Nove opcije za škole programiranja / Pandemija je pokazala da se IT kursevi mogu uspešno organizovati i onlajn
Četvrtak
30.09.2021.
Programiranje i edukacija budućih IT stručnjaka dobija sve više na važnosti jer ljudi shvataju koliko je IT važan za današnje generacije dece, kaže Bartoš Jakubovski, direktor prodaje i marketinga u Coding Giants-u
 

Coding Giants je poljska škola programiranja za decu od 7 do 19 godina. Za nešto više od pet godina rada, kurseve ove škole završilo je više od 100.000 dece zainteresovane za nove tehnologije i razvoj IT veština. Velika potražnja za kursevima uslovila je i brzo širenje mreže škola na domaćem tržištu, ali i podstakla brži razvoj franšize i izlazak na strana tržišta. U ovom trenutku, Coding Giants posluje u Poljskoj, Španiji, i Slovačkoj, a od februara 2021. preko primaoca master franšize prisutan i u Hrvatskoj.  

Franšiza je dostupna za tržišta Evrope, pa i zemlje ovog regiona, a u kompaniji kažu da su spremni za zemlje Severne i Južne Amerike i Australiju. Koliko je pandemija koronavirusa, pak, uticala na poslovanje i šta budućnost donosi školama programiranja za decu, razgovarali smo sa Bartošem Jakubovskim, direktorom prodaje i marketinga kompanije Coding Giants.

Da li je pandemija promenila način na koji funkcionišu škole programiranja?

Naravno. Bili smo primorani da svoje časove „preselimo“ u onlajn prostor. I sve se moralo uraditi vrlo brzo. Sve naše aktivnosti pre pandemije uglavnom su bile vezane za klasičnu učionicu. Mi jesmo i ranije držali onlajn kurseve, tako da to nije i bila potpuna novina. Međutim, kompletni prelazak na mrežu primorao nas je da unapredimo i poboljšamo onlajn kurseve.

U početku smo bili pomalo zabrinuti zbog mogućeg pada broja učenika. Očekivali smo pad od oko 20%, ispostavilo se da je bilo neuporedivo bolje od početnih pretpostavki. Odustalo je manje od 5% učenika, što smo nadoknadili već u sledećem semestru. Mislim da to govori da smo se prilično uspešno snašli u pandemiji, imajući na umu da smo održali isti nivo nastave i usluga od pre pandemije. Možemo, stoga, reći da je naš tim bio dobro organizovan i da je dobro reagovao u kriznoj situaciji.

Kakvu ste podršku ponudili svojim primaocima franšize?

U roku od 10 dana od uvođenja lokdauna i zatvaranja škola, uspeli smo da pripremimo kompletno ažuriran paket za primaoce franšize sa uputstvima kako da organizuju onlajn časove. Implementirali smo neophodne alate koji će pomoći u organizaciji (CRM i IT alati), ali i izvođenju nastave (nastavni alati i korisnička podrška). Kao rezultat toga, većina naših primalaca franšize nije pretrpela značajan pad broja učenika i novih upisa. Možda čak i obrnuto. Smatramo, zapravo, da će ove nove opcije uticati na povećanje prodaje kurseva. Kod onih primalaca franšize koji su ipak bili pogođeni krizom, odlučili smo da privremeno ne naplaćujemo franšizne naknade ili da pomerimo rokove plaćanja.

Koliko je ova situacija uticala na potražnju za IT kursevima?

Primećujemo konstantno povećanje potražnje – ona raste godinama, pa i poslednjih meseci. U ovom trenutku je teško predvideti kako je pandemija konkretno uticala na ovaj sektor. Mislim da će programiranje i edukacija budućih IT stručnjaka dobijati sve više na važnosti jer ljudi shvataju koliko su informacione tehnologije važne za današnje generacije dece.

Prvo, ova tehnologija je pomogla svima nama, svuda u svetu, da prebrodimo situaciju s pandemijom. Informacione tehnologije su pomogle kompanijama i školama da presele svoje poslovne i obrazovne aktivnosti „na mrežu“. Mislim da u ovom trenutku shvatamo svu važnost IT-a, pa i koliko je društvo zavisno od ove vrste tehnologije.

Drugo, ljudi takođe uviđaju da postoje određeni poslovi koji su otporni na pandemiju i krize; poslovi koji se mogu obavljati „na daljinu“ i koji ne ugrožavaju bezbednost kompanije – kao što je to posao programera. Mnoge IT kompanije odavno su uvele opciju rada od kuće ili hibridni sistem kombinovanja rada od kuće i rada u kancelariji. Ove kompanije nisu bile pogođene tokom pandemije kao neki drugi biznisi. To nam pokazuje da je IT otporan na krizu i da će u budućnosti presudno uticati na tržište rada.

Kakvi su dalji planovi za Coding Giants?

Želimo da budemo prisutni širom sveta i aktivno radimo na tome. Naravno, nastavljamo razvoj u zemljama u kojima već poslujemo – Poljskoj, Španiji, Hrvatskoj i Slovačkoj.

Što se daljeg međunarodnog širenja tiče, od ovog septembra smo pokrenuli onlajn kurseve u Meksiku i Čileu. Zbog jezičke kompatibilnosti, meksički i čileanski ogranak vode naši saradnici iz Španije. Ovo je najprirodniji način razvoja u tom regionu.

Takođe, u pregovorima smo s još nekoliko potencijalnih primalaca master franšize iz regiona Srednje i Južne Amerike.

Koliko košta pokretanje franšize?

Investicija varira u zavisnosti od franšizne saradnje. Nudimo tri različita modela: pojedinačni primalac franšize, area developer i primalac master franšize. Svakako da je model master franšize najskuplji, budući da je primalac zadužen za teritoriju čitave države ili regiona. Varijacije pri određivanju potrebnih investicija mogu biti veoma, veoma velike. Takođe, u obzir se uzima i stepen razvoja regiona i države u kojima se pokreće franšiza.


Bartoš Jakubovski, direktor prodaje i marketinga u Coding Giants-u / „Ljudi uviđaju da postoje određeni poslovi koji su otporni na pandemiju i krize; poslovi koji se mogu obavljati ,na daljinu' i koji ne ugrožavaju bezbednost kompanije – kao što je to posao programera. To nam pokazuje da će IT i u budućnosti presudno uticati na tržište rada.“