Lakše do franšize Edukida

Iz Poljske na Balkan / Edukido traži primaoce franšize i u zemljama ovog regiona
Petak
13.12.2019.
Poljski edukativni koncept Edukido namerava da ubrza širenje franšizne mreže van granica matičnog tžišta – osim master franšize, od sada se nudi i pojedinačna franšiza.
 

Kad se Edukido pojavio na tržištu Poljske, vrlo brzo je postalo jasno da se radi o zanimljivom i perspektivnom edukativnom konceptu za decu. U želji da na što zanimljiviji način približe mladima svet prirode, tehnike i nauke, spojili su učenje sa zabavom i osmislili niz radionica s jednom od najomiljenijih igračaka na svetu – LEGO kockama. Za samo nekoliko godina postojanja, Edukido je uspeo da pokrije gotovo čitavu Poljsku, zahvaljujući najviše tome što su razvili i ponudili franšizu. Danas, na tom tržištu ima više od 60 Edukido centara.

Međunarodna ekspanzija je bio sledeći korak, a prvobitni plan, da se za inostrana tržišta ponudi master franšiza. Edukido je, stoga, tražio jednog ekskluzivnog partnera koji bi vodio poslovanje na nacionalnom nivou i bio zadužen za dalje širenje mreže na lokalnom tržištu, tako što bi prodavao pojedinačne franšize. 

Planovi su se u međuvremenu neznatno promenili. Zbog velikog broja zainteresovanih za pojedinačnu (single unit) franšizu, koja pre svega podrazumeva otvaranje jedne jedinice, Edukido je odlučio da promeni strategiju. Od sada, preduzetnici koji sebe vide u ovoj vrsti posla, a zainteresovani su za saradnju kroz franšizing, moći će da kupe pojedinačnu licencu za Edukido. Davalac franšize u ovome vidi benefit za obe strane – primalac će, uz mnogo manju investiciju, imati i mnogo manje obaveza, a sam davalac će kroz rad prvog franšiznog centra testirati prođu na lokalnom tržištu.

Investicija za pojedinačnu franšizu sastoji se iz tri dela. Prvo se plaća ulazna naknada, koja varira u zavisnosti od veličine teritorije za koju primalac franšize dobija ekskluzivnost. Kreće se od 700 evra za oblast od oko 20.000 stanovnika, pa sve do 4.200 evra za licencu koja će pokrivati oblast sa 120.000 stanovnika. U početnu investiciju, međutim, treba uključiti i dodatnih 3.000 evra za kupovinu LEGO setova, koji predstavljaju osnovni „alat“ u Edukido radionicama, kao i 350 evra koje će primalac franšize uložiti u marketinški materijal.

Naravno, ovo je samo jedna od opcija. Edukido i dalje nudi master franšizu, koja primaocu i donosi najviše profita. Osim što zarađuje na sopstvenim aktivnostima, „master“, naime, zarađuje i na franšiznim naknadama, budući da ima pravo da prodaje pojedinačne franšize na čitavoj teritoriji države. Udeo koji primalac master franšize uzima od naknada pojedinačnih primalaca iznosi čak 75%. S druge strane, oni koji su zainteresovani za ovu vrstu licence, moraće mnogo više i da ulože. Osim troškova za LEGO setove i marketinške materijale, master će pokriti troškove prevoda svih potrebnih materijala sa engleskog (ili poljskog), kao i ulaznu naknadu, koje varira u zavisnosti od veličine teritorije.

Kakve kvalitete treba da ima primalac Edukido franšize?

U slučaju master franšize, Edukido traži kandidata sa dovoljno kapitala koji dobro poznaje lokalno tržišta. Preduzetnički duh i veštine upravljanja, iskustvo u prodaji i marketingu, znanje engleskog jezika i veštine komunikacije – vrlo su poželjne odlike budućeg partnera. Menadžerske veštine se traže i od kandidata za pojedinačnu franšizu. Prednost je, ali ne i neophodan uslov, ako ima iskustva u radu s decom i komunikaciji s roditeljima.

U čemu je čar Edukida?

Kreativne radionice s LEGO kockama, koje su zaštitni znak ovog edukativnog koncepta, ne treba mešati s kursevima robotike. Iako se u svakodnevnim aktivnostima koriste specifični LEGO setovi, oni su, zapravo, samo alat ili pomoćno nastavno sredstvo, a cilj je da deca, gradeći konstrukcije, dođu do nekih bitnih znanja iz sveta prirode, nauke i tehnike. Čas počinje određenom stimulativnom aktivnošću koja pažnju dece preusmerava na temu koja se obrađuje – to, na primer, može da bude kratak video-klip. Instruktor zatim gradi priču oko odabrane teme, postavljajući niz pitanja. Deca dolaze do odgovora na različite načine – kroz eksperimente, razgovor i razmišljanje, koristeći pri tom i LEGO kockice. Vrlo je važno što deca ne dobijaju uputstva šta i kako treba da naprave. – Trudimo se da podstaknemo i razvijemo samostalnost, zato se instruktori ne mešaju previše u rad dece. Njihov zadatak je da stimulišu decu da budu kreativna, da logički razmišljaju i, shodno tome, nešto naprave – objašnjava jedan od instruktora.

Dok deca rade na svojim konstrukcijama, instruktor pokušava da sa njima dođe do najbitnijih zaključaka. Teme o kojima se raspravlja na Edukido radionicama su vrlo široke, a mogu se odnositi na leteće objekte, obnovljive izvore energije, mape sveta, gravitaciju, moderni transport, pokretne mostove, svemirske rovere i slično. Časovi obično traju 60 minuta, odnosno, pola sata ako se radi o predškolskoj deci. Radionice su prilagođene za grupe do 10 učenika. Osim u samostalnim Edukido centrima, radionice je moguće organizovati u vrtićima i školama.


U zavisnosti od mogućnosti i ambicija / Preduzetnici koji sebe vide u ovoj vrsti posla, a zainteresovani su za saradnju kroz franšizing, moći će od sada da kupe master, ali i pojedinačnu franšizu Edukida