Young Engineers

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

Young Engineers je obrazovni koncept vanškolskih aktivnosti podučavanja dece inžinjerskim veštinama, osnovan 2008. godine, koji danas posluje u više od 50 zemalja širom sveta. Naša misija je da decu uzrasta od 4-15 godina na najbolji način pripemimo za veštine koje zahteva radno okruženje 21. veka. Obučili smo preko 30.000 polaznika u više od 200 naših poslovnica. Young Engineers je edukativni sistem koji priznaju Harvard School of Education i Komisija Evropske Unije (European Union Commission).

Sopstvene poslovnice

-

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

Više od 200

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

Young Engineers je razvio jednostavan i direktan pristup obrazovnom poslu kojim je lako upravljati. Tokom obuke naši primaoci franšize stiču alate, znanje i samopouzdanje potrebne za pokretanje i vođenje uspešnog posla pod brendom Young Engineers. Naš tim za poslovni razvoj čine stručnjaci za marketing, pokretanje posla, operativno poslovanje i finansije. Ovaj iskusni tim vodiće vas na svakom koraku sve dok ste primalac franšize.


OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

od 1.500 do 20.000 USD


OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

Nije neophodno nikakvo prethodno iskustvo.

Delimo teritorije tako da svaka ima oko 100.000 stanovnika. Poželjno je da se posao pokrene u mestima gde deca uobičajeno pohađaju vanškolske aktivnosti.


INFORMACIJE O DAVAOCU

E Square Young Engineers Franchising Ltd.

34034 W 8 Mile Road, Farmington Hills, MI 48335, USA

+1-248-6023162

franchise@youngengineers.org

franchise-guide.youngengineers.org

Kontakt osoba za kandidate

Danny Eizicovits

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno Young Engineers. Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Telefon *
E-mail *

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

Sve informacije u katalogu potiču od samih organizatora sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da detaljno proveri ponudu svakog od izlistanih sistema. Redakcija zadržava pravo da i sama proveri informacije sadržane u katalogu. Ako primetite ili primite obaveštenje da je bilo koja informacija u katalogu netačna ili zastarela, molimo vas kontaktirajte nas.

PROFIT franchise services, kao deo PROFIT system grupacije, izdavač Franchising portala, obaveštava čitaoce da ne prikuplja niti obrađuje podatke koji se šalju putem kontakt formulara u katalogu. Svi podaci upisani u kontak formular se automatski šalju, putem e-pošte, organizatoru sistema koji je naveden u katalogu u delu koji se odnosi na informacije o franšiznom sistemu. Organizator sistema koji prima podatke, iste će koristiti da pruža informacije o svom sistemu osobama koje su poslale podatke. Slanje bilo kojeg ličnog podatka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke unesene putem kontakt obrazaca isključivo je entitet odgovoran za prikupljanje i obradu ličnih podataka.