kanadske bilingvalne nastave, prisutan je u više od 20 zemalja. U regionu Srednje i Istočne Evrope pod franšizom ovog sistema posluje nekoliko obrazovnih ustanova – u Bugarskoj, Rumuniji i Albaniji, a od septembra ove godine, prva predškolska ustanova Maple Bear-a biće otvorena i u Srbiji.

Ljiljana Nikolova iz Sofije jedan je od primalaca ove franšize, koja se 2020. pridružila velikoj obrazovnoj mreži Maple Bear-a. Kakva su njena iskustva?

Otvorili ste vrtić i osnovnu školu u Sofiji. Zašto ste se odlučili za franšizu Maple Bear-a?

Da biste uspeli, morate verovati partneru i biti sigurni da je predloženi poslovni model dokazan i da funkcioniše u različitim zemljama i kulturama. Kanadska mreža škola Maple Bear primer je uspešnog obrazovnog sistema. Ima dokazane rezulate i uspeva da razvije izuzetno funkcionalan model obrazovanja, bez obzira na zemlju ili kulturu u kojoj je prisutna.

Koje korake primalac franšize treba da preduzme pre otvaranja škole?

Maple Bear pažljivo bira svoje partnere jer želi da održi visok stepen kvaliteta i bude siguran da će njihov sistem bilingvalne nastave biti besprekorno primenjen. Međutim, sam postupak je relativno jednostavan. Kontaktirala sam tim Maple Bear-a iz Srednje i Istočne Evrope putem njihovog specijalizovanog sajta www.ownamaplebearschool.ca. Prvo smo razgovarali o obimu našeg projekta u Sofiji, a posle potpisivanja ugovora, pokrenuli proces pridruživanja i integracije naših ustanova u globalnu mrežu Maple Bear-a. Za akademsku podršku su bili zaduženi timovi iz Kanade, oko 200 instruktora i 50 programera, dok nam je regionalni tim pružio svu potrebnu operativnu i marketinšku podršku.

Podrška koju dobijamo, i na koju ćemo moći da računamo tokom čitavog ovog putovanja, ključna je u franšiznoj saradnji i objašnjava svetski uspeh Maple Bear-a.

Po Vašem mišljanju, šta najviše privlači roditelje i đake ovom obrazovnom sistemu?

Radi se o više faktora, ali ću izdvojiti tri za koje smatram da su izuzetno važni. Prvo, roditelji traže novu metodiku nastave i nov pristup u procesu prenošenja i usvajanja znanja. Žele da njihova deca budu proaktivna, da kritički razmišljaju i rešavaju probleme. Nastavni program Maple Bear-a sve to pruža, jer učenje ima smisla, a nastavnici podstiču praktičan proces usvajanja novih informacija. Druga stvar je potpuno „uranjanje“ u engleski jezik. Međutim, svako ko razmišlja o Maple Bear-u treba da zna da mi nismo škola engleskog jezika, već škola u kojoj se predaje na engleskom jeziku. Poslednji faktor je činjenica da je Maple Bear i lokalna škola, budući da nam je nastava na maternjem jeziku podjednako važna kao i nastava na engleskom.

Kako izgleda voditi školu Maple Bear-a? Šta vas najviše ispunjava?

Čini mi se kao da pohađamo jednogodišnji intenzivni kurs. Toliko je strategija, iz svih oblasti, koje treba implementirati. Izazovno je i uzbudljivo, ali moje osoblje i ja uživamo u planiranju i predavanjima, sve nam to daje energiju. Mislim da je najvredniji trenutak bio onaj u kojem sam shvatila koliko je sve međusobno povezano – dobri odnosi unutar tima i bezbedno i podsticajno okruženje u kojem deca mogu ostvariti svoj puni potencijal.

Maple Bear brine i o predavačima koji će raditi u školi. Šta obuhvata obuka?

Jako volim program obuke u Maple Bear-u. Za naš predavački tim nije bila značajna samo početna obuka, već to što mogu da računaju na konstantnu obuku i nadzor. Ovakav pristup nam daje mogućnost da razmenjujemo iskustva, postavljamo pitanja i razumemo svaki ishod nastave, strategije i rezultate. To, s jedne strane, daje strukturu, a s druge, slobodu u pravljenju nastavnih planova. Zahvaljujući kontinuiranom usavršavanju, obuci i podršci akademskog tima iz Kanade, naši predavači profesionalno napreduju, a đaci imaju priliku da dođu do znanja uz pomoć najnovijih metoda i strategija obrazovanja.


Ljiljana Nikolova, primalac franšize Maple Bear-a, Bugarska / „Kanadska mreža škola Maple Bear primer je uspešnog obrazovnog sistema. Ima dokazane rezulate i uspeva da razvije izuzetno funkcionalan model obrazovanja, bez obzira na zemlju ili kulturu u kojoj je prisutna.“