Kreativno obrazovanje u temelju franšize

Ima prostora za nove franšizne partnere / Edukido je koncept koji može da uspešno posluje u gotovo svim zemljama Evrope
Petak
08.10.2021.
Tržište vannastavnih aktivnosti za decu konstantno raste. Prilika je to i za koncept Edukido, koji će od ove godine svoje edukativne radionice s LEGO kockama i originalne programe ponuditi i deci iz ovog regiona.
 

Edukido je originalni edukativni program s Lego® kockama namenjen deci od tri do dvanaest godina. Uključuje seriju edukativnih radionica koje decu treba bolje da upoznaju sa svetom prirode, tehnike i nauke kroz zabavu. Koncept je osnovan u Poljskoj, gde je brzo zaživeo i uspeo da se proširi širom tržišta putem franšize. Edukido danas ima više od 50 franšiznih škola u Poljskoj, a od ove godine ima i prvog franšiznog partnera u inostranstvu.  

Edukido stiže u region

Joana Malek, zadužena za međunarodnu ekspanziju Edukida, kaže da su prvi ugovor o master franšizi potpisali u junu 2021, i to za teritoriju Hrvatske. Primalac master franšize postala je Ines Slunjski, preduzetnica koja već ima iskustva s ovom vrstom saradnje, budući da je primalac franšize i za jednu školu mentalne aritmetike. Ona je, kako prenosi Malek, prve informacije o Edukidu pronašla upravo na regionalnom portalu Franchising.hr. – Pročitala je članak o našem konceptu te je nam poslala upit tražeći više detalja o uslovima franšizne saradnje – objašnjava Malek.

Nakon obuke, prenosa know-how-a i aktivnosti potrebnih za pokretanje škole, prvi Edukido otvoren je početkom septembra u Varaždinu. Kako je Slunjski nosilac master franšize, ona će, osim svog centra u Varaždinu, biti zadužena i za razvoj mreže škola širom Hrvatske. Već od sledeće godine krenuće u potragu za novim, pojedinačnim primaocima franšize – preduzetnicima koji bi bili zainteresovani da vode sopstvenu školu Edukido – potvrđuje Malek.

To što Ines Slunjski već ima iskustva u oblasti vannastavne edukacije dece i franšizinga svakako je prednost. – Ovo je za nas bila odlična vest, jer smo videli da ona vrlo dobro zna kako funkcionišu slični koncepti te koje su uloge primaoca i davaoca franšize. To nam je uveliko olakšalo saradnju – kaže Joana Malek.

Hrvatska je, naglašava naša sagovornica, tržište s puno potencijala za koncepte koji se zasnivaju na vannastavnim aktivnostima za decu. Primećuje, pak, da nisu naišli na škole koji nude aktivnosti i programe slične Edukidu. – Naravno, ima drugih franšiznih koncepata, ali njih je mnogo manje nego u Poljskoj. S druge strane, tradicionalni školski sistem je zastareo i krut, tako da roditelji sve češće šalju decu na vannastavne aktivnosti koje mogu da razviju njihovu maštu i kreativnost – primećuje Joana Malek.

Pokretanje franšizne škole u Hrvatskoj predstavlja tek početak međunarodnog širenja, dodaje ona. Veliki potencijal vide na svim tržištima Evrope, pogotovo onim koja su slična Poljskoj i Hrvatskoj. – U narednim mesecima ćemo biti fokusirani na Rumuniju i Mađarsku – precizira Malek.

Prilika i za preduzetnike iz Srbije

Iako je pandemija delimično osujetila planove razvoja, kompanija nastavlja da promoviše koncept izvan granica domaćeg tržišta. – Edukido je koncept koji može uspešno da posluje u gotovo svim zemljama Evrope, tako da ima još puno prostora za razvoj i nove franšizne partnere – poručuje Malek.

Najvažniji uslov koji potencijalni inostrani partneri Edukida moraju da ispune je poznavanje engleskog jezika.

Bez toga nećemo ulaziti u pregovore jer sve grafičke i nastavne materijale isporučujemo na engleskom – objašnjava Joana Malek. Osim toga, od vitalnog je značaja da partner bude lično angažovan i posvećen poslu. Dobrodošlo je i iskustvo u radu s decom.

Ulazna i mesečna franšizna naknada za inostrane partnere određivaće se za svakog primaoca posebno.
Nudimo različite opcije za svako pojedinačno tržište. Zavisi od mnogo faktora, pa i od ekonomske situacije u određenoj zemlji – kaže Joana Malek.

Očekivani iznos investicija

Investicija pojedinačnih primalaca franšize sastoji se iz tri dela:

  • Početna nabavka Lego setova – oko 3.000 EUR
  • Marketinški materijali – oko 350 EUR
  • Ulazna naknada, u zavisnosti od veličine teritorije na kojoj deluje – od 700 EUR (za regije sa 20.000 stanovnika) do 4.200 EUR (regije sa 120.000 stanovnika)

Investicija za master franšizu sastoji se od troškova za:

  • Otvaranje pilot-jedinice (prva nabavka Lego setova + marketinški materijal)
  • Prevod svih materijala sa engleskog ili poljskog jezika i regrutacija pojedinačnih primalaca franšize
  • Ulazna naknada za Srbiju 14.000 EUR; za Bosnu i Hercegovinu 8.000 EUR; Crnu Goru 3.000 EUR; Albaniju 7.000 EUR 

Šta nude programi Edukido?

U programu Edukido, učenje postaje fascinantna avantura. Deca rešavaju praktične zadatke i uče praktične veštine. LEGO® kockice uvode male istraživače u svet tehnologije i prirode. Pomoću njih deca uče osnove konstrukcije i rada motora, prirodne zakone, matematička pravila i istoriju, ali i istražuju tajne svemira, arhitekturu i umetnost. Edukativna nastava za učenike od 8 do 12 godina fokusirana je na sticanje znanja iz oblasti kao što su: priroda, fizika, geografija, mehanika, građevinarstvo, geologija, sport, istorija i jezik. Nastava se odvija u stalnim grupama do 10 osoba, usklađena uzrastu polaznika.


Iskoristiti priliku / Tradicionalni školski sistem je zastareo i krut, tako da roditelji sve češće šalju decu na vannastavne aktivnosti koje mogu da razviju njihovu maštu i kreativnost