Edukido

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

Edukido je:

 • Originalni poljski edukativni program s Lego® kockama namenjen deci od 3 do 10 godina  
 • Serija edukativnih radionica koje decu treba bolje da upoznaju sa svetom prirode, tehnike, nauke kroz... zabavu!
 • Školske i predškolske radionice prilagođene nastavnom programu date institucije (primeri scenarija radionica: drevni grad; mostovi; izrada mape sveta; obnovljivi izvori energije - vetrenjače; gravitacija; moja prva društvena igra; monorail - savremeni transport, itd.)
 • Tematski kursevi
 • Organizacija rođendanskih proslava u svetu Lego® kockica

Naši ciljevi:

 • Razmišljanjem i radoznalošću srušiti veštačku barijeru između društvenih i prirodnih nauka
 • Želimo da deca razviju i primenjuju prostornu imaginaciju i veštine rešavanja problema – bez upotrebe šablona
 • Želimo da pobudimo radoznalost o svetu i sposobnost apstraktnog mišljenja zasnovanog na praksi
 • Želimo da podstaknemo sinergiju stvaranja i logike kroz kreativne igre 
 • Želimo da odvučemo decu od ekrana kompjutera i telefona bar na kratko vreme, nudeći im zanimljive i inovativne načine za istraživanje sveta
 • Tražimo primaoca master franšize koji bi razvijao mrežu na lokalnom tržištu – u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hecegovini, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori   

Otkrijte zašto deca obožavaju naše programe!

Sopstvene poslovnice

2 (Poljska)

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

 • 67 Poljska
 • 2 master franšize u inostranstvu (Hrvatska, Severna Makedonija)
 • 12 franšiza u inostranstvu (Hrvatska, Makedonija, Mađarska i Ukrajina)
Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

1. Sveobuhvatna obuka za primaoce franšize i instruktore po pitanju:

 • proizvoda
 • prodaje
 • menadžmenta
 • izvođenja nastave

Obuka na poljskom jeziku sa prevodom na engleski.

2. Skup scenarija za sve razrede/uzraste na engleskom (detaljni planovi edukativnih aktivnosti, za radionice u školama i vrtićima, rođendanske proslave, dnevne kampove), koji se neprestano ažuriraju i proširuju

3. Fleksibilan poslovni model – prilagođen i malim i velikim preduzetnicima

4. Fiksne franšizne naknade – naknada za licencu ne zavisi od prometa ili broja polaznika

5. Ekskluzivnost na datoj teritoriji

6. Kompleti Lego kockica za sve vrste i nivoe nastave

7. Dodatni pribor potreban za izvođenje Edukido radionica

8. Detaljni operativni priručnik (na engleskom) – sa standardima postupanja u oblasti promocije i prodaje, upravljanju odnosima s klijentima, vođenja časa

9. Marketinška podrška: predlošci marketinških materijala na engleskom jeziku i pomoć u planiranju marketinških aktivnosti na lokalnom tržištu

10. Kontinuirana podrška supervizora

11. Dodatna podrška partneru, u zavisnosti od potreba lokalnog tržišta


OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

1. Investicija za pojedinačne primaoce franšize koji posluju na teritoriji od oko 60.000 stanovnika sastoji se iz tri dela:

 • Početna nabavka Lego setova – oko 3.000 EUR
 • Marketinški materijali i dodatna oprema – oko 700 EUR
 • Ulazna naknada zavisi od veličine teritorije na kojoj deluje – na primer: za teritoriju od oko 60.000 stanovnika, ulazna naknada je 1.800 EUR, te je ukupan iznos početne investicije za ovu teritoriju 5.500 EUR (3.000 + 700 + 1.800)

Mesečna franšizna naknada: od 50 EUR

2. Primalac master franšize takođe otvara sopstvenu poslovnicu. Primalac master franšize zarađuje od svojih aktivnosti, ali i od naknada pojedinačnih primalaca franšize. Udeo koji primalac master franšize uzima od naknada pojedinačnih primalaca je 75%. 

Ulazna naknada koja primaocu master franšize daje pravo da posluje na teritoriji Srbije iznosi 17.500 EUR; za Bosnu i Hercegovinu 10.000 EUR; Crnu Goru 3.750 EUR; Albaniju 8.750 EUR


OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

Idealan kandidat za primaoca franšize treba da:

 • dobro poznaje lokalno tržište
 • ima iskustva u upravljanju biznisom, prodaji i marketingu te da je aktivan u poslovanju,
 • ima preduzetnički duh i veštine upravljanja  
 • ima dovoljno finansijskih sredstava
 • vredan je, sistematičan, dosledan, strpljiv
 • zna engleski jezik
 • ima sposobnost prenošenja znanja
 • ima iskustva u sektoru edukacije
 • iskustvo iz oblasti franšizinga je prednost

INFORMACIJE O DAVAOCU

Edukido Polska Sp. z o.o.

ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin, Polsko

+48 601 777 084

franchising@edukido.com.pl

edukido.com.pl

Kontakt osoba za kandidate

Kamila Hołody

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno Edukido. Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Telefon *
E-mail *

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

Sve informacije u katalogu potiču od samih organizatora sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da detaljno proveri ponudu svakog od izlistanih sistema. Redakcija zadržava pravo da i sama proveri informacije sadržane u katalogu. Ako primetite ili primite obaveštenje da je bilo koja informacija u katalogu netačna ili zastarela, molimo vas kontaktirajte nas.

PROFIT franchise services, kao deo PROFIT system grupacije, izdavač Franchising portala, obaveštava čitaoce da ne prikuplja niti obrađuje podatke koji se šalju putem kontakt formulara u katalogu. Svi podaci upisani u kontak formular se automatski šalju, putem e-pošte, organizatoru sistema koji je naveden u katalogu u delu koji se odnosi na informacije o franšiznom sistemu. Organizator sistema koji prima podatke, iste će koristiti da pruža informacije o svom sistemu osobama koje su poslale podatke. Slanje bilo kojeg ličnog podatka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke unesene putem kontakt obrazaca isključivo je entitet odgovoran za prikupljanje i obradu ličnih podataka.