Edukido

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

Edukido je:

 • Originalni poljski edukativni program s Lego® kockama namenjen deci od 3 do 12 godina  
 • Serija edukativnih radionica koje decu treba bolje da upoznaju sa svetom prirode, tehnike, nauke kroz... zabavu!
 • Školske i predškolske radionice prilagođene nastavnom programu date institucije
 • Tematski kursevi
 • Organizacija rođendanskih proslava u svetu Lego® kockica

Naši ciljevi:

 • Razmišljanjem i radoznalošću srušiti veštačku barijeru između društvenih i prirodnih nauka
 • Želimo da deca razviju i primenjuju prostornu imaginaciju i veštine rešavanja problema – bez upotrebe šablona
 • Želimo da pobudimo radoznalost o svetu i sposobnost apstraktnog mišljenja zasnovanog na praksi
 • Želimo da podstaknemo sinergiju stvaranja i logike kroz kreativne igre 
 • Tražimo primaoca master franšize koji bi razvijao mrežu na lokalnom tržištu – u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hecegovini, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori   

Otkrijte zašto deca obožavaju naše programe!

Sopstvene poslovnice

2 (Poljska)

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

27 (Poljska)

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

 • početna obuka za primaoca franšize i njegove zaposlene (proizvod, prodaja, menadžment, instruktori); obuka na poljskom uz prevodioca 
 • setovi igara (detaljni planovi edukativnih aktivnosti, radionice u školama i vrtićima, rođendanske proslave i slično), koji se neprestano ažuriraju
 • dodatna oprema za učionice
 • nastavni planovi (na engleskom)
 • platforma s edukativnim materijalima za primaoce franšize (na engleskom)
 • sveobuhvatna internet platforma i veb-sajt (na engleskom)
 • osnovna grafička rešenja (na engleskom)
 • baza fotografija 
 • obrasci ugovora o franšizi i drugih dokumenata (na engleskom)
 • detaljni operativni priručnik (na engleskom) – sa standardima postupanja u oblasti promocije i prodaje, upravljanju odnosima s klijentima, vođenja časa
 • vodič za nastavu (na engleskom)
 • poslovni konsalting (prodaja, marketing, korisnički servis, itd.) u svakodnevnim poslovnim operacijama – planiranje, prodajna služba, razvoj na tržištu 
 • stalna podrška menadžera zaduženog za inostrane partnere
 • podrška u marketingu: pomoć u planiranju marketinških aktivnosti na lokalnom tržištu
 • stalni razvoj linija proizvoda, poboljšanje proizvoda i nove mogućnosti zarade
 • dodatna podrška partneru, u zavisnosti od potreba lokalnog tržišta
 • mogućnost korišćenja specijalizovanog CRM sistema (na engleskom)

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

Investicija pojedinačnih primalaca franšize sastoji se iz tri dela:

 • Početna nabavka Lego setova – oko 3.000 EUR
 • Marketinški materijali – oko 350 EUR
 • Ulazna naknada, u zavisnosti od veličine teritorije na kojoj deluje – od 700 EUR (za regije sa 20.000 stanovnika) do 4.200 EUR (regije sa 120.000 stanovnika)

Investicija za master franšizu sastoji se od troškova za:

 • Otvaranje pilot-jedinice (prva nabavka Lego setova + marketinški materijal)
 • Prevod svih materijala sa engleskog ili poljskog jezika i regrutacija pojedinačnih primalaca franšize
 • Ulazna naknada za Srbiju 14.000 EUR; za Bosnu i Hercegovinu 8.000 EUR; Crnu Goru 3.000 EUR; Albaniju 7.000 EUR; Ostale zemlje regiona – pogledajte na našim portalima u Hrvatskoj, Makedoniji i Sloveniji 

Primalac master franšize zarađuje od svojih aktivnosti, ali i od naknada pojedinačnih primalaca franšize. Udeo koji primalac master franšize uzima od naknada pojedinačnih primalaca je 75%. 


OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

 • dobro poznavanje lokalnog tržišta
 • preduzetnički duh i veštine upravljanja  
 • finansijska solventnost
 • iskustvo u oblasti prodaje i marketinga 
 • veštine komunikacije
 • marljivost, sistematičnost, odgovornost, trpeljivost
 • znanje engleskog jezika
 • veštine prenošenja znanja 
 • iskustvo u oblasti edukacije 
 • iskustvo u franšizingu je prednost

INFORMACIJE O DAVAOCU

Edukido Polska Sp. z o.o.

ul. Pana Balcera 6/4, 20-631 Lublin, Polsko

+48 570 194 000

franchising@edukido.com.pl

edukido.com.pl

Kontakt osoba za kandidate

Joanna Malek

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno Edukido. Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Telefon *
E-mail *

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

PROFIT franchise services, deo grupacije PROFIT system (PROFIT sp. z.o.o.) kao izdavač Franchising.rs vas obaveštava da ne prikuplja ili obrađuje podatke koji se šalju putem obrasca za kontakt (kontakt forme). Sve informacije unešene u kontakt formu šalju se e-mailo-om organizatoru franšiznog (partnerskog) sistema, kako je naveden u Katalogu. Sistem koji prima poslate podatke će ih koristiti za pružanje više informacija o sopstvenom poslovanju. Slanje bilo kojih ličnih podataka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke iz kontakt forme je subjekt koji je odgovoran za prikupljanje i obradu bilo kakvih ličnih podataka.