Osnažite talente, pobedite slabosti

Jedinstveno neurofidbek testiranje urođenih talenata / Ključ Verbatorije je da svaki pojedinac prepozna svoje snage i slabosti
Petak
15.04.2022.
Pod imenom Verbatoria u više od 20 zemalja posluju centri za neurometrijsko testiranje i analizu urođenih talenata pojedinca. Ovaj sistem prisutan je i na ovim prostorima i nudi franšizu. Ko su poželjni primaoci ove franšize?
 

Ne postoji roditelj koji ne brine o budućnosti svoje dece. U toj svakodnevnoj zaokupljenosti oko njihovog zdravlja, obrazovanja, emotivnog razvoja i socijalne sigurnosti, roditelji često razmatraju i čime bi se dete jednog dana moglo baviti. A koliko će u izboru profesije biti uspešno i, u krajnjoj meri, srećno i ispunjeno, možda i najviše zavisi od pravovremenog i odgovarajućeg usmeravanja. Ako dete, naime, još u najranijem dobu postane svesno svojih „jačih strana“ – svojih urođenih talenata i potencijala – nesumnjivo je da će znati gde da usmeri snage i tako lakše izgradi životni i karijerni put.

Kada su u aprilu 2021. u Sarajevu otvorili Verbatoriju, centar za  neurometrijsko testiranje, utvrđivanje koeficijenta talenta i profesionalno usmeravanje, dvojica prijatelja i poslovnih partnera pošli su upravo od ove premise. – Želeli smo da pomognemo deci i roditeljima i pošaljemo važnu poruku: ne dozvolite da vam promakne mali Ajnštajn – kaže Kenan Begić, jedan od vlasnika SolutionLAB-a, kompanije zadužene za projekat Verbatorije na ovim prostorima.

Iako su u najvećem procentu klijenti Verbatorije deca i tinejdžeri, ovaj sistem je namenjen i odraslima, a posebno zaposlenim ljudima koji žele da sagledaju ili pronađu svoje mesto u tzv. DNK-u kompanije, objašnjava Begić.

Ključ Verbatorije je da svaki pojedinac prepozna svoje snage i slabosti – kaže on.

Kad posmatra Verbatoriju s pozicije vlasnika biznisa, Begić napominje da nimalo nije slučajno što su se opredelili za ovaj franšizni sistem koji danas funkcioniše u više od 20 zemalja, širom sveta.

Početak pandemije je svima nama dao mnogo više vremena za razmišljanje i traženje novih opcija. Desilo se da smo baš u tom periodu partner i ja napustili dotadašnje poslove, te smo odlučili pokrenuti mali startap koji bi se bazirao na usluzi. U potrazi za franšizom koju bismo mogli pokrenuti i na našim prostorima, naišli smo na Verbatoriju.

Videli smo da se radi o vrlo sofisticiranom sistemu testiranja i procene urođenih talenata koje se bazira na merenju neurofidbeka, što nas je jako zaintrigiralo. Saznali smo da su na razvoju ovog sistema udruženo radili programeri i psiholozi, a sve kako bi rezultati testa bili što precizniji – maksimalno objektivni i relevantni. Vrlo brzo smo shvatili da Verbatoria ima neverovatan potencijal – ne samo da je usluga koju Verbatoria pruža preko potrebna i korisna, već i da je ovo koncept koji treba da zaživi na što više tržišta – objašnjava Begić.

Stoga su i odlučili da uzmu franšizu za više zemalja i podstaknu otvaranje centara u zemljama Jugoistočne i Srednje Evrope. Kompanija SolutionLAB postala je, tako, primalac (super)master franšize za sve zemlje bivše Jugoslavije, Albaniju, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju, Češku, Slovačku i tržište Nemačke.

Za sada su otvorili i vode dva Verbatoria centra, u Sarajevu i Beogradu.

Begić, međutim, naglašava da će svaki dalji razvoj na pomenutim tržištima najviše zavisiti od – novih franšiznih partnera. Franšizu Verbatorije, naime, nude svim preduzetnim ljudima koji imaju želju da vode jedan ovakav koncept.

U zavisnosti od aspiracija i ambicija, franšizni partneri mogu birati između dve opcije: master franšize i jedinične (single unit) franšize.

Jedinična franšiza, kako objašnjava Begić, pokriva prava za otvaranje jednog centra i može se dati za teritoriju jednog grada, opštine ili bilo koje oblasti koja ima ili kojoj gravitira oko 250.000 stanovnika.

S druge strane, master franšiza podrazumeva da će partner biti zadužen za razvoj na čitavoj teritoriji države, što znači da ima mogućnost da sam otvara centre, ali i da dalje širi mrežu davanjem jediničnih franšiza. Ova opcija postoji za sve pomenute zemlje, sem za Severnu Makedoniju i Slovačku, gde već imamo primaoce master franšiza – kaže Begić i dodaje da su, shodno ovoj situaciji, prvi centri Verbatorije već otvoreni u Skoplju i Bratislavi.

Po čemu je Verbatoria posebna?

Iskustvo pokazuje da jedan od osnovnih razloga zbog kojeg se zainteresovani odlučuju za pokretanje Verbatorije leži upravo u onom što je i njen najveći kvalitet – specifičnom načinu testiranja, merenja i tumačenja rezultata. – U tome je i najveća kompetitivna prednost ovog koncepta – potvrđuje Begić.

Verbatoria je, naime, razvila protokol za određivanje pet urođenih talenata pojedinca – u oblastima matematike, muzike, kreativnosti, jezika, sporta – kao i njihovog odnosa u okviru ličnosti. Potom, za tri kategorije vrlo važne pri donošenju odluka: samosvesnost, otpornost na stres i sklonost riziku; kao i dve kategorije koje određuju nivo emocionalne inteligencije (empatije) i samopoštovanja, odnosno, samopouzdanja. Kada se ove dve kategorije ukrste, kako objašnjava Begić, dobija se matrica koja određuje kakav ste tip ličnosti u društvu: a) alfa lider, ličnost sa visokim nivoom samopoštovanja, ali i empatije, koja samostalno donosi odluke, ali i uvažava mišljenja drugih kolega i zajedno sa njima formira konačnu odluku; b) direktor lider, koji pita za mišljenje druge, ali ipak na kraju sam donosi odluku; c) mentor lider, tip ličnosti koja više sluša druge i ako treba da vaga između svoje i odluke većine, pre će poslušati mišljenja kolega; d) performer, koji još uvek nije na stupnju lidera, već se zadovoljava obavljanjem postavljenih zadataka.

U najkraćem, cilj je da se utvrdi koeficijent talenta svakog pojedinca, ustanovi kakav je tip ličnosti u društvu, na kom stepenu je sada i šta želi da postigne – sumira Begić.   

Sam proces testiranja je vrlo jednostavan. Izvodi se u opuštenoj, manje formalnoj atmosferi – jer ispitanik, zapravo, ne treba da ima utisak da je na ispitivanju. Ekspert Verbatorije postavlja od 20 do 25 pitanja, ali se pažnja ne usmerava toliko na odgovore koliko na sam proces razmišljanja –  neurofidbek.

Uz pomoć posebnog EG uređaja (Brain Computer Interface), snima se sedam kognitivnih zona na fronatlnom delu lobanje, gde su signali moždanih impulsa i najjači. Ispitivač ciljano postavlja različite setove pitanja, jer svaki od njih treba da „isprovocira“ jedan od centara i pobudi veliki broj neurokorelacija. Samo u jednoj sekundi snimi se oko 15.000 neurokorelacija, što znači da se za pitanje od 30 sekundi snimi oko 4.500.000 neurokorelacija.

Impulsi se potom šalju na server Verbatorije, gde se uz pomoć algoritma obrađuju i dekodiraju. U roku od pet do 10 minuta dobija se izveštaj.

Fokusiranjem na snimanje neurofidbeka pre nego na odgovore dobijamo puno objektivnije rezultate. Ispitanik možda može reći i ono što ispitivač želi da čuje, dok kod razmišljanja nema „prevare“. Objektivnost testa se pojačava i korišćenjem sofisticirane tehnologije, budući da se rezultat ne zasniva na subjektivnoj proceni ispitivača, već na algoritmu i tehnologiji koja pravi evaluaciju – naglašava Begić.

Po dobijanju izveštaja, ekspert Verbatorije zajedno s roditeljima prolazi kroz rezultate i tumači podatke, objašnjavajući stavku po stavku. Kompletan proces testiranja i tumačenja traje sat vremena.

Perspektivna poslovna prilika

Zasnivajući mišljenje dobrim delom i na sopstvenom iskustvu, Begić kaže da ga ne čudi što se preduzetnici koji u potpunosti shvate značaj Verbatorije vrlo brzo odlučuju za uzimanje franšize. Pored toga što u ovom konceptu vide dobru priliku za pokretanje posla, sigurno ih privlači i činjenica što se od primalaca franšize ne traži neko određeno profesionalno iskustvo. Primaoci, zapravo, mogu biti i specijalisti iz oblasti psihologije ili pedagogije, ali i investitori, koji bi, jednostavno, imali zadatak da zaposle stručni kadar.  

Rekao bih da u ovom trenutku imamo pojednak broj franšiznih partnera iz obe grupe. Imamo i preduzetnike kojima se ovaj koncept dopada jer se radi o finom, ne previše zahtevnom poslu, koji, pak, ima ogroman tržišni potencijal i koji dugoročno može obezbediti stabilna primanja. Druga grupa zainteresovanih su, prirodno, ljudi iz branše – psiholozi, psihoterapeuti, pedagozi, učitelji ili nastavnici, koji imaju želju da budu vlasnici biznisa, ali i da sami rade s klijentima, bave se testiranjem i usmeravanjem – predočava sve opcije Begić.

Šta je potrebno za pokretanje centra?

Kako se radi o dobro ustrojenoj franšizi, koja nije preterano zahtevna, za pokretanje centra potrebno je ne više od sedam dana, kaže naš sagovornik. – Dva dana obuke, tri dana za prevod materijala na maternji jezik i vi ste, praktično, spremni za rad. Međutim, kako već imamo materijale prevedene na gotovo 15 jezika, može se ispostaviti da vam neće biti potrena ni ta tri dana – dodaje Begić.

Uz to, primalac franšize treba da obezbedi prostor od oko 15-20 kvadrata, i opremu koja uključuje jedan sto, četiri stolice, laptop i printer.

Koliko će novca morati da uloži u pokretanje posla, zavisiće najviše od vrste franšize za koju se primalac odluči. Cena master franšize se određuje po dogovoru, u zavisnosti od teritorije, odnosno, države. Cena jedinične franšize je jedinstvena i iznosi 4.990 evra. Kupovinom licence, koja je doživotna, primalac dobija specijalnu Verbatoria opremu, pristup serveru za tri osobe koje vrše testiranje i obuku za ispitavače. – Obuka, kako smo pomenuli, traje dva dana. Prvi dan je posvećen uvođenju u suštinu testiranja i tumačenja izveštaja, drugi dan služi za praksu i uvežbavanje testiranja za svih pet testnih grupa – pojašnjava Begić.

Za redovno slanje izveštaja primalac franšize će imati obavezu da plaća naknadu od 249 evra mesečno.
Ovaj iznos je fiksni i ne zavisi od broja poslatih izveštaja. Iznos se, međutim, drastično smanjuje za master franšizere kad počnu da dalje prodaju franšize – kaže naš sagovornik.

Begić ipak naglašava da će prvih nekoliko meseci primaoci dobiti 50% popusta na redovnu naknadu za slanje izveštaja. – Smatramo da će to biti i olakšanje i stimulans za franšizere, bar dok se posao ne uhoda i ne proširi – kaže Begić.

U početnu investiciju, dodaje on, trebalo bi još uračunati i troškove opremanja prostora, ali smatra da to neće iznositi više od 2.500 evra.

Kad otvori centar i počne s testiranjem, primalac franšize će sam odrediti cenu usluge, prema lokalnim tržišnim uslovima. Isto važi za akcije i popuste, napominje Begić. – Jedino što preporučujemo je da cena usluge bude jedinstvena na nivou cele države – kaže on.

Promocija koncepta i dodatni izvori prihoda

Za svaki posao koji se bazira na usluzi – a pogotovo na specifičnoj usluzi koja nije široko rasprostranjena – jedan od ključnih zadataka je privlačenje klijenata. Kojim se strategijama Verbatoria služi kako bi došla do dece i roditelja zainteresovanih za testiranje? Da li i davalac franšize pruža svojim partnerima know-how po ovom pitanju?

Recimo da postoje četiri načina na koja Verbatoria dolazi do klijenata i širi svoje izvore prihoda. Prvi je redovno oglašavanje, a naša dva primarna vida su digitalni marketing i socijalne mreže. Mimo toga, radio se pokazao kao izuzetno pogodan medij za promociju i, uopšte, približavanje naše priče široj bazi potencijalnih klijenata – objašnjava Begić.

Drugi vrlo važan segment je saradnja sa školama, državnim i privatnim. – U Sarajevu smo, recimo, potpisali ugovor sa privatnom školom School of School, koja će svojim učenicima ponuditi testiranje na kraju semestra. Ovo je klasična „win-win“ situacija: škola obogaćuje svoju ponudu, a Verbatoria dolazi do većeg broja učenika i njihovih roditelja, koji mogu dalje širiti priču o našem konceptu – kaže Begić.

Veliki potencijal pronalaze i u komunikaciji sa kompanijama. U tom slučaju, uslugu Verbatorijinog testiranja kompanija bi mogla ponuditi kao dodatnu uslugu prilikom zapošljavanja ili određivanja DNK kompanije. – Kad Verbatoria na osnovu testiranja ključnih ljudi odredi ono što se zove DNK kompanije, onda se pri zapošljavanju novih osoba mogu birati ljudi koji su ili slični tom kodu ili potpuno različiti, u zavisnosti od toga šta kompanija želi da postigne. Možda želi da tim nastavi raditi ovim dobro uigranim tempom, a možda, u nekim trenucima, želi osobu koja će „prodrmati“ tim, uneti dinamiku, jer nije zadovoljna postojećom DNK-om – približava i ovu mogućnost Begić.

Četvrta opcija dodatnih prihoda na koju bi budući partneri mogli da računaju je saradnja sa lokalnom javnom upravom – opštinom ili gradom. – Najbolji primer je naša trenutna komunikacija sa Opštinom Centar Sarajevo, kojoj smo poslali projekat „Dinamičko praćenje djece u školi radi ostvarivanja visokog nivoa sreće“. Projekat, u suštini, predviđa da opština finansira određen broj testiranja školske dece. Odredili smo da to budu deca prvog, četvrtog i osmog razreda iz nekoliko škola u Opštini Centar. Smatramo da bi, i u širem kontekstu, školama ovo bio vrlo dobar, a jednostavan dodatni alat za profilisanje talenata i sposobnosti učenika i njihovo dalje usmeravanje. Ne moram posebno naglašavati koliko bi se tom prilikom pronašlo „skrivenih bisera“ i prijatnih iznenađenja među decom... – upućuje važnu poruku Begić.

*

Verbatoria je u Sarajevu zvanično počela s radom u aprilu 2021, a u Beogradu u januaru 2022. Begić kaže da, u principu, prva dva do tri meseca prolaze u edukaciji tržišta. – Potencijalnim klijentima je potrebno približiti koncept Verbatorije, objasniti o kakvom se testiranju radi, kakvi su rezultati testiranja i benefiti ove usluge – pojašnjava Begić, dodajući da budući primaoci franšize treba da uzmu u obzir i ovu okolnost kad budu pravili projekcije razvoja.

U Sarajevu smo, recimo, imali kratku promotivnu radio-emisiju na vrlo slušanoj lokalnoj stanici. Tek nakon te inicijalne edukacije tržišta, lagano smo se preorijentisali na privlačenje klijenata – počeli smo da pozivamo ljude na testiranje. Za nekoliko meseci smo došli do odaziva kojem se i nadali, a sa dodatnim projektima sa privatnim školama i opštinom, računamo da u Sarajevu još ima potencijala za kvalitetan rast.

Za gradove poput Beograda, očekivanja su, naravno, veća. Kako je naš centar u Beogradu otvoren tek nedavno, mi smo još uvek u procesu informisanja i edukacije tržišta. Kad prođe taj period, procenjujemo da će odaziv biti bar pet puta veći nego u Sarajevu. Biće to i dobra prilika za neke buduće primaoce franšize iz Beograda, gde ima mesta za još bar 5-6 centara – kaže Begić.


Kenan Begić, suvlasnik SolutionLAB-a, kompanije zadužene za projekat Verbatorije na ovim prostorima / „Ova franšiza podjednako privlači specijaliste iz oblasti psihologije i pedagogije, kao i preduzetnike i investitore koji žele voditi fin, stabilan biznis sa ogromnim tržišnim potencijalom.“