Mentalna aritmetika za preduzetne

Kompletna podrška / Menar Akademija Srbija je zadužena za podršku primaocima franšize, obezbeđuje materijale – udžbenike i abakuse, pomaže i oko opremanja prostora ako je potrebno, pruža marketinšku podršku, obučava edukatore
Petak
10.01.2020.
„Menar Akademija Srbija“ primalac je turske franšize mentalne aritmetike Menar za tržište Srbije. Za više od godinu dana, otvorili su tri centra i nastavljaju da šire mrežu.
 

Kada je pre nekoliko godina program mentalne aritmetike stigao u Srbiju, Dušica Šapić je poželela da svoje ćerke upiše u jednu od školica koje su tada postojale. Budući da ju je napredak dece oduševio, zainteresovala se da i sama pokrene biznis u toj oblasti. Tako je pre tri godine upisala dete kod jednog domaćeg koncepta koji je koristio upravo turski program mentalne aritmetike Menar.

– Međutim, nakon godinu i po dana rada, taj koncept je prestao da radi po turskoj Menar franšizi i uzeo je drugi koncept, nama tada nepoznatu metodu. Budući da smo bili veoma zadovoljni Menar programom rada, organizacijom, materijalima i, što je najvažnije, „moćnom“ onlajn platformom, koja je omogućavala deci da rade domaće zadatke i igraju razne igre i kod kuće, odlučili smo da i sami stupimo u kontakt sa turskim predstavnicima franšize – objašnjava Dušica Šapić svoj preduzetnički put.

U oktobru 2018. „Menar Akademija Srbija“, koja je u njenom vlasništvu, postala je primalac Menar master franšize za tržište Srbije.

Uz abakus do zavidnih rezultata

Osnivač Menar metode rada je Halid Šen, univerzitetski profesor iz Turske s diplomama sa Univerziteta Kolumbija, Univerziteta u Barseloni, Aramco Training odeljenja, CMA Instituta... Korišćenje abakusa, drevne računaljke, koja se nalazi u osnovi mentalne aritmetike, izvorno je azijska veština, ali je Šen na temelju te veštine osmislio kompletan program i školu. Najvažniji element Menara, prema mišljenju Dušice Šapić, jeste onlajn platforma koja omogućava vežbanje kod kuće, ali i individualni pristup svakom detetu, jer učitelj uz pomoć te platforme može da prati napredak deteta i zadaje njemu prilagođene zadatke. Uskoro će, kako kaže naša sagovornica, deca moći da se takmiče onlajn na samoj platformi, što će umanjiti organizacione troškove, omogućiti većem broju dece da učestvuje na takmičenjima i svakako dati preciznije rezultate, jer će se smanjiti greške prilikom pregledanja zadataka.

Ljudi neretko mentalnu aritmetiku povezuju isključivo sa brzim računanjem, međutim, njena suština je u razvoju većeg broja sinapsi, intelekta i mentalnih kapaciteta dece. – Cilj mentalne aritmetike nije brzo računanje samo po sebi, niti da se roditelji hvale na slavama i rođendanima kako im dete brzo sabira brojeve u nizu, već istovremeni razvoj leve i desne hemisfere mozga. Korišćenjem abakusa deca upotrebljavaju obe ruke, i to više prstiju. Takav način vežbanja povećava memoriju, pažnju, koncentraciju i razvija fotografsko pamćenje. Detetu se kroz matematičke zadatke razvijaju sinapse u mozgu i što se veći broj sinapsi razvije, povećava se i inteligencija deteta. Praksa govori da zahvaljujući mentalnoj aritmetici deca poboljšavaju rezultate u školi u svim predmetima, ne samo matematici. Brzina računanja se svakako povećava iz meseca u mesec, ali će se i sve druge informacije brže obrađivati – objašnjava Šapić i dodaje da je zapravo reč o „treningu zdravog mozga“.

Kutak za mentalnu aritmetiku

Trenutno u Srbiji postoje tri centra koja imaju Menar franšizni korner. – Iz našeg iskustva, ali i analizom tržišta, zaključili smo da su franšizni korneri efikasniji za primaoce franšize. U tom slučaju, oni posluju pod svojim imenom i slobodni su da dodaju i sve druge delatnosti koje imaju veze sa decom osim, naravno, mentalne aritmetike. Tako, recimo, centar u Zemunu pruža usluge boravka dece, a ujedno je i primalac Menar franšize, kao i dečiji vrtić na Senjaku. Verujemo da su takvi centri uspešniji u radu. S tim u vezi, idealan primalac franšize je upravo neko ko se već bavi edukacijom ili radom s decom, pruža uslugu boravka dece, vodi školu engleskog jezika... Time se trošakovi rentiranja, komunalija i opremanja prostora, koji su u velikim gradovima i dosta visoki, dele na više različitih programa i delatnosti – kaže ona.

„Menar Akademija Srbija“  nema u svom vlasništvu nijedan centar, već se isključivo bavi pružanjem podrške primaocima franšize i daljim razvojem mreže. – Naš osnovni cilj je da pružimo kvalitetnu podršku primaocima franšize, zbog čega nismo želeli da gubimo vreme na vođenje sopstvene škole, jer bi sa takvim načinom favorizovali sopstvenu školu u odnosu na druge centre koje bi otvarali. Mi smo tu da omogućimo da sistem funkcioniše, da obezbedimo materijale – udžbenike i abakuse, pomognemo i oko opremanja prostora ako je potrebno, pružimo marketinšku podršku predstavljajući Menar na različitim dečijim manifestacijama i sajmovima, kao i da obučavamo edukatore – kaže Dušica Šapić.

Spoj edukacije i preduzetništva

Za razliku od pojedinih škola mentalne aritmetike edukatori Menar metode moraju da, prema njenim rečima, imaju sedmi stepen stručne spreme, i to iz oblasti rada sa decom, a ako nisu iz neke od tih delatnosti, moraju da imaju iskustvo u radu sa decom. – To je naročito važno, jer deca u današnje vreme imaju brojne aktivnosti i svaku dodatnu aktivnost smatraju još jednom obavezom koju nevoljno prihvataju. Zato smatramo da će se najbolji kvalitet dobiti ako edukator ima sedmi stepen stručne spreme i iskustvou radu sa decom. Adekvatan pristup svakom detetu pojedinačno umnogome će olakšati rad i dati bolji rezultat – kaže ona.

Smatraju da nije poželjno da vlasnik biznisa ujedno bude i edukator, jer je to izuzetno zahtevno – vlasnik biznisa treba da se bavi organizacijom posla. Naravno, oni takvu mogućnost ostavljaju primaocu franšize. – U manjim mestima i u centrima sa manjim brojem dece je to možda i izvodljivo. Međutim, postoji dosta organizacionog posla, tokom godine se organizuju dva upisna roka, važno je kontinuirano promovisati školu i razvijati poslovanje. Danas su društvene mreže veoma važan deo promocije, te je i tom segmentu potrebno posvetiti vreme. Najbolje je da jedna osoba vodi posao, a da zaposli edukatore. Mi i jednima i drugima pružamo adekvatnu obuku – kaže Šapić.

Ulaganje u edukaciju – dobra investicija

Ko se odluči za uzimanje Menar franšize treba da uloži u jednokratnu ulaznu franšiznu naknadu, ali i da na mesečnom nivou izdvaja 15 odsto od cene naplaćene po detetu. Naša sagovornica, pak, napominje da je ulazna franšizna naknada za mesta koja imaju manje od 30.000 stanovnika upola jeftinija od naknade koja se plaća u velikim gradovima.

Škola metalne aritmetike, prema njenim rečima, može da „hrani“ jednu porodicu ukoliko se njeni članovi posvete poslu i njegovom razvoju. – Budući da je za pokretanje ovog posla potrebno na početku izdvojiti novac, na taj ulog treba gledati kao na investiciju za siguran stalni mesečni prihod u budućnosti za porodicu. Uz to, kao što smo rekli, primaoci franšize imaju priliku da dodaju i druge usluge za decu i razviju sasvim solidan biznis – kaže Šapić.

„Menar Akademija Srbija“ organizuje i sportsko-edukativne kampove u Lepenskom Viru, na Tari i Divčibarama na kojima se deca bave različitim sportovima za decu, a u pauzama se vežba mentalna aritmetika. – Želimo da podjednako radimo i na mentalnom, ali i na fizičkom razvoju dece jer je jedno povezano sa drugim. Moja poruka roditeljima da se svako ulaganje u dečiju edukaciju na kraju isplati – poručuje Dušica Šapić.


Dopuna postojećim programima i delatnostima / Idealan primalac Menar franšize je upravo neko ko se već bavi edukacijom ili radom s decom, pruža uslugu boravka dece, vodi školu engleskog jezika...
Vesna Lapčić
saradnik