Edukido

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

Edukido je:

 • Originalni poljski edukativni program s Lego® kockama namenjen deci od 3 do 12 godina  
 • Serija edukativnih radionica koje decu treba bolje da upoznaju sa svetom prirode, tehnike, nauke kroz... zabavu!
 • Školske i predškolske radionice prilagođene nastavnom programu date institucije
 • Tematski kursevi
 • Organizacija rođendanskih proslava u svetu Lego® kockica

Naši ciljevi:

 • Razmišljanjem i radoznalošću srušiti veštačku barijeru između društvenih i prirodnih nauka
 • Želimo da deca razviju i primenjuju prostornu imaginaciju i veštine rešavanja problema – bez upotrebe šablona
 • Želimo da pobudimo radoznalost o svetu i sposobnost apstraktnog mišljenja zasnovanog na praksi
 • Želimo da podstaknemo sinergiju stvaranja i logike kroz kreativne igre 
 • Tražimo primaoca master franšize koji bi razvijao mrežu na lokalnom tržištu – u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hecegovini, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori   

Otkrijte zašto deca obožavaju naše programe!

Sopstvene poslovnice

4 (Poljska)

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

60 (Poljska)

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

 • početna obuka za primaoca franšize i njegove zaposlene (proizvod, prodaja, menadžment, instruktori); obuka na poljskom uz prevodioca 
 • setovi igara (detaljni planovi edukativnih aktivnosti, radionice u školama i vrtićima, rođendanske proslave i slično), koji se neprestano ažuriraju
 • dodatna oprema za učionice
 • nastavni planovi (na engleskom)
 • platforma s edukativnim materijalima za primaoce franšize (na engleskom)
 • sveobuhvatna internet platforma i veb-sajt (na engleskom)
 • osnovna grafička rešenja (na engleskom)
 • baza fotografija 
 • obrasci ugovora o franšizi i drugih dokumenata (na engleskom)
 • detaljni operativni priručnik (na engleskom) – sa standardima postupanja u oblasti promocije i prodaje, upravljanju odnosima s klijentima, vođenja časa
 • vodič za nastavu (na engleskom)
 • poslovni konsalting (prodaja, marketing, korisnički servis, itd.) u svakodnevnim poslovnim operacijama – planiranje, prodajna služba, razvoj na tržištu 
 • stalna podrška menadžera zaduženog za inostrane partnere
 • podrška u marketingu: pomoć u planiranju marketinških aktivnosti na lokalnom tržištu
 • stalni razvoj linija proizvoda, poboljšanje proizvoda i nove mogućnosti zarade
 • dodatna podrška partneru, u zavisnosti od potreba lokalnog tržišta
 • mogućnost korišćenja specijalizovanog CRM sistema (na engleskom)

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

Investicija pojedinačnih primalaca franšize sastoji se iz tri dela:

 • Početna nabavka Lego setova – oko 3.000 EUR
 • Marketinški materijali – oko 350 EUR
 • Ulazna naknada, u zavisnosti od veličine teritorije na kojoj deluje – od 700 EUR (za regije sa 20.000 stanovnika) do 4.200 EUR (regije sa 120.000 stanovnika)

Investicija za master franšizu sastoji se od troškova za:

 • Otvaranje pilot-jedinice (prva nabavka Lego setova + marketinški materijal)
 • Prevod svih materijala sa engleskog ili poljskog jezika i regrutacija pojedinačnih primalaca franšize
 • Ulazna naknada za Srbiju 14.000 EUR; za Bosnu i Hercegovinu 8.000 EUR; Crnu Goru 3.000 EUR; Albaniju 7.000 EUR; Ostale zemlje regiona – pogledajte na našim portalima u Hrvatskoj, Makedoniji i Sloveniji 

Primalac master franšize zarađuje od svojih aktivnosti, ali i od naknada pojedinačnih primalaca franšize. Udeo koji primalac master franšize uzima od naknada pojedinačnih primalaca je 75%. 


OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

 • dobro poznavanje lokalnog tržišta
 • preduzetnički duh i veštine upravljanja  
 • finansijska solventnost
 • iskustvo u oblasti prodaje i marketinga 
 • veštine komunikacije
 • marljivost, sistematičnost, odgovornost, trpeljivost
 • znanje engleskog jezika
 • veštine prenošenja znanja 
 • iskustvo u oblasti edukacije 
 • iskustvo u franšizingu je prednost

INFORMACIJE O DAVAOCU

Edukido Polska Sp. z o.o.

ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin, Polsko

+48 601 777 084

franchising@edukido.com.pl

edukido.com.pl

Kontakt osoba za kandidate

Joanna Malek

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno Edukido. Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Telefon *
E-mail *

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

Onlajn nastava „položila ispit“ /10.06.2020.

Coding Giants, poljski franšizni lanac škola programiranja, namerava da otvori škole i u zemljama ovog regiona. Čemu ih je pandemija koronavirusa „naučila“ i kako to može biti prednost za buduće primaoce franšize?

Ne menjati tim koji dobija /18.05.2020.

Iako su usled pandemije sve škole bile zatvorene, aktivnosti „Škole brzog čitanja i mudrog učenja“ nisu utihnule – nastavnici su ponudili pomoć svoj deci kojima je podrška u učenju bila potrebna, a franšizna mreža je proširena u Srbiji, Hrvatskoj i S. Makedoniji.

Biznis pogodan i za recesiju /28.04.2020.

​Period vanrednih mera može biti pravo vreme za planiranje novih investicija. Predstavljamo vam biznis koji može biti vrlo uspešan u periodu posle krize.

Franšiza kao sigurna luka /21.04.2020.

„Kriza neće obrisati franšize s lica zemlje. Kad aktuelna pandemija prođe, davaoce franšiza čeka odličan period za razvoj mreže“, kaže Gžegoš Moravski, franšizni menadžer Coders Lab

Uči se i u kriznim situacijama /08.04.2020.

Potpuna ili delimična obustava rada usled pandemije koronavirusa navela je mnoge biznise da razviju nove alate i modele poslovanja. Kako su edukativni sistemi iz Srbije odgovorili na krizu i kako su se prilagodili novim okolnostima?

Edukacija se seli „na mrežu“ /26.03.2020.

Early Stage, poljski franšizni lanac škola engleskog jezika, nije prestao sa radom, iako su škole „fizički“ zatvorene. Časovi se održavaju onlajn. Da li i primaoci franšize koriste ovo rešenje?

PROFIT franchise services, deo grupacije PROFIT system (PROFIT system sp. z o.o.) kao izdavač Franchising.rs vas obaveštava da ne prikuplja ili obrađuje podatke koji se šalju putem obrasca za kontakt (kontakt forme). Sve informacije unešene u kontakt formu šalju se e-mailo-om organizatoru franšiznog (partnerskog) sistema, kako je naveden u Katalogu. Sistem koji prima poslate podatke će ih koristiti za pružanje više informacija o sopstvenom poslovanju. Slanje bilo kojih ličnih podataka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke iz kontakt forme je subjekt koji je odgovoran za prikupljanje i obradu bilo kakvih ličnih podataka.