Bez „reklama sa naslovnih strana“

Ponedeljak
08.04.2019.
Tek što su najavili širenje na inostranim tržištima, španski advertajzing sistem Grupo Overnews odustaje od internacionalnog franšizinga.
 

Odluka o odustajanju od franšiznog modela saradnje u poslovnom svetu nije velika novina, ali nije ni tako česta. Češći je scenario da kompanija odustane od franšiznog razvoja na određenim tržištima, ili, pak, na svim tržištima osim domaćeg. Razlozi za odustajanje od franšiznog razvoja mogu biti raznovrsni, i vrlo razložni  u najvećem broju slučajeva, radi se o kompanijama koje nisu bile previše konkurentne ili kompanijama koje su u franšizing ušle nedovoljno pripremljene i preko mere svojih mogućnosti, te nisu bile u stanju da podrže internacionalno širenje. Takva vest ovih dana stiže iz španske kompanije Grupo Overnews.

Iako se radi o kompaniji sa više od 20 godina iskustva u oblasti direktnog marketinga, koja ima i prilično razvijenu mrežu primalaca franšize na domaćem tržištu, vest o odustajanju od franšiznog širenja dolazi prilično iznenada. Između ostalog, u oktobru 2018. Grupo Overnews se predstavio na Sajmu franšiza u Varšavi, a kompanija se odmah potom oglasila i na više specijalizovanih portala o franšizingu, nudeći svoj franšizni koncept preduzetnicima iz svih krajeva Evrope. 

Za sada nema zvaničnih objašnjenja zašto je došlo do odustajanja, ali po kadrovskim promenama u samoj kompaniji i činjenici da je kompaniju napustio dosadašnji menadžer za franšizing čini se da je u pitanju nedostatak kadrovskih kapaciteta da se pokrije više tržišta, i to pre svega onih koja su više okrenuta engleskom govornom području nego španskom. U svakom sličaju, kompanija više neće tražiti primaoce franšize na tržištima van Španije.


podnikatel roku Murad Al-Katib
N.Bogojević