„Žica“ za nauku i biznis

Ako deca zainteresovana za elektroniku nemaju nikog ko bi ih uputio u osnove elektronike, oni ostaju uskraćeni za znanje i praktičan rad sve do srednje škole i gube dragocene godine u kojima bi mogli da steknu znanja, praksu i prate nove trendove u ovoj oblasti.
Četvrtak
12.06.2014.
Elektronika se danas nalazi svuda i čime god da se sadašnji školarci budu bavili u budućnosti, ona im može pomoći da budu u prednosti u odnosu na druge. Zbog toga je osmišljena Mala škola elektronike.
 

Dušan Milić je još kao osnovac pokušavao da se bavi elektronikom. Kasnije, kao srednjoškolac i student želeo je da napravi revolucionarne pronalaske. – U svetu elektronike sam duže od 30 godina, može se reći – skoro ceo svoj život. Znam kako je biti dete koje je fascinirano elektronikom, ali i kako izgleda kada ti elektronika postane zanimanje – kaže Milić.

Na osnovu iskustva, zna i da u tom „kolu“ jedino osnovci, kako kaže, ne mogu sami da uplove u svet elektronike, i to je upravo jedan od razloga zašto je odlučio da osnuje Malu školu elektronike. – Osnovci nemaju nikakva predznanja koja bi im pomogla da preko interneta ili dostupne literature steknu osnovu koju bi posle toga samo nadograđivali. Ako deca zainteresovana za elektroniku, recimo, nemaju bliskog rođaka koji bi ih uputio u osnove elektronike, oni ostaju uskraćeni za znanje i praktičan rad sve do srednje škole i gube dragocene godine u kojima bi mogli da steknu znanja, praksu i prate nove trendove u ovoj oblasti, kojoj se, bar u ovom trenutku, ne vidi kraj – objašnjava on.

Elektronika je, kako kaže, zastupljena svuda. Danas se elektronski uređaji i inovativna rešenja podržana elektronikom ugrađuju i u odeću, obuću, umetnička dela, pakovanja hrane, a poznato je da je sastavni deo bele tehnike, auto-industrije, audio i video uređaja, medicine – skoro svake oblasti života. – Čime god da se sadašnji osnovac bude bavio, i bez obzira u kom pravcu će nastaviti školovanje, elektronika će mu pomoći da u svom poslu bude korak ispred konkurencije. To je razlog zašto bi svi osnovci trebalo da se manje ili više, prema svojim afinitetima, upoznaju sa elektronikom, osnovnim komponentama i osnovnim principima praktične primene elektronskih komponenti – kaže Milić.

Foto: Mala škola elektronike

Svi navedeni razlozi su ga naveli da osnovcima da mogućnost da ispune svoje snove i steknu znanja iz elektronike. – Mislimo da populacija osnovaca širom sveta, kojoj je Mala škola elektronike namenjena, nema vremena da čeka. Iz tog razloga, ali i zato što nemamo dovoljan finansijski potencijal da sami omogućimo ekspanziju ovog sistema, odlučili smo da naše godinama stečeno znanje i iskustvo u oblasti elektronike, robotike i edukacije dece podelimo sa sposobnim ljudima širom sveta. Tako bi, sa jedne strane, preduzetni ljudi mogli da pokrenu svoj biznis, a sa druge, da daju podršku mladima za bavljenje elektronikom – objašnjava Milić zašto se odlučio da Malu školu elektronike razvije i kroz franšizu.

Da bi neko postao primalac franšize postoje uslovi od kojih ne žele da odstupe – budući da... – Biti elektroničar ne može svako. To, prvo, zahteva ljubav prema nauci i tehnici, a onda i godine učenja i praktičnog rada, a posle toga stalno praćenje svetskih trendova u ovoj oblasti, gde se, ne zaboravite, unapređenja pojavljuju iz dana u dan – objašnjava Milić.

S druge strane, kako kaže, baviti se edukacijom dece zahteva i ljubav prema deci, ali i mnogo znanja i iskustva u ovoj oblasti. Oba ova uslova treba da ispuni neko ko želi da se bavi ovim poslom.  – Svesni smo da ne postoji mnogo ljudi koji ispunjavaju oba kriterijuma, ali smo isto tako odlučni da od njih ne odstupimo. Odustajanjem od bilo kog od ovih kritrijuma, deca koja pohađaju Malu školu elektronike ne bi dobila kvalitet koji i oni i njihovi roditelji očekuju. Na taj način bi se urušio i ugled škole, a samim tim bi bio doveden u pitanje i posao ostalih primalaca franšize koji ispunjavaju sve potrebne uslove – ističe Milić. 

Ukoliko bi, kako kaže, tražili da osoba koja je primalac franšize bude još i dobar prodavac, zaista bi bilo teško naći takvu osobu. Zbog toga su osmislili način kako da budući primaoci franšize proširuju krug polaznika, a time i svoje poslovanje – i to bez znanja ili iskustva iz oblasti prodaje.  – Metod, za one koji vole rad sa decom, jednostavan je, intuitivan i lako primenljiv, a donosi odlične rezultate. Na taj način ulaganja u marketing i promociju su zanemarljivo mala, efekti su dobri, a metod se već više godina primenjuje u osnovnoj jedinici Male škole elektronike. Sva ova znanja primalac franšize dobija u paketu sa ostalim elementima poslovnog sistema – dodaje Milić.

Foto: Mala škola elektronike

Primalac franšize dobija sav potreban materijal, pribor za rad na časovima, dizajnirani reklamni materijal, savetodavnu podršku 24 sata dnevno. Takođe, davalac franšize nudi i pomoć konsultanta „od ideje do pokretanja franšize“, što uključuje i posete i savetodavne usluge po svim pitanjima koja se na početku poslovanja mogu javiti – izbor lokacije, odabir adekvatnog prostora, opremanje prostora, oglašavanje, prisustvo časovima. U paket podrške ulazi i internet prezentacija, a pre svega, iskustvo davaoca kao garancija uspeha. – Primalac franšize, u najkraćem, može biti neko ko želi da Malu školu elektronike pokrene kao svoj biznis ili onaj ko želi da školu pokrene kao dopunski posao, pre svega nastavnici i učitelji – dodaje Milić.

S obzirom da Mala škola elektronike tek razvija franšizni model poslovanja i da je namera davaoca da oformi široku mrežu škola širom Evrope i sveta, odlučili su se da, kako kaže Milić, ulazna naknada bude simbolična – u visini jedne prosečne plate u evropskim zemljama. S druge strane, primalac franšize bi izdvajao mesečnu naknadu koja bi iznosila određeni procenat prihoda. – Na ovaj način rušimo najznačajinu prepreku – činjenicu da je za početak posla potrebno izdvojiti značajnu sumu novca! Na ovaj način, takođe, davalac franšize ostaje trajno zainteresovan za poslovanje primaoca franšize jer od toga zavisi i njegov prihod. U tom smislu, primalac franšize ima garanciju da će davalac franšize učiniti sve da primalac što pre ostvari profit i nastavi sa finansijskim rastom – kaže Milić.

Kurs Mala škola elektronike namenjen je dečacima i devojčicama uzrasta od 9 do 14 godina koji žele da na bezbedan način uđu u svet elektronike. 


Vesna Lapčić
saradnik