„Čitaj za 5”

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

„Čitaj za 5” je porodični projekat bračnog para Ješić. Projekat  „raste”  uz njihovog sina Vasilija, koji u projektu učestuje kao supervizor svih materijala i progama rada. Zoran je pravnik sa darom za pisanje. Snežana je učiteljica, pedagog i porodični psihoterapet sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom na početnom opismenjavanju. Bogato iskustvo dovelo je Snežanu do spoznaje kako deca najlakše uče, šta im najviše prija, šta ih podstiče i motiviše i kako najbrže postižu rezultate. Bračni par je primenom principa: „Ništa ne uspeva kao uspeh”, „Malo je više” i „Obuj detetove cipele ako stvaraš za njega” razvio sistem programa „Čitaj za 5” . 

„Čitaj za 5” sistem programa za LAKO i BRZO učenje i vežbanje čitanja s razumevanjem, pisanja sastava i prepričavanja

Programi se sprovodi putem edukativnih radionica, na kojima obučeni predavači rade sa decom/polaznicima, korišćenjem osmišljene metodologije i seta radnih knjiga, namenski osmišljenih za potrebe programa. Sprovođenje programa, te time i samih radionica, uslovljeno je korišćenjem takvih knjiga od strane polaznika koji pohađaju programe.

Programi za različite nivoe učenja, shodno potrebama dece namenjeni su deci predškolskog i školskog uzrasta.

Osnovni ishodi programa za različite nivoe potreba dece su da dete na kraju određenog programa:

 • čita
 • prepričava
 • piše sastave...

Dodatna vrednost svakog nivoa učenja je:

 • visok stepen motivacije za rad i učenje
 • povećanje samopouzdanja i vere u sebe
 • osećanje „ja mogu”, „ja uspevam”, „ja vredim”...

Nudimo vam mogućnost da postanete naš partner, i da svom već postojećem poslu dodate još jednu vrednost. Dodatna vrednost Vašeg postojećeg poslovanja doneće Vam veći obuhvat dece koja postižu uspeh i time ćete povećati svoje prihode. 

Sopstvene poslovnice

-

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

-

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

 • znanje i metode za realizaciju programa lakog i brzog učena čitanja
 • znanje i metode za realizaciju programa lakog i brzog učenja prepričavanja
 • znanje i metode za realizaciju programa lakog i brzog učenja pisanja sastava
 • obavezna obuka u trajanju od dva dana
 • pravo korišćenja žiga
 • know-how
 • radne knjige
 • kurikulumi sa detaljno razvijenim ishodima, sadržajima i aktivnostima
 • konstantnu podršku
 • podrška pri vođenju marketinških kampanja.

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

 • Inicijalna naknada: 1 000 EVRA
 • Redovna mesečna naknada: NEMA
 • Naknada za marketing: NEMA
 • Opremanje lokala:  učionica sa tablom, stolovima i stolicama i potrebnim zidnim nastavnim sredstvima.

OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

Primalac franšize treba da obezbedi prostor (učionicu). Učionica treba da budu opremljena osnovnim sredstvima za realizaciju programa (stolovi i stolice, tabla, zidna slovarica i odgovarajuće zidne slike predviđene programom).


INFORMACIJE O DAVAOCU

Centar za bolje vaspitanje „Zaviri”

Bulevar Mihaila Pupina 9, 11 070 Novi Beograd

+381 63 70 50 323

vaspitanje@gmail.com

citajza5.com

Kontakt osoba za kandidate

Snežana Milošević Ješić

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno „Čitaj za 5”. Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Telefon *
E-mail *

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

Sve informacije u katalogu potiču od samih organizatora sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da detaljno proveri ponudu svakog od izlistanih sistema. Redakcija zadržava pravo da i sama proveri informacije sadržane u katalogu. Ako primetite ili primite obaveštenje da je bilo koja informacija u katalogu netačna ili zastarela, molimo vas kontaktirajte nas.

PROFIT franchise services, kao deo PROFIT system grupacije, izdavač Franchising portala, obaveštava čitaoce da ne prikuplja niti obrađuje podatke koji se šalju putem kontakt formulara u katalogu. Svi podaci upisani u kontak formular se automatski šalju, putem e-pošte, organizatoru sistema koji je naveden u katalogu u delu koji se odnosi na informacije o franšiznom sistemu. Organizator sistema koji prima podatke, iste će koristiti da pruža informacije o svom sistemu osobama koje su poslale podatke. Slanje bilo kojeg ličnog podatka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke unesene putem kontakt obrazaca isključivo je entitet odgovoran za prikupljanje i obradu ličnih podataka.