Amir Asor, osnivač e2 Young Engineers / „Obrazovanje je prvenstveno sticanje veština – ne samo prikupljanje informacija.“
Ponedeljak
31.05.2021.
„Svako ko prepozna lepotu naše edukativne misije, kvalifikovan je za primaoca franšize Young Engineers“, kaže osnivač ovog američkog edukativnog koncepta Amir Asor
 

Amir Asor je mladi preduzetnik s dokazanim rezultatima i čovek koji razume budućnost. Pre više od 10 godina pokrenuo je e2 Young Engineers, školicu koja afirmiše STEM* i inženjerske veštine kod dece, koristeći zabavne, zanimljive i praktične metode učenja koje se retko sreću u tradicionalnom školstvu. Osim što je pronašao perspektivnu tržišnu nišu, Amir Asor je postao i jedan od predvodnika novog talasa u sektoru vanškolskog obrazovanja. Zbog pozitivnog uticaja na brojne polaznike škola Young Engineers, koje danas posluju u više od 50 zemalja, Asor je 2011. proglašen za preduzetnika godine (Youth Business International Entrepreneur of The Year Award).

Pitali smo šta ga je navelo da pokrene biznis u sektoru edukacije, zašto je ovo dobra poslovna prilika, ko bi mogao da postane primalac franšize i koliko kapitala je potrebno za pokretanje škole u zemljama ovog regiona.

Šta vas je inspirisalo i podstaklo da pokrenete Young Engineers?

Ne mogu da kažem da nosim najpozitivnija iskustva iz škole. Tek kad sam upisao fakultet, otkrio sam da, zapravo, i nisam tako loš student... (smeh) Kad odrastete, shvatite na koji se način svet menja. Vidite kako se razvija poslovni sektor. Povrh svega, već ste i sami stekli neka iskustva. Bio sam u prilici da radim s decom i tada sam uvideo da se tehnologija menja tako brzo, a da se proces obrazovanja odvija vrlo sporo. Niko ne stiče najbolja i najnaprednija znanja samo u školi. Iskustvo dolazi s raznih strana.

Kad biste mogli da se vratite 20 godina unazad i pokušate da predvidite koja će zanimanja postojati danas, verovatno ne biste imali pojma. Pa čak i u ovom trenutku, kad bismo morali da zamislimo zanimanja koja će biti aktuelna za 20 godina, verovatno i dalje ne bismo imali pojma. Kada dođete do te spoznaje, shvatite da obrazovanje mora biti neuporedivo šire, sveobuhvatnije.

Oba moja roditelja su prosvetni radnici. Mislim da deo inspiracije dolazi i od njih. Međutim, za mene lično, obrazovanje je prvenstveno sticanje veština – ne samo prikupljanje informacija. Smatram, zapravo, da edukativni proces ne bi trebalo da bude toliko usmeren na usvajanje informacija, koliko na razvijanje sposobnosti i veština. To je jedini način da decu pripremite za tržište rada u 21. veku. Ako znate kako da razmišljate, možete da postignete mnogo toga. Ako samo imate informacije, radićete stvari koje su isključivo vezane za te informacije – što je veliko ograničenje.

Kako se koncept Young Engineers razvijao i rastao od svog osnivanja?

Naš biznis konstantno raste od 2008, i kao što se može videti, najviše zahvaljujući razvoju franšizne mreže. S druge strane, kako poslovanje naših primalaca franšize raste, tako se unapređuje čitav sistem – uspešni primaoci franšize se, po pravilu, odlučuju za proširenje ponude, uvođenje novih edukativnih programa i otvaranje školica na novim lokacijama. U franšiznoj mreži Young Engineers-a u ovom trenutku posluje 200 primalaca franšize.

Znate, kad pitate davaoce franšiza, oni obično kažu: Imamo 1.000 ili 2.000 primalaca franšize, ali to, zapravo, nije tako. Često se taj podatak odnosi na broj franšiznih jedinica. Mi, međutim, imamo više od 200 jedinica, a faktički, 200 ljudi koji vode svoje biznise u više od 50 zemalja, širom sveta.

Smatrate li da je biznis dobro pozicioniran za budućnost i „Veliko resetovanje“ – reorganizaciju svetske ekonomije najavljenu na Svetskom ekonomskom forumu?

Niko, zapravo, ne zna šta podrazumeva „Veliko resetovanje“. Satima sam promišljao šta bi to tačno trebalo da znači i šta će se dogoditi... Ako treba da nagađam, pretpostavljam da će imati veze s ekonomijom deljenja, veštačkom inteligencijom i blokčejn tehnologijama.

Mislim da smo dobro pripremljeni za takvu budućnost. To nas vraća na poziciju da kada ne znate šta sledi, morate da budete vešti. Morate znati kako da razmišljate – kako da postavite pitanje, s koje strane da priđete izazovu. U najkraćem, razvijete veštinu pristupanja problemu.

Naravno, koncept se neprestano razvija – naši timovi vredno rade na tome. Nedavno smo pokrenuli programe Algo Play i Algo Buddy, pomoću kojih deca mogu da iskuse svet kodiranja i robotike – van kompjuterskog ekrana. U suštini, „ugradili smo“ uobičajene elemente kodiranja u opipljivu formu – kockicu, odnosno, blok. Dakle, umesto da napišete sekvencu koda, vi samo organizujete niz blokova koji nose neku informaciju u procesu kodiranja. Ovo, u suštini, obuhvata sve osnovne elemente kodiranja, kao što su uslovi i grananje u više nizova. Sve one strašne stvari kojih se obično grozite na studijama programiranja (smeh) – samo što su naše napravljene po meri deteta, tako da im to postaje prirodno.

Za decu je važna vizuelizacija. Mi nikad ne kažemo: hajde da radimo nešto komplikovano, već: hajde da radimo nešto zabavno! Možemo da programiramo ovu mašinu da uradi nešto što mi želimo. Hajde da programiramo robota da sa ovog mesta ode tamo. Ili, hajde da programiramo robota da se raduje kad ubaci loptu u koš! 

Ko može da postane primalac franšize i otvori školu Young Engineers?

Apsolutno svako ko uviđa koliko je važno pripremiti decu za tržište rada 21. veka. Svako ko prepoznaje da je ovo izuzetna prilika i važna misija. I, naravno, svako ko vidi i zabavnu stranu ovog posla.

Primaoci franšize se, u principu, dele u dve grupe.

Prvi su oni koji imaju prethodnog iskustva u radu s decom. Oni znaju kako deci treba pristupiti i objasniti im jednostavne zadatke. Kasnije, deca će to graditi od blokova i svakako razumeti problematiku – što znači da predavač ili instruktor treba da napravi jednostavan uvod i postavi polaznu osnovu. Edukativna strana nije toliko teška i smatram da veliki broj ljudi, s nekim osnovnim veštinama, može raditi ovaj posao.

Drugi tip su ljudi koji dobro razumeju našu misiju, ali koji ne bi mogli sami da se bave ovim poslom. Ili, jednostavno, nisu zainteresovani da učestvuju u obrazovnom procesu. U tom slučaju, mogu zaposliti predavače i instruktore, što nije preterano težak zadatak.

U suštini, svako ko prepozna lepotu naše misije, kvalifikovan je za primaoca franšize Young Engineers.

Koliko treba investirati u pokretanje franšize?

Investicija nije preterano velika. Sa, recimo, 5.000 dolara početnog kapitala moguće je pokriti sve troškove potrebne za otvaranje školice, s velikim šansama za uspeh. Ipak, konačni iznos će najviše zavisiti od veličine i opremljenosti prostorija za školu, a maksimalna investicija može iznositi do 20.000 dolara.

______

* STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics


Biznis konstantno raste, najviše zahvaljujući razvoju franšizne mreže / Ulaganje u otvaranje franšizne podružnice kreće se od 1,5 do 20 hiljada dolara. Konačni iznos najviše zavisi od veličine i opremljenosti prostorija škole.