Pametno ulaganje u koncept budućnosti

Novi franšizni partneri su dobrodošli / Na teritoriji Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine ima potencijala za otvaranje novih centara Verbatorije
Utorak
07.11.2023.
Šta je potrebno i ko može postati primalac franšize centra za neurometrijsko testiranje Verbatoria, otkriva Kenan Begić, suvlasnik kompanije Solution Lab
 

U aprilu 2021. u Sarajevu je otvorena Verbatoria, jedinstveni centar za neurometrijsko testiranje, utvrđivanje koeficijenta talenata i profesionalno usmeravanje. Od tada se ovaj franšizni koncept proširio na sva tržišta bivše Jugoslavije. O planovima razvoja i glavnim prednostima ovog franšiznog sistema razgovaramo sa Kenanom Begićem, suvlasnikom Solution Lab-a, kompanije zadužene za projekat Verbatorije na ovim prostorima.

Sve zemlje ovog regiona sada su pokrivene master franšizama, pa se širenje mreže  „spušta“ na lokalna tržišta. Razvoj će najviše zavisiti od – novih primalaca franšize. Na kojim tržištima, i u kojim gradovima, ima potencijala za otvaranje novih centara?

Najviše potencijala ima na tri, uslovno rečeno, veća tržišta ovog regiona. U Bosni i Hercegovini uspešno radi centar u Sarajevu, a targeti su nam sada Banjaluka, Tuzla i Mostar. U Hrvatskoj, uz postojeći centar u Zagrebu, mogao bi se otvoriti još jedan centar u prestonici, ali i u Rijeci i Splitu. U Srbiji trenutno posluju dve Verbatorije u Beogradu i po jedna u Novom Sadu i Šapcu, a procenjujemo da bismo se mogli proširiti na Niš, Suboticu, Kragujevac i otvoriti još jedan centar u glavnom gradu. Crna Gora i Severna Makedonija su manja tržišta, tako da master franšizeri koji vode centre u Skoplju i Podgorici mogu da podmire potrebe na čitavoj teritoriji tih zemalja. U Sloveniji, Verbatoria zvanično počinje s radom u decembru.

Šta bi najviše moglo da privuče nove primaoce franšize – zašto je ovo dobra poslovna prilika?

Jedna od osnovnih prednosti Verbatorije je u tome što za pokretanje posla i otvaranje centra nisu potrebna ni velika inicijalna ulaganja niti su veliki redovni mesečni troškovi. Takođe, radi se o jednokratnoj investiciji, što znači da primalac franšize ne mora ponovo kupovati licencu posle tri, pet, deset godina – licenca je doživotna.

S druge strane, biznis je takav da se može zaraditi na više načina: prvo, klijenti se mogu privući putem redovnog oglašavanja na socijalnim mrežama i internetu; drugi način zarade je kroz saradnju sa školama – državnim i privatnim podjednako – gde se za vrlo kratko vreme može dogovoriti veliki broj testiranja za decu; treći način podrazumeva apliciranje za različite grantove koje daje država, opština, Evropska unija, gde bi se kroz jedan kvalitetan edukativni projekat mogao pokriti ne samo grad, već čitava teritorija države. Pri tom, ne govorimo prvenstveno o osnovnoj i srednjoj školi, već i o fakultetu, pa i o kasnijem pronalaženju zaposlenja i interesovanja, budući da se kroz Verbatorijina testiranja, uz detekciju urođenih talenata, očitava i profesionalna orijentacija.

Dakle, osnovne prednosti su: relativno mala ulaganja u početku, mali trošak na mesečnom nivou, vođenje stabilnog biznisa koji obezbeđuje redovna primanja, a koja svakako mogu biti veća ukoliko se franšizer angažuje na više strana.

Kad govorimo o finansijama, koliko treba izdvojiti za početnu investiciju i ostale troškove?

Iznosi nisu fiksni jer zavise od tržišta do tržišta. Međutim, možemo reći da se iznos za licencu kreće od 6.990 evra pa naviše. Cena testiranja se takođe određuje prema tržišnim uslovima, odnosno kreće se od 79 evra pa naviše. Primalac ima obavezu da na mesečnom nivou plati za slanje i analizu izveštaja testiranja, ali ni ti troškovi nisu veliki. Ako računamo da se svakog meseca uradi 20–30 testova, što je prilično realno očekivanje, primalac franšize bez problema može pokriti redovne troškove i pri tom zaraditi. I pričamo samo o regularnom oglašavanju i privlačenju klijenata kroz koje se targetiraju roditelji i odrasle osobe, dok sve ostale opcije – saradnja sa školama i apliciranje za grantove – predstavljaju dodatnu mogućnost i, samim tim, dodatnu vrednost.

Kakvu vrstu podrše primaoci mogu očekivati od davaoca franšize?

Pre svega, obezbeđujemo alate za izradu veb-sajta ukoliko primaoci žele da imaju i svoju sopstvenu veb-stranicu. Verbatoria, međutim, već ima jednu opštu veb-stranicu, gde će biti uključeni svi naši primaoci franšiza i preko koje ih mogu kontaktirati potencijalni klijenti.

Takođe, aktivno održavamo svakodnevnu komunikaciju i promociju putem društvenih mreža. Naši franšizni partneri će imati poseban prostor na našim profilima na Facebooku i Instagramu. Uključe li se u našu priču, dobiće pristup svim našim materijalima, uključujući veliki broj fotografija, tekstova i različitih video-klipova. Takođe, mogu da računaju na podršku master franšizera, naročito kada je reč o fotografijama, tekstovima i već ostvarenim praksama na tržištu. Sve ovo će biti dostupno kroz mentorski program koji nudimo.

Kad pričamo o poželjnim primaocima franšize, da li postoji profil „idealnog kandidata“?

Imamo različita iskustva kada je reč o profilima naših franšizera. U osnovi, njihov background obuhvata dve glavne oblasti: psihologiju i pedagogiju. Većina naših franšizera su osobe koje su završile studije psihologije ili su, recimo, stekle zvanje master trenera, bave se dečijom psihoterapijom. S druge strane, imamo i franšizere koji su bili učitelji u osnovnim i srednjim školama ili pedagozi u školama. Ovo je, u osnovi, profil naših franšizera.

Važno je napomenuti da, iako je većina franšizera iz oblasti psihologije i pedagogije, to nije ključni zahtev. Moguće je da budete iz neke druge struke, kao što su ekonomija ili pravo. Ključno je da imate fin i prijatan odnos prema deci i radu sa decom, s obzirom na to da je interakcija sa decom dominantna. Takođe je bitno da imate dobar komunikacijski pristup deci i da budete osposobljeni za testiranje i – što je najvažnije – pravilno tumačenje rezultata.

Odlučujući faktor, dakle, nije formalna oblast obrazovanja, već istinsko interesovanje za ovu vrstu testiranja i razumevanje interpretacije rezultata koji proizilaze iz testiranja.

Po čemu je Verbatoria posebna?

Želim istaći jednu činjenicu od suštinskog značaja: Verbatoria je jedinstvena na tržištu, jer za ovu metodu testiranja i tumačenja izveštaja, gde koristimo neurofeedback tehnologiju – ne postoji konkurencija! Mi ne ocenjujemo ispitanike na osnovu njihovih odgovora, jer uvek postoji rizik da ispitanici kažu ono što želimo da čujemo iz različitih razloga, bilo da je to iz neugodnosti ili zato što ne osećaju potrebu da iznose svoje pravo mišljenje. U takvim situacijama dolazi do nebitnih i nepouzdanih rezultata.

Verbatoriju čini jedinstvenom to što mi merimo samo razmišljanje ispitanika – neurofeedback, i to na samom njegovom izvoru, i pre nego što ispitanici iznesu svoje stavove. Ovo je ključna karakteristika koju drugi testovi potencijala i talenata nemaju.

Pri tom, uvek naglašavamo da je pri testiranju važno uspostaviti opušteniju i familijarniju atmosferu, jer ispitanici, bez obzira da li su deca ili odrasli, mogu biti nervozni ili nesigurni. Polazimo od toga da u Verbatoriji nema tačnih ili netačnih odgovora, već je ključno samo postaviti pitanje i meriti moždanu aktivnost ispitanika, dok on odgovara na način koji smatra ispravnim. Mi ćemo, bez obzira na to, dobiti informacije koje tražimo, jer analiziramo aktivnost mozga pomoću specijalnih algoritama. Objektivnost je zagarantovana upravo jer se tumačenje dobijenih rezultata ne zasniva na subjektivnoj proceni osobe koja sedi s druge strane, već što se „uhvaćeni“ neurofeedback uz pomoć algoritma obrađuje i dekodira. Do danas, koliko mi je poznato, nema slične metodologije u svetu testiranja talenata.

Verbatorija, dakle, koristi neurofeedback kao tehnologiju za merenje pet urođenih talenata i dve vrlo važne kategorije – samosvesti/samopouzdanja i empatije, tj. sposobnosti uspostavljanja odnosa s drugima. Ovih sedam kategorija su ono što izdvaja Verbatoriju od drugih metoda testiranja i smatram da je ovo ključna informacija koju franšizeri treba da razumeju i istaknu u svojoj komunikaciji s potencijalnim klijentima.

U današnjem vremenu, tehnologija igra ključnu ulogu u svim aspektima života. Iskoristimo tu tehnologiju, posebno kada su u pitanju tako važne stvari kao što je usmeravanje dece i briga o njihovoj budućnosti. Zar nije bolje ako imamo mogućnost da otkrijemo u čemu su najbolji i da ih usmerimo ka odabiru adekvatne profesije, hobija i drugih važih odluka!


Kenan Begić, suvlasnik kompanije Solution Lab / Verbatoria je jedinstvena na tržištu, jer za ovu metodu testiranja i tumačenja izveštaja, gde koristimo neurofeedback tehnologiju – ne postoji konkurencija!