Petak
02.03.2018.
Kada je 2013. obrazovni centar PRO-MENS predstavio SuanPan, bio je to pionirski proboj mentalne aritmetike na ovim prostorima. Danas, više od 40 SuanPan centara posluje širom regiona.
 

Mentalna aritmetika je mnogo više od veštine sabiranja i oduzimanja. Deca koja pohađaju ovaj program, istina, polaze od jednostavnih računskih operacija i isprva koriste drevnu računaljku abakus, ali krajnji cilj mentalne aritmetike je impresivan – ne samo što vremenom nauče da „u sebi“ saberu, oduzmu, podele i pomnože prilično dugačak niz višecifrenih brojeva, već to uspevaju da urade „u trenutku“, s lakoćom i velikim samopouzdanjem, svesni da se tokom ovog procesa poboljšava i njihova pažnja, memorija, koncentracija, moć slušanja, povezivanja i razumevanja. Kada je 2013. razvojno-obrazovni centar PRO-MENS iz Niša svojim polaznicima predstavio SuanPan, bio je to prvi program mentalne aritmetike koji se pojavio na ovim prostorima. – Kao što volimo da kažemo, a što je i neoboriva činjenica, PRO-MENS je pionir mentalne aritmetike u Srbiji – kaže za naš portal Dušica Milosavljević, izvršna direktorka centra PRO-MENS.

Izuzetna dostignuća polaznika i do tada neviđen način rada bili su presudni da se glas o mentalnoj aritmetici proširi i dalje od Niša. Milosavljević smatra da je popularnosti SuanPan programa doprinelo i to što daje jasne, transparentne i merljive rezultate, koji su, kako kaže, potvrđeni u praksi, u radu sa više od 7.000 dece.
– Rezultati jedne naše komparativne studije ukazuju na 86% jaču pažnju, memoriju i koncentraciju kod dece koja su pohađala ovaj program, u odnosu na njihove vršnjake koji to nisu – naglašava Milosavljević. Međutim, ono što je suštinski omogućilo da se ovaj program mentalne aritmetike, posle samo pet godina postojanja, nađe u više od 40 centara širom regiona, jeste rezultat prvobitne namere o razvoju franšizne mreže. U ovom trenutku, po SuanPan programu mogu da uče deca iz dvadeset gradova u Srbiji, ali i deset gradova u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Kako to dolikuje najboljoj franšiznoj praksi, sistem su razvijali temeljno i odgovorno. Sve elemente neophodne za franšizno poslovanje testirali su pre potpisivanja prvog ugovora – što je, između ostalog, podrazumevalo i zaštitu žiga, deponovanje autorskog dela u Zavodu za intelektualnu svojinu, izradu Knjige operativnih pravila i procedura, kao i Knjige grafičko-vizuelnih standarda. Pisana podrška Privredne komore Srbije, ističe Milosavljević, još jedan je dokaz da rade u skladu sa Evropskim etičkim kodeksom franšiznog poslovanja, što PRO-MENS, kao davaoca franšize, svrstava u proverenog i pouzdanog partnera. – U zemlji koja još uvek nema zakon o franšizingu mnogo je teže poslovati na ovakav način, ali to je ujedno i jedini mogući ispravan način i najjača zaštita i garancija svim našim postojećim i budućim franšiznim saradnicima – kaže ona. – Dešava se, međutim, da na ovim prostorima svako može ponuditi franšizu na marketinški atraktivan način, pri tom ne ispunjavajući ključne elemente franšiznog poslovanja, što je ujedno i najveći rizik kada su kupci franšiza u pitanju – ukazuje Milosavljević na zamke tzv. „labavih franšiza“. S druge strane, SuanPan program – naglašava ona – na svim tržištima na kojima je prisutan ima podršku nadležnih institucija i ustanova iz oblasti obrazovanja.

Preporuka zlata vredna

Prvi ugovor o franšiznoj saradnji potpisali su 2014. godine s obrazovnim centrom Smartacus iz Beograda, koji je, kako priča Milosavljević, postao njihov „pionir franšizinga“, uzoran franšizni partner po svim kriterijumima, koji je ujedno ispunio najviše standarde modela franšizne jedinice. – Glavni i odgovorni „krivac“ za ovu saradnju je, zapravo, Tanja Janković, diplomirani ekonomista i stručnjak za marketing, koja je u pravom trenutku prepoznala potencijal SuanPan programa – priseća se Milosavljević kako su pronašli prvog franšiznog partnera. Kao i u mnogo slučajeva nakon ovog, dobar glas o mentalnoj aritmetici i rezultatima koje postižu polaznici centra u Nišu, bili su osnovni „okidači“ interesovanja za franšizu. – Tanja je, naime, sasvim spontano, od prijatelja čula mnoge reči hvale o programu. Kao majka tada petogodišnjeg dečaka, i sama je poželela da njeno dete pohađa ovakav program. Kako je mentalna aritmetika tada bila apsolutna nepoznanica u regionu, a u Beogradu nijedan centar nije imao ništa slično u ponudi, ona je u svemu naslutila i dobru poslovnu priliku – priča Milosavljević.

Pouzdan partner

SuanPan mentalna aritmetika je jedina škola mentalne aritmetike na ovim prostorima koja ima zaštićeni žig (Ž-2014/947) i deponovana autorska dela u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Takođe, ima pisanu podršku Privredne komore Srbije, kao njen proveren i pouzdan partner, što podrazumeva usklađenost sistema poslovanja sa Evropskim etičkim kodeksom. Sam sistem poslovanja unapređen je uvođenjem ISO standarda koji se posredno prenosi na celu franšiznu mrežu, što potvrđuje sertifikat ISO 9001:2015 matičnog centra PRO-MENS u oblasti sertifikacije „Obrazovanje, tehnike obrazovanja i metode učenja” (br. sertifikata 79893/A/0001/UK/HR).

Kredibilitetu SuanPan programa doprinele su i brojne podrške nadležnih institucija i ustanova, među kojima su i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Nacionalni savjet za obrazovanje Crne Gore, Prosvjetno-pedagoški zavod Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, na području Kantona Sarajevo, kao i partnerski odnos i sa brojnim gradskim upravama i školama u regionu – ističe Dušica Milosavljević, izvršna direktorka obrazovno-razvojnog centra PRO-MENS, davaoca SuanPan franšize.

Iako je Tanja u to vreme bila zaposlena u velikoj korporaciji, suprug Đorđe je svesrdno podržao njenu inicijativu o centru mentalne aritmetike. Osnovali su Smartacus, a SuanPan je relativno brzo postao njihova primarna delatnost. Odmah su otvorili centre na dve lokacije, Novom Beogradu i Vračaru. – Prvobitno, ugovor je sklopljen na tri godine, da bi prošle godine bio obnovljen, sada na duži period, a oni su svojim lokacijama u međuvremenu dodali i Dedinje – potvrđuje Milosavljević da su Jankovići i dalje primer uspešne franšizne saradnje. – Smartacus je, mogu reći, i najzaslužniji za širenje SuanPan mreže, budući da je najveći broj naših saradnika, posredno ili neposreno, potekao preko njih – kaže Milosavljević.

Međutim, ko god je bio u prilici da preko medija vidi i čuje ili se u samom centru uveri u rezultate ovog programa, nije ostao ravnodušan – interesovanje za SuanPan mentalnu aritmetiku je konstatno raslo. – I među roditeljima, i među potencijalnim poslovnim saradnicima. U više slučajeva dešavalo se da se ove dve kategorije preklope – primećuje Milosavljević. Najveći broj franšiznih ugovora sklopnjen je tokom 2015. i 2016, a pokretanje SuanPan centra pokazao se i kao odličan porodični biznis.

Ko razmišlja o mentalnoj aritmetici?

Tipičan primalac SuanPan franšize je preduzetnik/firma koji ima registrovanu odgovarajuću delatnost (nastavni centar), adekvatan prostor za održavanje nastave i visokokvalifikovan nastavni kadar sa najmanje tri godine radnog iskustva u neposrednom radu sa decom. I pored toga što se radi o kadru s visokom stručnom spremom, dodatna obuka o metodici nastave mentalne aritmetike je neophodna. – Obuka se odvija u centru PRO-MENS i zatvorenog je tipa – organizuje se samo za potrebe SuanPan centara. Naši nastavni materijali nisu u slobodnoj prodaji i ne mogu se naći onlajn. Kvalitet realizacije programa može se sistemski pratiti i unapređivati jedino na ovaj način, koji je nama, kao davaocima franšize, kratkoročno gledano manje profitabilan, ali je ujedno i jedini način, ako razmišljamo o dugoročnom poslovanju koje se bazira na kvalitetu, što je, opet, u suprotnosti sa „instant“ ponudama franšiza, kojima je tržište na ovim prostorima preplavljeno – ukazuje Milosavljević na još neke prednosti SuanPan franšiznog sistema.

Planovi za razvoj franšizne mreže i dalje su na snazi. S fokusom na tržištima Evrope i već pokrenutim pregovorima s potencijalnim primaocima franšize, otvaranje novih SuanPan centara je više nego izvesno. – Naš primarni cilj, međutim, nije da se proširimo što brže, već da postavimo jake temelje i izaberemo pouzdane partnere sa kojima ćemo dugoročno da poslujemo, kao što smo to postigli u Srbiji i regionu – naglašava Milosavljević.

Prilika koja se ne propušta

Prva sledeća i, bez sumnje, najbolja prilika da koncept predstave velikom broju preduzetnika iz Evrope ukazuje se već krajem marta – na najvećem evropskom sajmu franšiza u Parizu. Od 25. do 28. marta, u okviru nacionalnog paviljona Srbije, PRO-MENS će nastupati kao davalac i najbolji promoter SuanPan franšize. Nišlijama je ovo, pak, druga godina zaredom da učestvuju na sajmu u Parizu. – Naš nastup na prošlogodišnjem sajmu je izazvao veliko interesovanje, budući da je naš koncept obrazovne franšize bio nesvakidašnji na sajmu tih razmera. On nam je ujedno bio i odlična priprema i uvod u međunarodno poslovanje – kaže Milosavljević.
Ove godine, Privredna komora Srbije je čitavu organizaciju odlaska i predstavljanja na sajmu podigla na još viši nivo, tako da očekujemo i veću vidljivost i jaču promociju SuanPan brenda. To će svakako povećati mogućnost odabira pravih partnera u zemljama Evropske unije – zaključuje Dušica Milosavljević.


NAJČITANIJE

Definicija franšizinga /12.10.2012.

Franšiza je oblik saradnje između nezavisnih preduzetnika. Davalac franšize nudi svoj "know-how" i brend, a zauzvrat naplaćuje naknadu od primalaca franšize, koji tom naknadom stiču pravo i mogućnost da koriste dokazanu poslovnu ideju.

„Mala kuća“ putujuća /05.04.2022.

Poljska kompanija Sweet Gallery je do sada isključivo razvijala biznise u oblasti gastronomije. Sada ulazi u turistički sektor. Šta je „Mala kuća“ (Tiny House) i kako se na ovom formatu može zaraditi?

Domaći brend, uspešna franšiza /25.09.2023.

Franšiza je reč koja je postala uobičajena u našem poslovnom okruženju. Iako će većina poslovnih ljudi bez problema navesti bar tri svetska franšizna lanca, na pitanje koje su domaće franšize, često izostaje odgovor.

Prilika za biznis s malom investicijom /26.12.2023.

Mobile Outfitters, američka franšiza specijalizovana za usluge zaštite i stilizovanja mobilnih telefona kvalitetnim folijama, nastavlja širenje svoje mreže i nudi mogućnost pokretanja biznisa za svega pet hiljada evra.

Franšizne asocijacije /26.11.2014.

Cilj franšiznih asocijacija jeste popularizacija i promocija franšizinga, rad na uspostavljanju transparentnosti, regulaciji i implementaciji opšte prihvaćenih etičkih standarda franšizinga. U većini zemlja sa razvijenim franšizinim tržištem, najveći broj kompanija davalaca franšiza učlanjeno je u nacionalne franšizne asocijacije.