Otvoreni za saradnju / Potencijala za otvaranje franšiznih centara Valera Vite ima u svim većim gradovima Hrvatske, ali i drugih zemalja regiona
Četvrtak
20.05.2021.
Osobe sklone alternativnoj medicini bili bi idealni primaoci franšize centra za biorezonancu Valera Vita. Koje bi sve još uslove trebalo da ispune ako žele da otvore i vode franšizni centar pod ovim brendom?
 

Biorezonanca je budućnost – kaže Zdravka Svetličić, osnivač i vlasnik koncepta Valera Vita, biorezonantnog centra koji pruža usluge u oblasti komplementarne i alternativne medicine. Kad se osvrne na početke, kaže da je o tretmanima isceljenja pomoću biorezonantnih uređaja počela da razmišlja tek kad se i sama našla u vrlo specifičnoj porodičnoj situaciji. – Shvatila sam da svemir ima drugačiji plan za mene kada mi je zatvorio neka vrata te mi dao životnu situaciju u kojoj je trebalo da preduzmem korake mimo svih ustaljenih pravila – opisuje slikovito Zdravka Svetličić svoj put do Valera Vite. – Naime, dobila sam neurorizično dete za koje sam pomoć pronašla u alternativnoj medicini. Prvo je to bila homeopatija, pre 23 godine, a potom i biorezonanca, kojom se bavim već 10 godina. Sva svoja znanja sam uklopila u sadašnji model rada – objašnjava Svetličić.

Centar Valera Vita otvorila je u Zagrebu 2011. godine, kada se i prvi put susrela s BICOM biorezonantnim uređajem te, kako kaže, prepoznala sve mogućnosti isceljenja frekvencijskom/kvantnom medicinom. – Ovo je nežna i vrlo moćna metoda koja na ćelijskom nivou može otkriti opterećenja i blokade u organizmu te pomoću frekvencija uspešno pokrenuti samoisceljenje organizma, kako čoveka tako i životinje – ukazuje Svetličić na suštinu tretmana.

Frekvencija zdravlja

Valera Vita je uspostavljeni sistem pružanja biorezonantnih testova i tretmana pomoću BICOM biorezonantnog uređaja. Usluga se sastoji od jednog ili više poseta klijenta jednom od centara Valera Vita. Pri prvoj poseti svaki klijent će dobiti test funkcionalnog stanja organizma. Nakon toga se preporučuje, ali je krajnja odluka na klijentu da li će se podvrgnuti određenom broju BICOM tretmana. Takođe, neki klijenti redovno posećuju centar Valera Vita, ponekad bez simptoma, kao vid prevencije. Svaki BICOM tretman pomaže da se ubrza proces samoizlečenja tela, što zauzvrat pomaže u oporavku i prevenciji bolesti.

Kako je potražnja za uslugama centra rasla i kako se sve više ljudi raspitivalo da li će ove usluge biti dostupne i u drugim mestima Hrvatske, tako se sve više nametala ideja o razvoju franšize. – Ključna prednost centra Valera Vita je naš know-how, to jest, kvalitet tretmana. Franšizni model omogućava kupcima naše franšize da u svoja mesta donesu promenu, dok meni obezbeđuje dovoljno vremena za dalji razvoj testova i tretmana kako bi se taj kvalitet i know-how očuvali i poboljšali – pojašnjava Svetličić.

Franšizni centri pod brendom Valera Vita mogli bi biti otvoreni u svim većim gradovima Hrvatske, kaže ona, i dodaje da je saradnja moguća čak i sa preduzetnicima iz drugih zemalja. – Otvoreni smo za bilo koju lokaciju jer biorezonanca je budućnost – naglašava naša sagovornica.

Najbolji partneri – oni koji žele da uče i napreduju

Idealni primaoci ove franšize su osobe sklone alternativnoj medicini koje imaju volju da nauče više te započnu ili nastave karijeru u ovoj oblasti – kaže Svetličić. Ipak, to moraju biti i preduzetne i motivisane osobe koje od ovog posla žele da „stvaraju dugoročnu priču“, napominje ona. Poželjno bi bilo da su medicinske struke, ali to nije presudan uslov, budući da postoji i mogućnost za one koji nisu iz sveta medicine. Primaocima iz Hrvatske se, recimo, sugeriše da završe kurs i dobiju licencu Hrvatskog udruženja za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu (HUPED).

Udruženje HUPED je na nivou Hrvatske osiguralo za nas potrebne dozvole te propise kojih se moramo pridržavati kako bi sve bilo u okviru zakona. Što se tiče potencijalnih primaoca franšize iz drugih zemalja, treba napomenuti da svaka država ima svoje propise te s obzirom da postoje generalni zastupnici za BICOM u gotovo svim državama sveta, oni su ti koji će nam dati ispravne smernice i s kojima moramo sarađivati – objašnjava Svetličić.

U svakom slučaju – naglašava Svetličić – svi primaoci franšize će proći detaljnu edukaciju i uz naše vođstvo i stalnu podršku steći potrebno znanje i sigurnost.

Lako do centra Valera Vita

Nakon potpisivanja ugovora, primalac franšize pristupa sistemu, što znači da dobija isti model rada kao i u centrali Valera Vite. Uz stalnu edukaciju, biće mu dostupan i potpuno modernizovan onlajn CRM sistem/aplikacija preko koje će moći da efikasnije radi te bude u kontaktu s centralom za sva pitanja i nedoumice. Takođe, kaže naša sagovornica, centrala se obavezuje da će konstantno investirati u brand awareness kampanje, kao i slati izveštaje sa smernicama za lakši lokalni marketing. Uz sve to, napominje ona, primalac ne bi trebalo ni da brine o nabavci opreme, budući da će davalac franšize, u saradnji sa generalnim zastupnicima i u zavisnosti od lokacije franšiznog centra, omogućiti nabavku svega što je potrebno za rad.

Kad budu tražili lokacije pogodne za otvaranje centra Valera Vita, primaoci bi, ipak, trebalo da obrate pažnju na nekoliko faktora. – S obzirom da je ovo jedinstvena usluga orijentisana na zdravlje, nije presudno da centar bude u trgovačkoj zoni, međutim, smatramo da bi to trebalo da bude lako dostupna lokacija, s obzirom da ljudi imaju sve manje vremena. Važno je da u blizini bude dovoljno parking mesta, da bude lepo naselje i prostor koji odaje poverenje te da u krugu od 20 km stanuje ili obitava barem 50.000 ljudi – precizira Svetličić.

Investicija u zdravlje se uvek isplati

Primalac franšize može da započne posao tako što će sam raditi na jednom uređaju, međutim, širenje na više uređaja i više zaposlenih je moguće, kaže Svetličić. Preporučuje se da primaocu franšize ovo bude osnovni posao, a ako se ipak radi o dodatnom poslu, prilikom kupovine franšize se mora tačno definisati ko će biti osoba ili zaposleni koji će ga voditi, naglašava ona.

Valera Vita franšiza u svakom slučaju omogućava siguran prihod i ima potencijala za brzo napredovanje. Prema našim proračunima, vraćanje uloženog novca je unutar jedne do dve godine, što je izvrsna prilika za finansijsku slobodu. Sami troškovi nakon postavljanja posla na noge su minimalni jer se radi o uslugama i slabo potrošnim materijalima rada – ukazuje Zdravka Svetličić na koje sve prednosti mogu računati budući primaoci franšize.


Zdravka Svetličić, vlasnica centra Valera Vita / „Svi primaoci franšize će proći detaljnu edukaciju i uz naše vođstvo i stalnu podršku steći potrebno znanje i sigurnost.“

POPULARNO NA FORUMU