School & School

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

School & School je multidisciplinarna vokacijska škola za decu i tinejdžere specijalizovana za posmatranje, otkrivanje i razvoj talenata.

School & School je od 2014 godine prisutan na tržištu obrazovanja, te je na osnovu sopstvenog višegodišnjeg istraživanja razvio uspešan i jedinstven program neformalnog obrazovanja za decu i tinejdžere uzrasta od tri do četrnaest godina, koji se znatno razlikuje od ostalih obrazovnih programa na tržištu regije.

Zahvaljujući posebno osmišljenom programu baziranom na višestrukoj inteligenciji polaznici School & School imaju mogućnost da putem finih, primenjenih i tehničkih nauka pronađu svoje talente i strast prema određenoj disciplini koja će im olakšati odabir buduće akademske i profesionalne karijere. Cilj ovakvog sistema obrazovanja je osmisliti kreativno i stimulativno okruženje, a onda, posmatrati, otkrivati, razvijati i negovati talenat kod dece, ohrabrujući ih na svesno pronalaženje izvora vlastite inspiracije i aspiracije!

Ciljevi našeg sistema obrazovanja

Prvi cilj ovakog, holističkog načina obrazovanja jeste da učenicima omogućimo prostor i vreme tokom kojeg će imati mogućnost da pronađu svoju strast, a nastavnicima mogućnost da neposrednom opservacijom prepoznaju nadarenost učenika prema određenim aktivnostima. Drugi cilj je otkriti, razvijati i negovati dečiji talenat. Treći cilj je izgraditi samopouzdanje učenika. Četvrti cilj je pružiti neophodnu edukativnu i pedagošku podršku po meri svakog učenika u njihovom samostalnom izražavanju. Peti cilj je usmeriti učenike na pravi put!

Škola bazirana na višestrukoj inteligenciji (MI)

Zahvaljujući posebno osmišljenom programu baziranom na višestrukoj inteligenciji polaznici naše škole imaju mogućnost da putem finih, primenjenih i tehničkih nauka pronađu svoje talente i strast prema određenoj disciplini koja će im olakšati odabir buduće akademske i profesionalne karijere. Naš cilj je osmisliti kreativno i stimulativno okruženje, a onda, posmatrati, otkrivati, razvijati i negovati talenat kod dece, ohrabrujući ih na svesno pronalaženje izvora sopstvene inspiracije i aspiracije. Kako mi to radimo?

Tako što omogućavamo sticanje kompetitivnog znanja i veština na sasvim drugačiji i inovativan način i to kroz jedan od 20+ obrazovnih programa grupisanih u 6 glavnih akademskih odeljenja/departmenta.

 1. School of Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM)
 2. School of Visual & Perfoming Arts
 3. School of Literacy & Foreign Languages
 4. The First Business & Leadership School for Kids & Teens
 5. Summer & Winter School
 6. Day Care/ Produženi Boravak

Jedinstven Business Model

School & School sistem obrazovanja omogućava sticanje kompetitivnog znanja i veština za 21. vek na sasvim drugačiji i inovativan način, i to kroz jedan od 20+ školskih programa, 365 dana godišnje, 14 sati dnevno!

 1. Robotics & Programming (uzrast 3-8 godina)
 2. Programming & Game Design (8-14)
 3. Robotics Engineering (8-14)
 4. Bioengineering (10-14)
 5. Creative Physics & Mathematics (10-14)
 6. Art & Design (age 3-14)
 7. Computer Animation & 3D Art (10+)
 8. YouTube Academy (10+)
 9. Drama & Street Ballet (3-14)
 10. Music (Piano 5+, Guitar 7+, Singing 5+)
 11. English (3-14)
 12. German (6-14)
 13. Business & Leadership (12+)
 14. Summer school (6-14)
 15. Winter school (6-14)
 16. Day Care/ Produženi Boravak (6-10)

Metodologija

Metodologija učenja u School & School je drugačija! Zasniva se na vlastito izgrađenom sistemu učenja „Modeling & Simulation“/“Uradi i Probaj“ (ono o čemu se govori potrebno je videti, ono što se vidi potrebno je praktično probati). Učenici tokom nastave grade sopstvene modele i angažuju se na mnogo dubljem konceptualnom nivou razumevanja sadržaja, procesa i rešavanja problema. Tokom nastave obavezno se koriste sva tri + jedan stil učenja i to; auditivni (zvuk), vizualni (slika), kinestički (dodir i kretanje) i repeticija (ponavljanje) kao pridodani stil učenja. Razlog je jednostavan – ne možemo pristupiti svima na isti način. Svi smo drugačiji!

Struktura nastave

Nedeljni i mesečni fond časova zavisi od uzrasta polaznika (uzrast od 4 do 6 godina 1 čas nedeljno, 4 časa meesečno; uzrast od 6 do 8 godina 1,5 čas nedeljno, 6 sati mesečno; uzrast od 8 do 14+ godina 2 časa nedeljno, 8 sati mesečno). Struktura časa u School & School je jednostavna! - 10% vremena namenjeno je za teoriju, odnosno upoznavanjem učenika sa temom i ciljevima časa, najveći deo od 80% časa posvećuje se praktičnom radu i vežbama, dok preostalih i poslednjih 10% časa pripada panel-diskusiji u kojoj ravnopravno učestvuju svi učenici iznoseći tako svoja razmišljanja i stavove, dok je uloga predavača da rasplamsa i upravlja kvalitetom diskusije i interpersonalne komunikacije kao moderator panela.

Talent Explorer Report

Osim diplome za uspešno završeno školovanje učenici, odnosno roditelji, na kraju školske godine dobijaju jedinstven izveštaj obeležavajućih karakternih karatkeristika učenika (Talent Explorer Report), koji predstavlja najveću dodatnu vrednost School & School. Opservacija se vrši u sklopu profesionalne orjentacije tokom cijele školske godine i izdaje se na kraju svakog polugodišta. Poželjno je da se uradi najmanje dva, a idealno bi bilo tri izveštaja na osnovu kojih bi mogli uvideti usklađenost ili odstupanje u opservaciji i zapažanju obeležavajućih karakteristika učenika. Izveštaj je namenjen da služi kao alat ili putokaz ka spoznaji dečijih talenata, čija je primarna uloga da ohrabri roditelje i nastavničko osoblje da nastave sa opservacijom istih čime bi se potvrdilo ili odbacilo zapaženo.

Unutrašnje uređenje škole

Unutrašnje uređenje škole je bitno! Nameštaj koji u našim školama koristimo nije skup, čak što više, on je koriščen i sa pažnjom redizajniran sa veselim pastelnim i sretnim šarolikim bojama koje omogućavaju da škola odiše pozitivnom energijom. Kućni nameštaj (fotelje, sofe, trpezarijski stolovi i stolice, stari ormari) je namerno najviše zastupljen kako bi kod dece anulirao osećaj škole kao tradicionalne škole, već stvorio osećaj škole kao modernog doma u kojem oni najzad mogu da budu ono što i jesu. Deca! Naše školske table nisu klasične, nego su neobične, stolice su, također, različite. Jednostavno, sve je drugačije!

School & School nastavnici

School & School predavači/instruktori prvenstveno imaju zadatak vaspitanja i obrazovanja učenika/učenica prema savremenim pedagoškim kriterijimima u okviru utvrđenog nastavnog plana i programa, uvažavajući slobodu pedagoškog rada, principe demokratičnosti i ljudskih prava. Predavači/instruktori su prvenstveno mentori i prijatelji učenika škole sa jednim osnovnim ciljem, a to je da inspirišu, posmatraju, otkrivaju, razvijaju i neguju učenički talenat usmeravajući ih na taj način ka idealnom akademskom obrazovanju i profesionalnoj karijeri.

Naše vrednosti

Mi u School & School posvećeni smo traženju onog najboljeg u svakom detetu. To je posebnost i talenat! To su sposobnosti, veštine, ali i vrednosti zahvaljujući kojima su deca u stanju da se umetnički, tehnički i kulturološki izraze puno slobodnije nego odrasli, a opet, potrebno ih je neprestano ohrabrivati i podsećati da u potpunosti budu svesni svojih talenata, kao ličnog resursa koji je neophodno razvijati dalje kroz život i neprekidno unapređivati.

To je ono u što mi u School & School duboko verujemo. Takođe, verujemo da samo usklađivanjem temperamenta, talenta, akademskog obrazovanja i profesionalne karijere jeste garancija unutrašnjeg zadovoljstva i uspešnog personalnog i profesionalnog samoostvarenja! Upravo iz tog razloga mi verujemo u obrazovanje. Mi verujemo u ljudski potencijal!

School & School je mesto kreativnog izražaja gdje deca dizajniraju lepše sutra!

Sopstvene poslovnice

4 u BiH (2 u Sarajevu, Gračanica, Tuzla)

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

4 u Srbiji (2 u Nišu, Vranje, Sremska Mitrovica) 
1 u Bugarskoj (Sofija)

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

Krenuti od nule je najteže, mi to znamo odlično! Takođe, znamo da je podrška bitna, na početku poslovnog puta najbitnija, upravo iz tog razloga odlučili smo da svima vama koji verujete u drugačije obrazovanje i ljudski potencijal pomognemo da ostvarite svoje snove. Ukoliko uživate u radu sa decom i verujete u savremeno obrazovanje; Ukoliko vrednujete ljudski potencijal i njegov talenat; Ako posedujete kreativnost i strast za inovativnim preduzetništvom; Ukoliko ste odlučni da budete drugačiji od istih; i - na kraju - ako čvrsto verujete da obrazovanjem možete učiniti svet boljim: Onda ste na pravom mestu!

PROCES PRISTUPANJA SCHOOL & SCHOOL FRANŠIZNOJ MREŽI

 1. Prvi korak u procesu pristupanja School & School franšiznoj mreži je dostavljanje motivacionog pisma (kandidat treba da navede razloge zbog čega želi da pokrene School & School obrazovni program).
 2. Drugi korak - odmah nakon upoznavanja sa biografijom kandidata i njegovim motivima pokretanja poslovanja, School & School će najkasnije u roku 24 sata na email potencijalnog kandidatata poslati „Franšizni Info Paket“ sa svim neophodnim informacijama oko uslova pristupanja u franšiznu mrežu School & School.
 3. Ukoliko kandidat, nakon što se upozna sa osnovnim informacijama i uslovima, odluči da nastavi sa procesom pristupanja, treći korak je zakazivanje razgovora (putem skype, messengera ili vibera), na kojem ćemo zajedno sa kandidatom proći info dokumentaciju i odgovoriti na sva postavljena pitanja. Takođe, kandidat će se tokom razgovora upoznati sa neophodnim informacijama oko pristupanja School & School franšiznoj mreži.
 4. Četvrti korak je zakazivanje face-to-face poslovnog sastanka na kojem će se kandidati detaljnije upoznati sa finansijskim modelom, uključujući informacije o pristupnoj naknadi, redovnoj naknadi i naknadi za marketing, te predviđanjima povrata na investiciju. Mi odlično razumemo da je svaka osoba drugačije situirana, upravo iz tog razloga pokušavamo da kreiramo franšizno rešenje koje će zadovoljiti potrebe i očekivanja naših franšiznih partnera. Također, u ovoj fazi stranke će usaglasiti teritoriju ili više teritorija poslovanja (master franšiza), pod uslovom da je kandidat finansijski i operativno sposoban da iste razvija. Nakon usaglašavanja finansijskog modela School & School će poslati franšizni ugovora kandidatu na pregled i usaglašavanje. U ugovoru će detaljno biti opisan background kompanije (davaoca franšize), kao i:
  - Pravila pristupanja u sistem franšizinga,
  - Trajanje ugovora,
  - Područje rada (delatnost) primaoca franišizinga,
  - Prava i obaveze stranaka,
  - Zaštita robnih marki i oznaka,
  - Zaštita poslovnih tajni
  - Klauzula konkurencije,
  - Obuka
  - Cena licence i naknada za marketing,
  - Promocija i marketing,
  - Kontrolna prava davaoca franšizinga,
  - Raskid ugovora.
 5. Peti korak je dostavljanje eventualno dodatnih informacija kandidatu, finalizacija ugovora i slanje istog na potpis, plaćanje pristupne naknade na transakcijski račun davaoca franšize. Nakon potpisivanja ugovora i izvršene uplate na račun davaoca franšize dostavlja se operativni priručnik, koji sadrži postupke i dinamiku poslovanja unutar franšize, elaborate, specifikacije i uputstva o  pripremanju franšiznog mesta za otvaranje, edukaciju i savetovanje zaposlenih, nabavka opreme i drugog nastavnog materijala.
  (Pojašnjenje pojma: Operativan priručnik je sveobuhvatan i detaljan opis svih aspekata poslovanja koje obavlja primaalac franšize. Sadrži opis načina na koji će primalac franšize obavljati poslovanje u okviru franšize.)
 6. Šesti korak je dobodošlica u porodicu School & School i početak rada!

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

 • Ulazna franšizna naknada: 7.500 EUR
 • Redovna franšizna naknada: 5% (praktikujemo naplatu nakon 6 meseci rada partnera)
 • Ostali očekivani troškovi za pokretanje poslovanja:
  • Troškovi uređenja prostora: do 300 EUR
  • Opremanje: između 2200 i 2700 EUR
  • Nameštaj i dekoracija prostora: do 2500 EUR
  • Početni troškovi zakupa i održavanja prostora, režije: od 250-1550 EUR
  • Početni marketing: od 150-1100 EUR
  • Radni kapital za operativne troškove u početku poslovanja: od 1500-4500 EUR
  • Troškovi u vezi sa obukom (putni troškovi, smeštaj, itd.): do 500 EUR
 • Ukupno očekivan iznos investicija (franšizne naknade plus investicije): od 10000-20650 EUR

OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

-


INFORMACIJE O DAVAOCU

Softyc doo

Hajrudina Džebe Bajbage bb, Korića Han, 75320 Gračanica, Bosnia i Hercegovina

+387 60 342 1 555

hq@schoolandschool.com

schoolandschool.com

Kontakt osoba za kandidate

Nihad Softić

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno School & School. Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Telefon *
E-mail *

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

Sve informacije u katalogu potiču od samih organizatora sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da detaljno proveri ponudu svakog od izlistanih sistema. Redakcija zadržava pravo da i sama proveri informacije sadržane u katalogu. Ako primetite ili primite obaveštenje da je bilo koja informacija u katalogu netačna ili zastarela, molimo vas kontaktirajte nas.

PROFIT franchise services, kao deo PROFIT system grupacije, izdavač Franchising portala, obaveštava čitaoce da ne prikuplja niti obrađuje podatke koji se šalju putem kontakt formulara u katalogu. Svi podaci upisani u kontak formular se automatski šalju, putem e-pošte, organizatoru sistema koji je naveden u katalogu u delu koji se odnosi na informacije o franšiznom sistemu. Organizator sistema koji prima podatke, iste će koristiti da pruža informacije o svom sistemu osobama koje su poslale podatke. Slanje bilo kojeg ličnog podatka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke unesene putem kontakt obrazaca isključivo je entitet odgovoran za prikupljanje i obradu ličnih podataka.