HAPPY KIDS

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

HAPPY KIDS GROUP je poslovni sistem izgrađen oko Predškolske ustanove „HAPPY KIDS" koja je postala sinonim vrhunskog standarda u pogledu kvalitetnog vaspitno-obrazovnog rada, visokokvalifikovanog kadra, dobro opremljenih prostora i kompletne i ljubazne usluge.

Naša osnovna ideja je da srećna i zadovoljna deca u životu postaju samouvereni, nezavisni ljudi, koji čvrsto stoje na svojim nogama i u svetu odraslih postižu više od ostalih. Na temeljima te ideje razvili smo, pokazali i dokazali, u deset sopstvenih objekata, da se na ovim premisama može razviti i kvalitetan, uspešan i profitabilan poslovni model.

Ono što nas izdvaja od drugih je upravo zaokružen poslovni sistem - HAPPY KIDS GROUP - putem koje pružamo usluge. Najvažnija „karika" poslovnog sistema jeste Predškolska ustanova „HAPPY KIDS", ali poslovni sistem čini i niz drugih subjekata koji nam omogućavaju da pružamo kompletnu uslugu. HAPPY KIDS GROUP time, putem kvalitetno osmišljenih osnovnih i dodatnih usluga, porodicama omogućava zaokruženo rešenje, kada je u pitanju briga, nega i edukacija njihovih mališana.
Naš stručni tim pažljivo, kompetentno i u skladu sa najnovijim saznanjima iz struke i prakse uzimajući u obzir potrebe i želje roditelja i dece, kreira bogatu ponudu svih aktivnosti i usluga koje su važne za odrastanje dece. Zahvaljujući visokom stepenu organizovanog i uređenog sistema, roditelji naših mališana su bezbrižni i mogu da se posvete svojim obavezama, znajući da im je dete u sigurnim rukama pravih stručnjaka. Stoga, HAPPY KIDS je za celu porodicu drugi dom, oaza sigurnosti i komfora u kom se svi uslovi za pravilan i kvalitetan rast i razvoj mališana omogućavaju na najvišem nivou, kako to deca i zaslužuju. Pored brižljivog i posvećenog programiranja i planiranja vaspitno-obrazovnog rada, u HAPPY KIDS posebnu pažnju poklanja obezbeđivanju zdrave i pravilne ishrane dece. Hrana se priprema uz primenu najsavremenijih tehnologija i metoda rada, u novoj, modernoj, profesionalno opremljenoj centralnoj kuhinji, koja je izrađena po najvišim standardima. Takođe, na najvišem nivou se organizuju sve usluge u vezi sa turizmom. Deo našeg poslovnog sistema je organizacija višednevnih putovanja (letovanja i zimovanja), kraćih putovanja u trajanju od nekoliko dana (jesenovanja, proletovanja), kao i izleta koji se planiraju u skladu sa najnovijim obrazovnim i zabavnim događajima u gradu i šire. HAPPY KIDS GROUP omogućava i brojne dodatne usluge, ali i aktivnosti, od sportskih, preko zabavnih do edukativnih, te mališani u samom vrtiću mogu da treniraju tekvondo, aikido, pohađaju časove matematike, baleta, glume, ali i da imaju aktivnosti van vrtića kao što je npr. organizacija plivanja... Dakle, usluge smo organizovali kao in-house rešenja (koja pružaju članice HAPPY KIDS GROUP) ili rešenja koja su omogućena uz pomoć proverenih spoljnjih saradnika i organizatora, jer nam „snaga velikog sistema“ omogućava da u svemu možemo da selektujemo i odaberemo najbolje.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, nizu usluga koje se osmišljavaju i realizuju prema najvišim standardima kvaliteta, spremnosti da se permanentno usavršavamo, kao i izgrađenom i prepoznatljivom brendu stalno prisutnom u medijima, smatramo da imamo snage i želje da postignuto podelimo i sa novim budućim partnerima i primaocima franšize. Stoga, omogućavamo dva modela saradnje: partnersku saradnju i franšiznu saradnju. Cilj HAPPY KIDS partnerske i franšizne saradnje je da spojimo snagu, prepoznatljivost i organizovanost našeg sistema sa postojećim ustanovama koje žele da postignu više, ili sa potrebama novih preduzetnika koji tek žele da posluju u sektoru predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a u tome im je potreban pouzdan partner.

Partnerska saradnja sa HAPPY KIDS-om omogućava svima, koji aktivno posluju, da u branši svoje poslovanje podignu na još viši nivo, kako u smislu veće prepoznatljivosti, kvalitetnijeg marketinga, većeg broja i kvaliteta usluga, tako i kada je u pitanju organizacija, ali i optimizacija poslovanja, a time i profitabilnost. Dakle, partnerska saradnja je pre svega namenjena postojećim predškolskim ustanovama. Budući partneri sa nama dobijaju snažan brend, program rada koji se konstantno razvija i usavršava, a pre svega zaokružen, uređen i efikasan poslovni sistem. Sve navedeno olakšava poslovanje i omogućava da se fokus stavi na kvalitet usluga koje se pružaju, a time i na pospešivanje profita. Ovaj oblik saradnje dostupan je u celoj Srbiji.

Franšizna HAPPY KIDS saradnja je kompleksniji oblik saradnje i predstavlja način da svi preduzetnici, koji tek žele da se bave delatnošću predškolskog vaspitanja i obrazovanja, putem franšize dobiju osmišljeno i dokazano rešenje i to od samog početka procesa. HAPPY KIDS franšiza namenjena je, pre svega, zemljama u regionu (Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini...), ali i većim gradovima u Srbiji (osim Beograda).

Oba modela predstavljaju način da se sa HAPPY KIDS-om ostvari dugoročna saradnja, kao i da se razvoj poslovanja bazira na snazi zajedničkog rada.

Sopstvene poslovnice

10 (Beograd)

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

-

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

Budućim partnerima i primaocima franšize nudimo: 

 • Pravo korišćenja HAPPY KIDS žiga i brenda,
 • Transfer znanja i pravo primene vaspitno-obrazovnog programa PU „HAPPY KIDS”,
 • Sva unapređenja tokom ugovorne saradnje,
 • Organizovan sistem za pružanje usluga od strane HAPPY KIDS GROUP, koji, pored ostalog, uključuje:
  • snabdevanje hranom,
  • sistem dodatnih usluga u vezi sa turizmom,
  • sistem dodatnih aktivnosti,
 • Obuke (zavisno od modela saradnje),
 • Podršku u poslovanju (zavisno od modela saradnje), koja uključuje i:
  • Pravnu podršku od strane pravnog tima specijalizovanog za predškolske ustanove,
  • Podršku u uspostavi svih poslovnih aplikacija (ERP aplikacija) za vođenje ustanove,
 • Marketing – jedinstveni nacionalni marketing, odnosno uključivanje u sistem marketinga, na više komunikacionih kanala,
 • Podršku u sprovođenju lokalnog marketinga – iskustva, tehnike, šabloni i primeri,
 • Podelu i razmenu znanja i iskustava unutar HAPPY KIDS mreže,
 • Ugovornu saradnju od 5-10 godina i teritorijalni ekskluzivitet za dogovorenu teritoriju.

Pored svega navedenog, u zavisnosti od modela saradnje budućim partnerima i primaocima franšize nudimo:

Partnerski model

 • Know-how za organizaciju i pružanje dodatnih usluga i dodatnih aktivnosti,
 • Dopune u vizuelnom identitetu kojima bi se partner približio standardima HAPPY KIDS-a,
 • Mogućnost centralizovanog snabdevanja potrošnim materijalima i priborom putem HAPPY KIDS GROUP, 
 • Podrška u vođenju ustanove, u pružanju osnovnih usluga, realizaciji vaspitno-obrazovnog programa i u organizaciji i pružanju usluga dodatnih aktivnosti i dodatnih usluga,
 • Vanredna podrška i Posebna podrška, gde je naročito važna usluga podrške u vođenju prezentacija tj. sastanaka na kojima se potencijalnim klijentima predstavljaju usluge u cilju upisivanja njihove dece u ustanovu.

Franšizni model

Dodatne pogodnosti za buduće primaoce franšize: 

 • Podrška u izboru objekta, kao i u opremanju objekta za ustanovu,
 • Pun vizuelni identitet,
 • Know-how za uspostavu, verifikaciju, organizaciju i vođenje predškolske ustanove,
 • Know-how za organizaciju i pružanje osnovnih i dodatnih usluga i dodatnih aktivnosti,
 • Obuke koje uključuju: 
  • Početnu obuku – obuku za vođenje posla (organizaciju i upravljanje ustanovom),
  • Startnu obuku – pri pokretanju poslovanja, kao i za vaspitače, medicinske sestre i stručne saradnike u vezi sa primenom vaspitno-obrazovnog programa,
  • Do-obuku – po potrebi, kao i do-obuku za inovacije u programima.
 • Podrška koja uključuje:
  • Početnu podršku, pri pokretanju ustanove i organizacije poslovanja,
  • Podršku u vođenju ustanove (obračuni, organizacija usluga, itd.), pružanju osnovnih usluga, realizaciji vaspitno-obrazovnog programa i u organizaciji i pružanju usluga dodatnih aktivnosti i dodatnih usluga,
  • Vanrednu podršku i Posebnu podršku, gde je veoma važna usluga podrške u vođenju prezentacija, tj. sastanaka na kojima se potencijalnim klijentima predstavljaju usluge u cilju upisivanja njihove dece u ustanovu, kao i u vođenju redovnih roditeljskih sastanaka i prisustvo davaoca franšize na istim.

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

Partnerske naknade:

 • Ulazna naknada: od 5.000 EUR-a (u RSD protivvrednosti), zavisno od veličine ustanove.
 • Redovna naknada, u koju je uključena naknada za marketing: 5% prometa.

Franšizne naknade:

 • Ulazna franšizna naknada: 35.000 EUR-a (u RSD protivvrednosti) od čega se u početku saradnje plaća iznos od 5.000 EUR-a. Preostali iznos od 30.000 EUR-a se plaća po prekidu ugovora, po bilo kom osnovu, s tim da se preostali iznos umanjuje za po 3.000 EUR-a za svaku godinu ostvarene uspešne saradnje. To znači da će svaki primalac franšize, koji ostane u ugovornom odnosu predviđenih 10 godina, platiti Ulaznu naknadu samo i ukupno 5.000 EUR-a.
 • Redovna franšizna naknada, u koju je uključena naknada za marketing: 5% prometa.
 • Očekivani početni iznos investicija zavisi od projektovanog broja dece i veličine objekta, kao i njegovog stanja.

OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

Za partnere:

 • Registrovana i verifikovana ustanova,
 • Adekvatan prostor koji treba da ispuni minimalne zahteve HAPPY KIDS-a,
 • Obaveza da se sve dodatne usluge (hrana i usluge u vezi sa turizmom) pružaju posredstvom HAPPY KIDS GROUP,
 • Spremnost na dugoročni poslovni odnos i poslovanje po standardima HAPPY KIDS poslovnog sistema,
 • Za partnere koji nisu iz Beograda: poželjno je da lokalna uprava subvencioniše roditelje predškolske dece.

Za primaoce franšize:

 • Dovoljno sopstvenog kapitala,
 • Adekvatan prostor koji treba da ispuni zahteve shodno projektovanom broju dece i koji se oprema po standardima HAPPY KIDS-a,
 • Poželjno je, ali ne i neophodno iskustvo u radu sa decom,
 • Obavezna je ljubav i predanost radu sa decom,
 • Spremnost na dugoročni poslovni odnos, kao i na poslovanje po standardima HAPPY KIDS poslovnog sistema,
 • Poželjno je da lokalna sredina u kojoj se posluje subvencioniše roditelje predškolske dece.

INFORMACIJE O DAVAOCU

ADMINISTRACIJA DANAS (HAPPY KIDS)

Bulevar Nikole Tesle 10, Beograd

info@happykidsvrtic.rs

happykidsvrtic.rs

Kontakt osoba za kandidate

Tatjana Rackov Sinadinović

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno HAPPY KIDS. Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Telefon *
E-mail *

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

Sve informacije u katalogu potiču od samih organizatora sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da detaljno proveri ponudu svakog od izlistanih sistema. Redakcija zadržava pravo da i sama proveri informacije sadržane u katalogu. Ako primetite ili primite obaveštenje da je bilo koja informacija u katalogu netačna ili zastarela, molimo vas kontaktirajte nas.

PROFIT franchise services, kao deo PROFIT system grupacije, izdavač Franchising portala, obaveštava čitaoce da ne prikuplja niti obrađuje podatke koji se šalju putem kontakt formulara u katalogu. Svi podaci upisani u kontak formular se automatski šalju, putem e-pošte, organizatoru sistema koji je naveden u katalogu u delu koji se odnosi na informacije o franšiznom sistemu. Organizator sistema koji prima podatke, iste će koristiti da pruža informacije o svom sistemu osobama koje su poslale podatke. Slanje bilo kojeg ličnog podatka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke unesene putem kontakt obrazaca isključivo je entitet odgovoran za prikupljanje i obradu ličnih podataka.