Prošlo je vreme pekara s belim pločicama i ogledalom na zidovima. Nekoliko pekarskih lanaca je postavilo vrlo visoke standarde po pitanju kvaliteta proizvoda i usluge, higijene i vizuelnog identiteta, pa su i hrvatski potrošači postali zahtevniji. S obzirom da je Mini Pani kao kompanija usmerena na proizvodnju mini-proizvoda, smatramo da kvalitetom i raznovrsnošću naših proizvoda trendove pratimo u stopu, te ih s ponekim novim proizvodom i sami stvaramo.
Nedelja
23.07.2017
Po čemu se Mini Pani razlikuje od sličnih sistema u Hrvatskoj, šta je komparativna prednost za primaoce ove franšize i koji je format najzastupljeniji, otkriva Žolt Polhe
 

Franšizni sistem Mini Pani, specijalizovan za proizvodnju, distribuciju i prodaju smrznutog mini-peciva, omogućava da uz malo rizika potencijalni primaoci franšize prošire svoje poslovanje ili, pak, započnu novi posao – tako što će otvoriti i voditi sopstvenu pekaru. Mini Pani je mrežu uspešno razgranao u više zemalja – Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, a poslovanje započeo i u zemljama Evropske unije – Mađarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji, gde je konkurencija u oblasti mini-pekara vrlo izražena. Šta su postigli, a šta novo doneli na tržište Hrvatske otkriva Žolt Polhe, zadužen za širenje mreže Mini Pani pekara na ovom tržištu.

Već određeno vreme poslujete u Hrvatskoj. Konkurencija na ovom tržištu nije mala. Kakve rezultate ste postigli i za koji su format preduzetnici najviše zainteresovani – prodavnice ili franšizni korner?

Da, konkurencija u industriji pekarskih proizvoda je vrlo jaka, no smatramo da zbog izuzetnog kvaliteta naših proizvoda i usluga – uz određenu dozu fleksibilnosti – ima mesta za Mini Pani na hrvatskom tržištu. Probili smo led s dvadesetak prodajnih mesta, među kojima ima različitih poslovnih modela. Većina primalaca franšize ipak posluje kao korner franšiza.

Po čemu se Mini Pani razlikuje od sličnih formata, koje su prednosti za preduzetnike koji uzmu Mini Pani franšizu?

Ja bih kao glavnu prednost naveo to što smo, za sada, mali tim koji se prema primaocima franšize ponaša vrlo fleksibilno, za razliku od većih sistema koji po svojoj definiciji moraju poslovati s manje fleksibilnim pravilima. U tehničkom smislu naša je prednost i to što svojim primaocima dajemo na korišćenje isključivo digitalne, unapred programirane konvektomate, čime smo mogućnost ljudske greške po pitanju kvaliteta krajnjeg proizvoda sveli na minimum. Uz vrlo moderan vizuelni identitet naših prodajnih mesta, ponovo, fleksibilnost po pitanju unutrašnjeg i spoljašnjeg uređenja pekara, kao glavnu prednost možemo navesti komadnu prodaju mini-proizvoda, čime izbegavamo razne komplikacije po pitanju kala: gubitka pri pečenju, knjigovodstvenog otpisa, do eventualnih malverzacija na prodajnim mestima pri merenju. Komadnom prodajom olakšavamo rad našim partnerima, te im u proseku osiguravamo 15-20% veću zaradu, što nije malo.

Sa koliko se novca može pokrenuti ova franšiza i koliko, realno, primalac može da zaradi – u poređenju sa prosečnom platom u Hrvatskoj?

O tačnom iznosu ulazne investicije je teško govoriti, naime, ona u najvećoj meri zavisi od stanja i potrebe za uređenjem samog prodajnog prostora. Osim ostvarenja pravnih preduslova za rad, naši partneri treba da investiraju u komoru za skladištenje smrznutih proizvoda i fiskalnu kasu. Ostalu opremu za pečenje i prodaju dobijaju u besplatni najam od nas kao davaoca franšize. O visini zarade je takođe teško govoriti koncizno, jer zavisi od više faktora: da li je prostor sopstveni ili u najmu, visine najamnine, visine plata radnika u određenoj regiji, ali se, generalno, može reći da se Mini Pani franšizom na dobroj, frekventnoj lokaciji može zaraditi višestruka prosečna hrvatska plata.

Kakav je danas trend u pekarskoj industriji i kakva je dalja pespektiva za Mini Pani u Hrvatskoj?

Svakako je prošlo vreme pekara s belim pločicama i ogledalom na zidovima. Nekoliko pekarskih lanaca je postavilo vrlo visoke standarde po pitanju kvaliteta proizvoda i usluge, higijene i vizuelnog identiteta, pa su i hrvatski potrošači postali zahtevniji. S obzirom da je Mini Pani kao kompanija usmerena na proizvodnju mini-proizvoda, smatramo da kvalitetom i raznovrsnošću naših proizvoda trendove pratimo u stopu, te ih s ponekim novim proizvodom i sami stvaramo. Uz dobar, prijateljski odnos s našim partnerima, zaradu koju im naš franšizni sistem omogućava, i ostale gore navedene kvalitete, smatramo da će se Mini Pani u Hrvatskoj dalje razvijati i da ćemo sve ozbiljniju ulogu igrati na franšiznoj karti ove zemlje.